.
W bazie wiedzy znajduje się  3960  pytań wraz z odpowiedziami.
X
Info Baza Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem systemem wspierającym automatyczne przygotowanie deklaracji INF-U oraz INF-1-U wraz z elektroniczną ewidencją, spółka przygotowała specjalną ofertę zakupu Systemu.

Wszyscy Klienci korzystający obecnie z dowolnego systemu naszej firmy, którzy dokonają zakupu systemu eUlgi do 15 lipca 2016 r. otrzymają 50 % rabatu na korzystanie z aplikacji do 31 grudnia 2016 r.
Sprawdź cennik
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Z ostatniego stanowiska Biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych wynika, że pracodawcy mogą udzielać ulg we wpłatach na PFRON samorządowym jednostkom organizacyjnym. Tyle, że sam fundusz wskazywał do tej pory, że nie mają do tego prawa – czytamy w... więcej

dodano: 2017-12-15 11:02

Pracodawca może otrzymać pomoc finansową z dwóch źródeł, jeśli jej łączna wysokość nie przekroczy 100 proc. kosztów płacy pracownika z dysfunkcją zdrowotną. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON w sprawie możliwości łączenia dwóch rodzajów pomocy na pokrycie... więcej

dodano: 2017-12-13 10:44

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która rozszerza możliwość ubiegania się o tzw. ulgę rehabilitacyjną związaną z posiadaniem psa asystującego – donosi Rzeczpospolita Teraz każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła odliczyć od... więcej

dodano: 2017-12-11 10:59

Firma ubiegająca się o dofinansowanie pensji pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, w której 100 proc. udziałów ma stowarzyszenie, nie powinna uwzględniać jego personelu do stanu zatrudnienia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Tak wynika z odpowiedzi... więcej

dodano: 2017-12-07 12:11

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają licznie skargi rodziców uczniów z niepełnosprawnościami dotyczące problemów związanych z ich dowozem do szkół i innych placówek edukacyjnych. Trudności te nierzadko prowadzą do sytuacji, w której uczniowie nie realizują... więcej

dodano: 2017-12-07 11:55

Firma nie pomniejszy przychodu o odszkodowanie, które wypłaciła byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka jawna z przyczyn dyscyplinarnych rozwiązała umowę z pracownikiem (w trybie art. 52 par.1 pkt 1 kodeksu... więcej

dodano: 2017-12-15 10:59

Podatnik musi zapłacić PIT od opłaconych przez pracodawcę zaległych składek ZUS – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Z pytaniem do KIS wystąpił szpital, któremu ZUS nakazał zapłacić zaległe składki od osób zatrudnionych na podstawie rzekomego outsourcingu.... więcej

dodano: 2017-12-15 10:57

Nie ma ulgi prorodzinnej, gdy dorosłe dziecko dorobi zbyt dużo, w tym także na zleceniu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Pytanie KIS zadała kobieta wychowująca dwie dorosłe, studiujące córki. W wakacje wykonywały one różnego rodzaju prace usługowe na... więcej

dodano: 2017-12-14 11:23

Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, po faktycznym otrzymaniu pieniędzy, nie przesuwa terminu na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Podatnik dostał w darowiźnie od matki 100 tys. zł. Pieniądze trafiły na jego... więcej

dodano: 2017-12-14 11:17

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego jest kontynuacją wcześniejszej dostawy, za którą płatność została tylko odroczona w czasie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Małżonkowie byli użytkownikami... więcej

dodano: 2017-12-14 11:14

Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że będzie można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od majątku odziedziczonego po zmarłym. Ale z najnowszej wersji projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym wciąż to nie wynika – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Mimo... więcej

dodano: 2017-12-13 10:42

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Na początku grudnia otrzymałem wystawioną 29 listopada 2017 r. fakturę za licencję na korzystanie z oprogramowania za okres od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Fakturę tę opłacę w... więcej

dodano: 2017-12-13 10:39

Po wyczerpaniu limitu zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej trzeba zacząć płacić podatek dochodowy. Nie można dłużej korzystać ze zwolnienia na podstawie zezwolenia wydanego w innej strefie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka korzystała ze... więcej

dodano: 2017-12-13 10:34

Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) kupił banery reklamowe i odliczył VAT z tytułu tego zakupu. Część banerów przekazał współpracującym z nim kontrahentom w celu wystawienia w prowadzonych przez nich sklepach. Czy z tytułu przekazania banerów... więcej

dodano: 2017-12-13 10:31

Około trzy lata temu kupiłem prywatnie samochód osobowy, a więc nie odliczyłem VAT. Po założeniu jednoosobowej działalności wprowadziłem pojazd do środków trwałych, nie prowadziłem ewidencji przejazdów. Aktualnie otrzymałem samochód służbowy od pracodawcy, który de... więcej

dodano: 2017-12-11 11:02

W 2018 roku pracownicy nie będą już mogli prosić pracodawców o wysłanie w ich imieniu PIT-40 do urzędu skarbowego. Ale po otrzymaniu wniosku PIT-WZ podatnika rozliczy sam fiskus – donosi Dziennik Gazeta Prawna Wynika to z nowelizacji, która uchyliła art. 37... więcej

dodano: 2017-12-11 10:57

Partnerstwo publiczno-prywatne oznacza wykonanie kilku odrębnych usług, a każdą z nich trzeba inaczej opodatkować – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej W objaśnieniu podatkowym z 1 grudnia 2017 r. Ministerstwo Finansów odniosło się do sytuacji, gdy podmiot... więcej

dodano: 2017-12-11 10:55

Podatnik, który zawyży podatek na fakturze, może skorygować dokument. Jeśli jednak tego nie zrobi, musi zapłacić całą wykazaną należność – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Mężczyzna prowadzi działalność deweloperską. Transakcje dokumentuje fakturami.... więcej

dodano: 2017-12-11 10:51

Jeśli sprzedaż nieruchomości jest w części zwolniona z VAT, to kupujący będzie musiał uregulować też PCC – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka kupiła prawo użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności kilku budynków. Umowa sprzedaży była... więcej

dodano: 2017-12-08 11:14

Wynajmujący, który obciąży najemcę czynszem najmu i obowiązkiem uregulowania opłaty za użytkowanie wieczyste, i tak zapłaci VAT od całości – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Stowarzyszenie będące użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, na której... więcej

dodano: 2017-12-08 11:10

Oprawki do szkieł korekcyjnych są wyrobem medycznym objętym obniżoną stawką podatku od towarów i usług – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma dystrybuująca oprawki do okularów korekcyjnych wyjaśniła, że sprowadza je z zagranicy i sprzedaje kontrahentom,... więcej

dodano: 2017-12-07 11:58

Pojedyncze zakupy komputerów u jednego dostawcy, z którym przedsiębiorcy nie wiążą umowy ramowe, dla celów odwrotnego obciążenia rozpatruje się odrębnie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Z pytaniem do KIS wystąpiła spółka, która produkuje i sprzedaje... więcej

dodano: 2017-12-07 11:51

Podmioty, które niedługo po uruchomieniu biznesu sprzedają technologie (know-how) wytworzone we własnym zakresie, będą mogły skorzystać z ulgi B+R. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów – donosi Dziennik Gazeta Prawna Resort wyjaśnił, że nowy przepis... więcej

dodano: 2017-12-06 11:16

Od 1 kwietnia 2018 r. wszystkie firmy, które sprzedają bilety do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i na sale taneczne, będą obowiązkowo wystawiały paragony. I to bez względu na osiągnięty obrót – donosi Dziennik Gazeta Prawna Wynika to z... więcej

dodano: 2017-12-06 11:14

Wydatek na zakup budynków i budowli wzniesionych na cudzym gruncie można jedynie amortyzować. Nie można go odliczyć bezpośrednio od przychodów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Kobieta kupiła prawa do budynków i budowli składających się na ośrodek... więcej

dodano: 2017-12-06 11:10

Wynagrodzenie z Funduszu Leśnego wypłacane za porządkowanie zdewastowanych żywiołem lasów będzie wolne od podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Tak wynika z opublikowanego 4 grudnia br. projektu rozporządzenia ministra rozwoju i finansów.Chodzi o... więcej

dodano: 2017-12-06 11:08

Czynności projektowe i formalnoprawne nie stanowią wraz z usługą budowlaną świadczenia kompleksowego – czytamy w Dzienniku Gazecie PrawnejSpółka wykonywała kompleksową usługę „zaprojektuj, dostarcz i wybuduj” jako członek konsorcjum na rzecz lidera.... więcej

dodano: 2017-12-06 11:02

W zależności od momentu otrzymania pożyczki lub kredytu będzie można stosować przepisy obowiązujące przed 2015 r., do końca 2017 r. lub nowe, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. – donosi Dziennik Gazeta Prawna Nowelizacja ustawy o CIT, która zacznie... więcej

dodano: 2017-12-04 11:15

Zleceniodawca nie potrąca zaliczek na PIT od przychodu zleceniobiorcy, jeśli sam nie prowadzi działalności gospodarczej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Pytanie Krajowej Informacji Skarbowej zadała kobieta, która zatrudniła obywatelkę Ukrainy do pomocy... więcej

dodano: 2017-12-04 11:13

Spółka pomyłkowo postawiła środek trwały w stan likwidacji i wyksięgowała z ewidencji środków trwałych oraz z ewidencji księgowej. Nie dokonała jednak jego fizycznej likwidacji i w dalszym ciągu był wykorzystywany w działalności gospodarczej. Jakimi zapisami... więcej

dodano: 2017-12-04 11:10

Jeśli budowa została zakończona i budynek zaczął być użytkowany, to powinien być on opodatkowany już od 1 stycznia kolejnego roku, nawet gdy jest wykańczany później – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka wybudowała blok (3 kondygnacje) z częścią handlową... więcej

dodano: 2017-12-04 11:06

Skoro nabywca nie zapłacił za kupioną nieruchomość i w wyniku kolejnej umowy wróciła ona do sprzedających, oznacza to, że nabyli ją oni ponownie. Kolejne zbycie może dla nich oznaczać zapłatę PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Podatnicy kupili w 2003 r.... więcej

dodano: 2017-12-04 11:03

Czy na wniosek pracownika firma ma prawo udzielić urlopu wypoczynkowego wyłącznie na część dnia pracy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej Jak odpowiada ekspertka współpracująca z „DGP” - urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika... więcej

dodano: 2017-12-15 10:54

Osoba, której wypowiada się warunki pracy i przenosi na nowe stanowisko, ma prawo wiedzieć, jakimi kryteriami kierował się pracodawca, podejmując taką decyzję – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Kobieta była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas... więcej

dodano: 2017-12-15 10:52

Uległam wypadkowi i otrzymałam długie zwolnienie lekarskie obejmujące okres powyżej 30 dni (kończy się w styczniu 2018 r.). Podobno od stycznia ZUS będzie uznawał tylko elektroniczne zwolnienia, a moje zaświadczenie zostało wystawione na papierowym druku. Czy po 1... więcej

dodano: 2017-12-14 11:11

Do 31 grudnia dokonujemy ostatecznej korekty środków ZFŚS. A do tego potrzebne jest ustalenie faktycznej przeciętnej liczby pracowników – donosi Dziennik Gazeta Prawna ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, z dobrowolnych odpisów dodatkowych oraz ze... więcej

dodano: 2017-12-08 11:19

Dobra wiadomość dla pracodawców, którzy inwestują w załogę. Od Nowego Roku zwiększają się ulgi na świadczenia pracownicze – donosi Rzeczpospolita Co można przekazać pracownikom bez podatku? Choćby prezenty finansowane z zakładowego funduszu świadczeń... więcej

dodano: 2017-12-07 12:07

Słyszałem, że w 2018 r. przedsiębiorcy mający jakąkolwiek zaległość składkową, nawet na niewielkie kwoty, nie dostaną zasiłku chorobowego, mimo że dotychczas go otrzymywali. Skąd to wynika? Jak mogę sprawdzić, czy dostanę zasiłek? – pyta czytelnik Dziennika... więcej

dodano: 2017-12-15 10:48

Prowadzę działalność gospodarczą, ale nikogo nie zatrudniam. Słyszałem, że od stycznia każdy przedsiębiorca będzie musiał wpłacać do ZUS składki na indywidualny numer rachunku, a nie jeden zbiorczy, jak do tej pory. Jest już grudzień, a ja nie dostałem żadnej... więcej

dodano: 2017-12-14 11:21

Już od stycznia 2018 roku przedsiębiorca, który dotychczas wykonywał trzy lub cztery płatności do ZUS, będzie opłacał składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur... więcej

dodano: 2017-12-11 11:05

Świadczenie jest wyłączone z podstawy wymiaru składek jeśli realizuje cel socjalny. A za taki można uznać zapewnienie potrzeb dzieci w związku z tradycją otrzymywania prezentów na święta – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Organ rentowy przeprowadził... więcej

dodano: 2017-12-08 11:26

Płatnik, który w 2017 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, do końca stycznia 2018 r. musi złożyć w ZUS informację o liczbie ubezpieczonych, wypadkach w pracy oraz warunkach szkodliwych – donosi Dziennik Gazeta Prawna Jednym z... więcej

dodano: 2017-12-08 11:16

Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem z ZUS decyzję o zadłużeniu składkowym za 2016 r. z tytułu świadczenia pracy przez małżonkę. Zgłaszałem ją wówczas do ubezpieczeń jako osobę współpracującą i płaciłem składki zdrowotne. Teraz ZUS domaga się za nią pełnych... więcej

dodano: 2017-12-07 12:01

Czym innym jest udostępnienie pracownikom po niższych cenach towarów, które pracodawca nabywa z przeznaczeniem na ten cel, a czym innym jest przekazanie produktów handlowych wytwarzanych przez wnioskodawcę na potrzeby własne jednostki – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2017-12-04 10:58

Skrócenie z 10 do 6 lat podstawowego terminu przedawnienia roszczeń przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumentów – donosi Dziennik Gazeta Prawna Proponowana zmiana art. 118 kodeksu cywilnego zakłada... więcej

dodano: 2017-12-14 11:26

Jeśli matka okresowo nie sprawuje opieki nad dzieckiem z powodu nauki w szkole średniej, nie może to być uznane za całkowite i trwałe zaprzestanie zajmowania się potomkiem. Tym samym gmina powinna jej przyznać pomoc finansową – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2017-12-13 10:37

Jeżeli małżonkowie do dnia śmierci męża nie pozostawali faktycznie we wspólności małżeńskiej, to żona nie ma prawa do renty rodzinnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Wdowa po byłym policjancie w 2013 r. wystąpiła do Zakładu Emerytalno-Rentowego o... więcej

dodano: 2017-12-06 11:06

Do 20 stycznia 2018 r. pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON powinni złożyć informacje podsumowujące rok 2017 – donosi Dziennik Gazeta Prawna Na fundusz nie muszą płacić podmioty wymienione w art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o... więcej

dodano: 2017-12-08 11:28

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.