.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Przedsiębiorców, którzy pozyskują dodatkowe finansowanie w formie leasingu zwrotnego, może czekać rewolucja w rozliczaniu VAT – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie mogą być skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 marca 2019 r. (w sprawie Mydibel, sygn.... więcej

dodano: 2019-04-17 10:36

Okoliczność, że były pracownik dostał odszkodowanie na podstawie porozumienia zbiorowego, a nie na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, nie oznacza, że nie jest ono opodatkowane – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Była pracownica uważała, że nie... więcej

dodano: 2019-04-17 10:28

Należność z tytułu regresu ubezpieczeniowego, wpłacona przez dłużnika na rachunek VAT, nie powoduje solidarnej odpowiedzialności za podatek ubezpieczonego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spór z fiskusem toczyła firma ubezpieczająca należności handlowe... więcej

dodano: 2019-04-17 10:24

Podatnicy, którzy w ciągu miesiąca co najmniej trzy razy pożyczą pieniądze, kupią rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, będą mogli od lipca br. rozliczać się z fiskusem na zbiorczej deklaracji – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wzór takiej zbiorczej deklaracji PCC-4... więcej

dodano: 2019-04-16 10:36

Można poprawić druk SD-Z2, jeżeli w poprzednim zgłoszeniu wartość odziedziczonego majątku została wykazana w nieprawidłowej wysokości – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik jako jeden ze spadkobierców odziedziczył jedną czwartą majątku po zmarłym ojcu... więcej

dodano: 2019-04-16 10:31

Koszty wytworzenia wyrobisk ruchowych oraz zbrojenia ściany wydobywczej to koszty bezpośrednio związane z przychodami. Powinny być rozpoznawane w momencie uzyskania pierwszego przychodu z danego wyrobiska – stwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej... więcej

dodano: 2019-04-16 10:28

Ministerstwo Finansów udostępni od 1 września jeden wykaz podatników VAT, w którym pojawią się też informacje o ich rachunkach bankowych. Uchwaloną nowelizację ustawy o VAT rozpatrzy teraz Senat. Zakłada ona wprowadzenie nowego rejestru podatników (biała lista),... więcej

dodano: 2019-04-15 10:42

Przedsiębiorca, który wynajmie tablicę informacyjną, nie odliczy całości wydatku, jeżeli koszty, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, przekroczą 3 mln zł rocznie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa... więcej

dodano: 2019-04-15 10:34

Przedsiębiorcy, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 r., a skończy przed 1 lipca, będą mieli więcej czasu, bo do 31 października br. na złożenia deklaracji i zapłatę podatku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Preferencja ma dotyczyć podatników CIT, którzy... więcej

dodano: 2019-04-15 10:30

Kto rozliczał dochód z najmu w ramach działalności gospodarczej, ten nie sprzeda od razu nieruchomości bez podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kobieta nie zamierzała czekać ze sprzedażą, ale też nie wprowadziła nieruchomości do ewidencji środków... więcej

dodano: 2019-04-15 10:25

Limit 15 tys. zł, powyżej którego trzeba płacić z rachunku bankowego, dotyczy całej należności wynikającej z umowy między przedsiębiorcami – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Spółka z o.o. zajmująca się obsługą księgową, kadrową i doradztwa podatkowego, we... więcej

dodano: 2019-04-12 10:40

Agencja może kupować i sprzedawać lokale mieszkalne bez podatku, mimo że to towar handlowy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca zamierza kupować mieszkania na rynku wtórnym, przeprowadzać w nich drobne remonty (nieprzekraczające 30 proc.... więcej

dodano: 2019-04-12 10:37

Przychody z jednorazowej transakcji, która nie mieści się w profilu działalności firmy, mogą pozbawić prawa do preferencyjnej stawki podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić... więcej

dodano: 2019-04-12 10:33

Komputery i serwery mogą być urządzeniami przemysłowymi, ale nie muszą – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Polska spółka należącą do belgijskiej grupy kapitałowej we wniosku o interpretację poinformowała ona, że korzysta z „centrum danych” (data... więcej

dodano: 2019-04-10 11:11

W sytuacji gdy CIT obliczony na zasadach ogólnych nie występuje lub jest niższy od podatku minimalnego, wówczas minimalny podatek – w całości lub części – nie może podlegać zwrotowi jako nadpłata – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w komunikacie na... więcej

dodano: 2019-04-10 11:08

Ani zarządzanie sieciami informatycznymi, ani usługi świadczone przez komplementariusza nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z o.o. należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej, jako... więcej

dodano: 2019-04-10 11:06

Do 22 kwietnia można przesyłać uwagi do projektu objaśnień dotyczących ulgi termomodernizacyjnej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Preferencja ta obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i pozwala odliczyć do 53 tys. zł poniesionych wydatków na ocieplenie mieszkalnych... więcej

dodano: 2019-04-10 11:01

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń, które umożliwią przesyłanie podatnikom deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny drogą elektroniczną – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Projektowane rozporządzenia są niezbędne, aby podatnicy... więcej

dodano: 2019-04-09 10:39

Nie można odliczyć od przychodu wydatków za podróż zwracanych członkom rady nadzorczej bez względu na to, jak ważną rolę pełni organ, w którym ten członek zasiada – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spór z fiskusem toczył spółdzielczy system ochrony... więcej

dodano: 2019-04-09 10:36

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy opłacają składki pracowniczych planów kapitałowych. Czy składki te stanowią opodatkowane PIT przychody pracowników?- pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - 1 stycznia 2019 r. weszła w... więcej

dodano: 2019-04-09 10:27

Ministerstwo Finansów doprecyzowało instrukcję logowania do usługi „Twój e-PIT”. Dzięki temu osoby dorabiające do emerytury nie powinny mieć już problemu z wejściem do serwisu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Przy logowaniu się do usługi „Twój... więcej

dodano: 2019-04-08 11:03

Drobna działalność, niepodlegająca wpisowi w CEIDG, nie wyklucza obowiązku rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Emeryt chciał sporadycznie świadczyć usługi mechanika samochodowego. Wyjaśnił, że spełni kryteria... więcej

dodano: 2019-04-08 10:56

Uchybienie płatnika, polegające na spóźnionej wpłacie kwot na ubezpieczenia społeczne, nie jest przychodem dla ubezpieczonego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka, przyznała, że pokrywa zaległe składki z własnych środków; zarówno w części przypadającej... więcej

dodano: 2019-04-08 10:53

Spółka z o.o. wynajmuje lokale biurowe oraz kilka miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Miejsca te są przeznaczone do parkowania zarówno samochodów osobowych należących do spółki, jak i aut gości i kontrahentów spółki. Czy w związku z tym, że koszty używania... więcej

dodano: 2019-04-08 10:50

Senatorowie chcą umożliwić łączenie pobierania wsparcia z ZUS z dodatkiem na opiekę nad niepełnosprawnym – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z... więcej

dodano: 2019-04-17 10:32

Gminom nie udało się przekonać resortu rodziny, że zmniejszenie dotacji na realizację programu 500+ jest zbyt drastyczne i nie pozwoli na pokrycie wszystkich wydatków z tym związanych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Zmiana art. 29 ustawy o pomocy państwa w... więcej

dodano: 2019-04-11 10:27

Firma udzielająca ulg we wpłatach na PFRON nie może być zwolniona z ustawowych obowiązków związanych z wystawianiem i przekazywaniem informacji o wysokości obniżeń z uwagi na to, że przetwarza przy tym dane osobowe – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie... więcej

dodano: 2019-04-16 10:41

Pracownicy obsługujący zgłoszenia alarmowe będą chronieni przed groźbami i zniewagami jak funkcjonariusze publiczni. Takie rozwiązanie wynika z propozycji zmian w przepisach ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, które przygotował resort spraw wewnętrznych i... więcej

dodano: 2019-04-10 11:14

Jeśli stwierdzenie dotyczące występowania u pracownika jednego ze schorzeń szczególnych znajduje się w uzasadnieniu do orzeczenia, to ma on prawo do wyższego dofinansowania do wynagrodzenia – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak odpowiedział Państwowy Fundusz... więcej

dodano: 2019-04-09 10:41

Wyspecjalizowane urządzenia zbadają unoszący się nad kominem dym. Nad takim rozwiązaniem pracują naukowcy, by pomóc samorządom w walce o powietrze lepszej jakości – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, czyli niskiej jakości... więcej

dodano: 2019-04-16 10:24

Samorządowcy dostaną narzędzia, by chronić mieszkańców przed płonącymi hałdami śmieci. Zgodnie z planami rządu wszystkie instalacje odpadowe będą musiały uzyskać ocenę środowiskową – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady... więcej

dodano: 2019-04-11 10:24

Szanowni Państwo,informujemy, iż w dniu 19.04.2019 r. Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.PozdrawiamyZespół Obsługi Klienta Info Baza Sp. z o.o. więcej

dodano: 2019-04-16 09:54

W naszej firmie mieliśmy problem z obliczeniem zasiłku chorobowego dla jednego z pracowników. Jego zdaniem wypłaciliśmy mu zdecydowanie zbyt niską kwotę, o czym zawiadomił ZUS. Nie chcemy długo czekać na rozstrzygnięcie i ewentualnie płacić duże odsetki. Czy możemy w... więcej

dodano: 2019-04-15 10:19

Jedyną możliwością nieopłacania składek na pracowniczy plan kapitałowy jest złożenie oświadczenia woli o rezygnacji z nich. Nie jest ono jednak bezterminowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Co cztery lata pracodawca ma obowiązek zapisać do pracowniczego... więcej

dodano: 2019-04-11 10:31

Zamierzam skorzystać z ulgi na start jako przedsiębiorca. Jestem właścicielem kilku hektarów gruntów rolnych. Jednak nie prowadzę działalności rolniczej ani nie należę do KRUS. Czy będę mógł skorzystać z ulgi? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak... więcej

dodano: 2019-04-11 10:19

Pracodawcy od lat sprawdzają trzeźwość pracowników na własną rękę. A ostatnio robią to coraz częściej. Wynika to oczywiście z dbałości o bezpieczeństwo w zakładzie pracy i niewątpliwie wpływ na to ma większa świadomość przedsiębiorców co do konsekwencji, jakie niesie... więcej

dodano: 2019-04-12 10:45

Członków organów spółek handlowych często łączy ze spółką nie tylko relacja korporacyjna, ale też stosunek pracy. O ile tę pierwszą można dość łatwo zerwać, odwołując z zarządu, o tyle problem pojawia się w momencie, gdy firma chce rozwiązać umowę o pracę. Czy samo... więcej

dodano: 2019-04-12 10:29

Pracodawca nie będzie musiał wpisywać imion rodziców w świadectwie pracy kończącego zatrudnienie w firmie. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zawiera on nowy,... więcej

dodano: 2019-04-11 10:35

Co najmniej dwa miesiące płatnego urlopu na dziecko będzie przysługiwało każdemu z rodziców. Niewykorzystana część przepadnie – np. matka nie będzie mogła wybrać wolnego przypisanego ojcu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z projektu dyrektywy w... więcej

dodano: 2019-04-08 10:59

Na nieruchomości, na której prowadzę działalność gospodarczą, buduję magazyn. Straż miejska przeprowadziła kontrolę na posesji. Stwierdziła brak zabezpieczenia głębokich wykopów. Czy coś mi grozi? Bo według mnie prawo cywilne daje mi możliwość dysponowania moją... więcej

dodano: 2019-04-09 10:32

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.