.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do resortu rodziny o wydanie stanowiska wskazującego, czy pojęcie terminowego ponoszenia kosztów płacy odnosi się tylko do pracowników niepełnosprawnych, czy również tych zdrowych – donosi... więcej

dodano: 2019-09-19 11:23

Organy administracji publicznej będą musiały wyznaczyć koordynatorów odpowiadających za zapewnienie dostępności ich obiektów i usług dla osób niepełnosprawnych. Będą też składać cykliczne raporty dotyczące tego, jak są dostosowane do ich potrzeb – donosi... więcej

dodano: 2019-09-19 11:18

Przez zaniechanie rządu osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi nie będą miały na razie wsparcia agencji zatrudnienia – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wprowadzenie takiej usługi zakłada projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, który pod koniec maja trafił do... więcej

dodano: 2019-09-12 11:01

Podatniczka zapłaci PIT od odszkodowania, mimo że z oświadczeń stron wyrażonych przed sądem powszechnym wynikało, że rekompensata jest należna za rzeczywiste straty, a nie za utracone korzyści – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka umówiła się ze... więcej

dodano: 2019-09-19 11:12

Trzeba będzie przedstawiać fiskusowi: fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta. Wszystko po to, by urząd mógł stwierdzić, że samochód faktycznie jest ciężarowy, więc nie ma od niego podatku akcyzowego – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Kto... więcej

dodano: 2019-09-19 11:08

Skoro właściciel domu opieki zajął budynek na prowadzenie biznesu, płaci podatek od nieruchomości według stawki właściwej dla działalności gospodarczej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi o działalność sklasyfikowaną jako „Pomoc społeczna z... więcej

dodano: 2019-09-19 11:04

Opublikowany został projekt rozporządzenia określającego wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wypełniając formularz WIS-W, podatnicy będą mogli od listopada br. pytać dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o... więcej

dodano: 2019-09-18 10:46

Wyłączenie z art. 15e ustawy o CIT odnosi się do podmiotu, który przenosi koszt nabytej przez siebie usługi na inny podmiot, a nie gdy sam otrzymuje refakturę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka kupuje od podmiotów powiązanych usługi niematerialne... więcej

dodano: 2019-09-18 10:39

Nie wystarczy, że czynności są powtarzalne, a wolą kontrahentów jest zapłata w ustalonych terminach. To za mało, żeby VAT mógł być rozliczany zbiorczo po upływie umówionego okresu rozliczeniowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z branży handlowej,... więcej

dodano: 2019-09-18 10:34

Uczelnia, która wynajmuje akademiki studentom, musi płacić podatek od przychodów z budynków po przekroczeniu limitu 10 mln zł. Nie ma znaczenia to, że pieniądze z najmu przeznacza na działalność statutową w zakresie oświaty – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2019-09-18 10:31

Resort finansów nie zrezygnował z pomysłu, by strażnicy miejscy i inspektorzy handlowi nakładali mandaty za niewydanie paragonów i nieewidencjonowanie transakcji – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obie służby miałyby też uderzyć w popularne mety, aby zwalczać... więcej

dodano: 2019-09-17 10:54

Przedsiębiorca, który do miejsca wykonywania działalności dojeżdża na hulajnodze, może odliczyć od przychodu wydatek na jej zakup – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał przedsiębiorca, który kupił hulajnogę elektryczną, by dojeżdżać nią do... więcej

dodano: 2019-09-17 10:51

Lekarz, który zajmuje się również wynajmem maszyn rolniczych, może odliczać wydatki związane z pozyskaniem i eksploatacją tych maszyn nawet w okresie, gdy zarabia głównie na praktyce lekarskiej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał lekarz... więcej

dodano: 2019-09-17 10:48

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest realizowane w ramach władztwa publicznego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Powiat prowadzi m.in. powiatowy środowiskowy dom samopomocy. Kierowane są do niego osoby z zaburzeniami psychicznymi, a... więcej

dodano: 2019-09-17 10:44

Przedsiębiorcy, którzy będą sporządzać roczne raporty (np. za 2019 r.), nie mogą już korzystać z dotychczasowego narzędzia Ministerstwa Finansów do e-sprawozdań– donosi Dziennik Gazeta Prawna. MF udostępnił nową aplikację, która pozwala tworzyć roczne raporty... więcej

dodano: 2019-09-16 10:35

Instalacje fotowoltaiczne będą tylko z 8 proc. VAT, tak zdecydował Sejm w przyjętej nowelizacji wprowadzającej zmiany do różnych ustaw, w tym również o VAT – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Dziś w grę wchodzą dwie stawki. Instalacje zlokalizowane na dachu... więcej

dodano: 2019-09-16 10:32

Samo posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości nie przesądza jeszcze, że pod tym adresem mieści się siedziba spółki – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma przeniosła swoją siedzibę na teren województwa podkarpackiego. Nowy adres zgłosiła w Rejestrze... więcej

dodano: 2019-09-16 10:26

Fiskus może wejść do firmy bez zawiadomienia nawet wtedy, gdy wyznaczony w upoważnieniu zakres jest szerszy niż wyjątki wskazane w przepisach ordynacji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spór z fiskusem o możliwość przeprowadzenia kontroli bez zawiadomienia... więcej

dodano: 2019-09-16 10:17

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy zakupu usług gastronomicznych. Niektóre z tych usług są związane z organizacją spotkań biznesowych, które ze względu na swój wystawny charakter są zaliczane do wydatków reprezentacyjnych. Jak ująć w księgach... więcej

dodano: 2019-09-16 10:12

Obecny pułap 250 tys. euro zostanie podniesiony do 2 mln euro – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Eksperci dodają, że przydałoby się jeszcze skrócenie listy wyłączeń ze zryczałtowanego podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dziś limit... więcej

dodano: 2019-09-13 10:36

Nie można odliczyć wydatków na ocieplanie domu, który nie został jeszcze wybudowany, tak wynika z opublikowanych właśnie objaśnień podatkowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zostały one wydane przez ministra finansów na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2... więcej

dodano: 2019-09-13 10:32

Pokrycie części wydatków na własny cel mieszkaniowy z innego konta niż to, na które trafiły pieniądze ze sprzedaży mieszkania, nie odbiera zwolnienia z PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka sprzedała mieszkanie przed upływem 5 lat od nabycia,... więcej

dodano: 2019-09-13 10:23

Od 1 października 2019 r. wnioski o wiążącą informację taryfową (WIT) będzie można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w komunikacie na swojej stronie... więcej

dodano: 2019-09-11 10:51

Stawka podatku akcyzowego na klasyczne samochody hybrydowe typu HEV (bez wtyczki) spadnie o połowę. Do Sejmu trafił już projekt odpowiedniej nowelizacji przepisów – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Autorzy dokumentu (grupa posłów PiS) przekonują, że obniżka... więcej

dodano: 2019-09-11 10:48

Wydatki na działalność społecznie użyteczną to nie tylko podatkowe koszty, ale i możliwość potrącenia podatku naliczonego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z grupy medialnej, we wniosku o interpretację poinformowała, że w radiu i w internecie... więcej

dodano: 2019-09-11 10:45

Odbiorca większej płatności, która w 2020 r. trafi na rachunek niezgłoszony w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, nie uchroni swojego kontrahenta przed sankcjami w PIT lub CIT – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o skutki obowiązującej od... więcej

dodano: 2019-09-10 10:43

Spadkobierca zwolniony z długu przez wierzyciela spadkodawcy musi rozliczyć się z fiskusem, także gdy przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała podatniczka, której mąż zmarł w 2015 r. pozostawiając... więcej

dodano: 2019-09-10 10:38

Skarbówka pobierze PCC, jeśli dowiedzie, że osoba, która otrzymała pieniądze na konto, mogła nimi swobodnie dysponować – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Fiskus wychwycił, że na prywatne konto podatnika trafiały miliony złotych i założył, że odbiorca mógł... więcej

dodano: 2019-09-10 10:32

Przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów zakup wyposażenia firmy z otrzymanego dofinansowania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał podatnik, który założył działalność gospodarczą. Wcześniej był zarejestrowany w urzędzie pracy... więcej

dodano: 2019-09-10 10:27

Nie trzeba płacić PIT od dochodu ze sprzedaży mieszkania, który podatnik przeznaczył na spłatę kredytu zaciągniętego na inną nieruchomość, nawet gdy do pożyczki przystąpiła inna osoba – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka w 2017 r. dostała w... więcej

dodano: 2019-09-09 10:26

Komandytariusz nie płaci podatku dochodowego od środków pieniężnych otrzymanych w związku z częściowym wycofaniem wkładu ze spółki komandytowej. Nie stosuje się tu przepisów dotyczących skutków podatkowych wystąpienia ze spółki – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2019-09-09 10:23

W lokalnej prasie oraz na miejscowych portalach internetowych zamieszczamy ogłoszenia o pracy na stanowiskach administracyjnych i produkcyjnych. Na jakim koncie kosztowym należy ująć wydatki związane z poszukiwaniem pracowników (koszty produkcji, koszty zarządu czy... więcej

dodano: 2019-09-09 10:20

Pracownik został obciążony mandatem karnym nałożonym przez inspekcję handlową podczas kontroli. Firma postanowiła uregulować ten mandat za pracownika ze środków obrotowych. Czy koszty poniesienia tego mandatu mogą być zaliczone do kosztów podstawowej działalności... więcej

dodano: 2019-09-09 10:16

18 września br. wchodzi w życie część przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nie rodzą one jeszcze odpowiedzialności finansowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Na mocy nowej ustawy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1680), sprzedawcy żywności muszą... więcej

dodano: 2019-09-18 10:37

Niektóre osoby po negocjacjach z zarządem spółki obejmują w niej udziały, np. w zamian za wniesiony aport. Potem okazuje się, że wprowadzono je w błąd co do sytuacji finansowej spółki. Czy mogą wtedy unieważnić oświadczenia woli o objęciu udziałów? – pyta... więcej

dodano: 2019-09-17 10:32

Już od najbliższej soboty klienci banków i posiadacze kart płatniczych w całej Europie będą lepiej chronieni. Zarazem jednak wiele osób zapewne nie będzie z tego powodu zadowolonych, gdyż wraz ze wzrostem bezpieczeństwa transakcji utrudniony zostanie dostęp do... więcej

dodano: 2019-09-13 10:29

Uproszczone zasady rozeznania rynku i brak obowiązku aktualizowania wartości zamówienia – takie m.in. zmiany wprowadzają nowe wytyczne dotyczące wydatkowania funduszy europejskich – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o wytyczne w zakresie... więcej

dodano: 2019-09-12 10:54

Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy legislacyjne – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Do tej pory zgłoszono 265 takich propozycji, z czego już 24 wdrożono w życie.... więcej

dodano: 2019-09-11 10:42

Jestem prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszczęto wobec mnie postępowanie o niepłacenie podatku od nieruchomości do urzędu miasta. Chodzi o grunty, na których nasza spółka ma halę produkcyjną. Czy możliwa jest odpowiedzialność karna, skoro... więcej

dodano: 2019-09-10 10:22

Po kilku latach przerwy podjęłam pracę zawodową i założyłam własną działalność gospodarczą. Pech chciał, że już w pierwszym tygodniu pracy złamałam nogę w drodze do biura. Zbyt krótko prowadzę firmę, myślałam więc, że nie mam prawa do zasiłku chorobowego.... więcej

dodano: 2019-09-13 10:18

Zawarłem z kilkoma osobami umowy o dzieło na telefoniczną obsługę klienta, ale ZUS umowy zakwestionował i uznał, że podlegają one ubezpieczeniom społecznym jako zlecenie. Każda z tych osób miała jednak konkretną liczbę osób do skonsultowania, nie płaciłem za godziny... więcej

dodano: 2019-09-12 10:50

Prowadzę niewielką firmę, zatrudniam ponad 20 osób. Po wniosku inspektora pracy ZUS w drodze decyzji z 29 sierpnia podwyższył mi dwukrotnie składkę na ubezpieczenie wypadkowe na okres od kwietnia 2019 r. do końca marca 2020 r. Na jakiej podstawie mógł tak zrobić?... więcej

dodano: 2019-09-12 10:46

Nagroda jubileuszowa, która ma postać rzeczową, również korzysta ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma planuje wprowadzenie dla swoich pracowników dodatkowego świadczenia kwalifikowanego jako przychód.... więcej

dodano: 2019-09-11 10:37

Posiadanie statusu studenta już tylko w związku z oczekiwaniem na egzamin dyplomowy nie pozbawia renty rodzinnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kobieta 1 października 2015 r. rozpoczęła studia licencjackie. Planowy termin ich zakończenia został... więcej

dodano: 2019-09-12 10:57

Nie tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale również te z orzeczeniami o stopniu umiarkowanym i lekkim będą objęte specjalnym programem zdrowotnym. Na razie dzięki niemu łatwiej im będzie dostać się na rehabilitację, ale w przyszłości ma on zostać... więcej

dodano: 2019-09-09 10:29

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.