.
W bazie wiedzy znajduje się  3958  pytań wraz z odpowiedziami.
X
Info Baza Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem systemem wspierającym automatyczne przygotowanie deklaracji INF-U oraz INF-1-U wraz z elektroniczną ewidencją, spółka przygotowała specjalną ofertę zakupu Systemu.

Wszyscy Klienci korzystający obecnie z dowolnego systemu naszej firmy, którzy dokonają zakupu systemu eUlgi do 15 lipca 2016 r. otrzymają 50 % rabatu na korzystanie z aplikacji do 31 grudnia 2016 r.
Sprawdź cennik
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Pracodawca, który otrzyma decyzję prezesa PFRON odmawiającą przyznania dopłat do pensji lub nakazującą ich zwrot, będzie mógł złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do prezesa PFRON – donosi Dziennik Gazeta Prawna Obecnie w przypadku niezadowalającego... więcej

dodano: 2017-10-19 10:53

Jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy kolejne orzeczenie wskazujące na jego dysfunkcję zdrowotną, to zostanie wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych tylko w okresie do trzech miesięcy poprzedzających dzień dostarczenia tego dokumentu – czytamy w... więcej

dodano: 2017-10-11 10:34

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, będzie mogła otrzymać zwrot za zapłacone do ZUS składki pod warunkiem, że uiści należność najpóźniej w dniu złożenia wniosku do PFRON – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Taką zmianę przepisów przewiduje art. 1... więcej

dodano: 2017-10-09 11:07

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Przewiduje on utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalnego Krajowego Funduszu... więcej

dodano: 2017-10-19 10:50

Gadżety o wartości kilkuset złotych to nie reklama, tylko reprezentacja. Bez względu na to, czy są opatrzone logo firmy, czy nie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Dystrybutor środków ochrony roślin zamierzał wypromować swoje produkty. Pomysł miał taki, by... więcej

dodano: 2017-10-19 10:47

Na formularzu NIP-2 trzeba informować także o otwarciu i zamknięciu lokat, jeżeli mają one charakter rachunków bankowych – donosi Dziennik Gazeta Prawna Z pytaniem do Krajowej Izby Skarbowej wystąpiła spółdzielnia, która dostaje kaucje od najemców oraz od... więcej

dodano: 2017-10-19 10:42

Pracodawca może odliczyć od przychodu wydatki poniesione na pomoc psychologa i psychiatry udzieloną pracownikowi po wypadku oraz jego najbliższym – donosi Dziennik Gazeta Prawna Pytanie Krajowej Informacji Skarbowej zadała spółka zajmująca się wydobyciem i... więcej

dodano: 2017-10-19 10:39

VAT od sprzedaży za granicę trzeba rozliczyć w Polsce, jeżeli nie ma jednoznacznych dowodów na to, że klient odebrał towar – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka sprzedaje aparaty fotograficzne w Polsce i w innych państwach unijnych. Produkty cieszyły... więcej

dodano: 2017-10-18 11:13

Spółka, która przejęła kredyt na podstawie umowy przejęcia długu, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconych odsetek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka z o.o. postanowiła kupić nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym. Wraz z... więcej

dodano: 2017-10-18 11:11

Każda wypłata w naturze podlega opodatkowaniu, bez względu na to, czy pierwotne zobowiązanie było pieniężne czy niepieniężne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Wspólniczka spółki komandytowej wyjaśniła, że zgodnie z umową spółki, występujący z niej... więcej

dodano: 2017-10-18 11:08

Podatnik, który sprzedaje działkę z domem i dzięki temu spłaca kredyt hipoteczny, którym była obciążona nieruchomość, nie może pomniejszyć uzyskanego przychodu o kwotę spłaconego długu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Mężczyzna dostał w darowiźnie działkę... więcej

dodano: 2017-10-18 11:04

Firma, która świadczy usługi informatyczne, musi się liczyć z obowiązkiem podatkowym już w chwili przekazania prac do odbioru, a nie dopiero wtedy, gdy nabywca będzie zadowolony z ich wykonania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma wdrażała... więcej

dodano: 2017-10-12 10:59

Ministerstwo zamierza poszerzyć założenia do projektu ordynacji podatkowej o dodatkowe instrumenty mające polepszyć relacje między państwem a podatnikiem. Później przedstawi je Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2017-10-12 10:57

Kto kupi w Niemczech samochód od Polaka, nie uniknie zapłaty w kraju 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Auto osobowe zostało kupione za zachodnią granicą w czerwcu 2017 r. Rok wcześniej sprzedawca sprowadził je z... więcej

dodano: 2017-10-12 10:55

Rząd przyjął projekty ustaw zakładających kolejne, rewolucyjne zmiany w podatkach. Oba trafią teraz do Sejmu – donosi Dziennik Gazeta Prawna Pierwszy z nich zakłada, że już od 2018 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój będą potrącać 100 proc.... więcej

dodano: 2017-10-11 10:29

Kto nie chce zapłacić podatku dochodowego, ten musi kupić mieszkanie, a nie lokal, w którym można ewentualnie zamieszkać – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Małżonkowie sprzedali mieszkanie po roku od jego nabycia. Zasadniczo trzeba w takiej sytuacji... więcej

dodano: 2017-10-11 10:26

Jeżeli danego dnia podatnik nie zarejestrował na kasie fiskalnej żadnej transakcji, to nie musi sporządzić i drukować dobowego raportu fiskalnego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Z pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej wystąpił przedsiębiorca... więcej

dodano: 2017-10-11 10:24

W pierwszym półroczu 2017 r. fiskus oddał w przyspieszonym, 15-dniowym trybie, prawie 129 mln zł podatku od towarów i usług. Docelowo chciałby wycofywać się z odwrotnego obciążenia na rzecz obowiązkowego split paymentu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Na... więcej

dodano: 2017-10-10 10:59

Przy wyborze formy opodatkowania przychodów z najmu istotne są: skala działalności, przeznaczenie wynajmowanego majątku, a także intencja, którą kierował się podatnik, nabywając nieruchomość i oddając ją następnie w najem – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej... więcej

dodano: 2017-10-10 10:57

Jeżeli podatnik nie wskaże, kiedy zamierza zamieszkać w nowym lokalu, to nie może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Podatniczka odziedziczyła mieszkanie i przed upływem 5 lat je sprzedała. Zobowiązała się, że... więcej

dodano: 2017-10-10 10:54

Korekta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i w konsekwencji zapłata ich w całości przez pracodawcę z jego środków, jest nieodpłatnym świadczeniem dla obecnych i byłych pracowników – czytamy w Rzeczpospolitej Powiatowy Zarząd Dróg... więcej

dodano: 2017-10-10 10:52

Członek zarządu odpowiadający za szkody u klientów może wystawiać faktury tak jak przedsiębiorca – czytamy w Rzeczpospolitej Minister finansów wydał interpretację nr: PT3.810L11. 2017) ogólną w sprawie rozliczeń menedżerów. Wyjaśnił w niej, kiedy można ich... więcej

dodano: 2017-10-10 10:48

Organy podatkowe nie zgadzają się na stawkę 8 proc. VAT dla markiz. Podatnicy nie powinni mieć natomiast problemów z fiskusem, montując rolety okienne i drzwiowe oraz żaluzje fasadowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Wątpliwości dotyczą art. 41 ust. 12... więcej

dodano: 2017-10-09 11:05

Jeśli w skład napoju mlekowego wchodzi kawa, to jest on objęty 23-proc. podatkiem, bez względu na to, czy zawiera jej napar, czy ekstrakt – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma sprzedawała w puszkach napoje z mlekiem o smakach espresso i waniliowym.... więcej

dodano: 2017-10-09 11:03

Nawet jeśli we wniosku o wydanie interpretacji spółka użyła zbyt dużego skrótu, to organ podatkowy powinien odnieść się do całego jej stanowiska – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma z branży odzieżowej posiada liczne środki trwałe, w tym maszyny,... więcej

dodano: 2017-10-09 11:01

Jeżeli zobowiązanie wobec banku się przedawni, to kredytobiorca uzyskuje przychód, chyba że minęło już tyle czasu, iż wygasło nie tylko zobowiązanie wobec wierzyciela, ale i wobec fiskusa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Kobieta po latach użytkowania... więcej

dodano: 2017-10-09 10:57

Okoliczność, że ubezpieczony nie może znaleźć zatrudnienia ze względu na swoją sytuację zdrowotną, pozostaje bez wpływu na prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Organ rentowy odmówił ubezpieczonemu prawa do renty,... więcej

dodano: 2017-10-19 10:45

Sporadyczne dostarczanie pieniędzy na rzecz byłego małżonka nie może być uznane za wypełnianie obowiązku alimentacyjnego. A okazjonalna pomoc nie wpływa na przyznanie świadczeń po zmarłym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Rozwódka po śmierci swojego byłego... więcej

dodano: 2017-10-12 10:47

Chęć współpracy ze strony dłużnika należy premiować. I tak będzie niebawem. Zdaniem ekspertów na tym rozwiązaniu skorzystają też wierzyciele dochodzący świadczeń niepieniężnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Obecnie w przypadku egzekucji świadczeń... więcej

dodano: 2017-10-18 11:18

Jestem przedsiębiorcą. Podpisałem kontrakt ze sp. z o.o. Po pewnym czasie okazało się, że spółka ta znalazła się bez zarządu (wcześniej był on jednoosobowy). Z aktualnego odpisu z KRS wynika również, że nie ustanowiono żadnego prokurenta czy pełnomocnika. Spółka nie... więcej

dodano: 2017-10-18 11:16

Szanowni Państwo, Pan dr Paweł Łukaszewicz wieloletni wykładowca, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA, przez szereg lat pełniący stanowiska kierownicze w jednostkach, w szczególności o statusie zpchr i uczestniczący w... więcej

dodano: 2017-10-16 13:11

Rząd jest przeciwny podniesieniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu – donosi Dziennik Gazeta Prawna Ich podwyżkę zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. 11 października br. sejmowa podkomisja, powołana do jego rozpatrzenia,... więcej

dodano: 2017-10-12 11:01

Nie można z góry przyjmować, że niezłożenie przez pracownika odrębnego wniosku urlopowego wypełnia przesłanki do natychmiastowego zwolnienia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Pracownik był zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego od 15 grudnia... więcej

dodano: 2017-10-11 10:21

Banki będą mogły żądać od pracowników informacji o tym, czy nie byli skazani. Inne firmy pozyskają ją, jeśli zgodzi się na to podwładny lub kandydat do zatrudnienia – donosi Dziennik Gazeta Prawna Będzie to możliwe dzięki nowelizacji kodeksu pracy oraz ustaw... więcej

dodano: 2017-10-10 11:01

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wskutek orkanu „Ksawery”, mogą zwrócić się do ZUS o pomoc w zapłaceniu bieżących lub przyszłych składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął – donosi Dziennik Gazeta Prawna W przypadku pozytywnej... więcej

dodano: 2017-10-12 10:52

Kto dojeżdża autem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, może odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki na paliwo, ubezpieczenie OC, koszty napraw i przeglądów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Małżonkowie we wspólnym zeznaniu rocznym PIT wykazali... więcej

dodano: 2017-10-11 10:31

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.