.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Pracodawcy, którzy byli w tym roku zwolnieni z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, muszą złożyć informację podsumowującą ostatnie 12 miesięcy. Termin na to mija 20 stycznia 2020 r. – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Powyższy obowiązek... więcej

dodano: 2019-12-05 10:49

Pracodawca, chcąc otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z dysfunkcją zdrowotną, nie musi zatrudnić go na stanowisku, które zwolniło się najpóźniej – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Tak wynika z najnowszego komunikatu wydanego przez biuro... więcej

dodano: 2019-12-05 10:46

Do tej pory wpłynęło ponad 418,2 tys. wniosków o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Tak wynika z najnowszych danych ZUS dotyczących świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych. Przysługuje ono osobom... więcej

dodano: 2019-12-02 11:00

Mimo że do końca roku został niecały miesiąc, pracodawcy wciąż nie wiedzą, czy w 2020 r. dojdzie do odmrożenia wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Jest to kluczowa informacja dla ponad 38... więcej

dodano: 2019-11-29 10:13

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sygnalizuje, iż we wnioskach składanych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne należy wykazywać rachunek bankowy... więcej

dodano: 2019-11-28 10:46

Resort rodziny zdecydował się zwiększyć z 50 mln zł do 80 mln zł pulę pieniędzy przeznaczoną w przyszłym roku na dotacje dla samorządów zapewniających usługi asystentów osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi – donosi Dziennik Gazeta Prawna.W tym roku gminy oraz... więcej

dodano: 2019-11-27 10:37

Fundusz nie powinien domagać się zwrotu dopłat do pensji, jeśli nie dysponuje dowodem, że firma z opóźnieniem zapłaciła konkretne składki do ZUS – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 18... więcej

dodano: 2019-11-27 10:20

Wypłacanie 13. świadczeń emerytalno-rentowych, a nie rozwijanie różnych form wsparcia i usług dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, stanie się podstawowym zadaniem Funduszu Solidarnościowego – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Taki będzie efekt przegłosowanej na... więcej

dodano: 2019-11-25 10:01

Formularz ten muszą składać przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zgłaszali średnio do ubezpieczeń co najmniej 10 osób. Mają na to czas do 31 stycznia 2020 r. – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Informacja ZUS IWA zawiera dane do ustalenia składki na ubezpieczenie... więcej

dodano: 2019-12-05 10:41

Wartość odszkodowania wypłaconego z tytułu zakazu konkurencji prezesowi spółki, zatrudnionemu na podstawie umowy o świadczenie usług, nie jest oskładkowana – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Członek zarządu pełnił funkcję prezesa na podstawie takiej właśnie... więcej

dodano: 2019-11-29 10:05

Jestem osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy mogę skorzystać równocześnie z preferencyjnego ZUS, tzn. z podstawą wymiaru składek wynoszącą 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, i dofinansowania z... więcej

dodano: 2019-11-28 10:24

Nasza firma od nowego roku otwiera nową siedzibę. Będzie ograniczona liczba miejsc parkingowych, które spółka wynajmuje od innej firmy. Pracownicy będą mogli partycypować w kosztach miejsca w pewnej części, bo resztę będziemy jako pracodawca im finansować. Taka... więcej

dodano: 2019-11-28 10:17

Zwykła transakcja biznesowa nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Przedsiębiorca prowadzący działalność w obszarze wytwarzania oprogramowania i prowadzenia portali internetowych złożył do ZUS wniosek o interpretację... więcej

dodano: 2019-11-27 10:25

Jeśli dostawa towaru do innego kraju UE została zrealizowana, to jest to wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów, nawet jeśli kontrahent okazał się oszustem i nie zapłacił polskiemu sprzedawcy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Polska spółka wykonała zamówienie... więcej

dodano: 2019-12-05 10:37

Zarówno badania, jak i ekspertyzy są i były kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy przygotowała je jednostka naukowa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Chodzi o brzmienie art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 r.... więcej

dodano: 2019-12-05 10:31

W 2019 r. wrócił problem opodatkowania, gdy bank umarza część kredytu hipotecznego. Wcześniej minister finansów wydawał rozporządzenia, które uniemożliwiały pobieranie daniny w takiej sytuacji – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Z interwencją w tej sprawie zwrócił... więcej

dodano: 2019-12-04 10:40

Podatnik ma prawo do odliczenia 150 tys. zł osobno przy leasingu i osobno przy amortyzacji wykupionego już auta – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Spółka w 2019 r. wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości 259 928 zł 24 gr (wraz z opłatą... więcej

dodano: 2019-12-04 10:37

Usługi nabywane przez zagraniczne zakłady polskiej spółki powodują co do zasady powstawanie przychodów opodatkowanych podatkiem u źródła – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Spółka zajmuje się produkcją i budową domów z prefabrykatów. Swoją działalność... więcej

dodano: 2019-12-04 10:33

Podatkiem od przychodów z budynków objęte są wyłącznie wynajmowane (dzierżawione) budynki komercyjne, a nie lokale – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Gminna spółka osiąga przychody z wynajmu lokali użytkowych oraz budynków użytkowych.Chciała się upewnić, że... więcej

dodano: 2019-12-04 10:24

Od trzech dni podatnicy mogą masowo weryfikować swoich kontrahentów za pomocą pliku płaskiego, publikowanego przez Ministerstwo Finansów. Ale i ten sposób okazuje się zawodny – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Pliki z aktualnymi danymi na dany dzień będą pojawiały... więcej

dodano: 2019-12-03 11:06

Dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła wpływa bezpośrednio na ich cenę, a zatem jest opodatkowane – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Gmina chciała zrealizować projekt dostawy i montażu kolektorów... więcej

dodano: 2019-12-03 11:03

Nie ma podatku od niespłaconych pożyczek pozostałych w spółkach na dzień wykreślenia ich z rejestru przedsiębiorców – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Spółka poinformowała, że jest już w trakcie postępowania likwidacyjnego. Nie ma żadnego majątku, ma za to... więcej

dodano: 2019-12-03 11:00

Firma, która opracuje podręcznik dla nauczycieli i pedagogów, nie ma prawa do zwolnienia z VAT dla usług w zakresie kształcenia i wychowania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Spółka prowadzi działalność w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Miała on... więcej

dodano: 2019-12-03 10:56

Liczy się data wydania przez organ I instancji decyzji o odpowiedzialności członka zarządu, a nie moment doręczenia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Z fikusem spierał się podatnik – były członek zarządu spółki kapitałowej. Kwestionował on skuteczność... więcej

dodano: 2019-12-02 10:57

Dochód z rozbudowy zakładu jest zwolniony z CIT, jeżeli firma nie jest w stanie odseparować nowej inwestycji od dotychczasowej działalności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Firma w związku z rozbudową dotychczasowego zakładu wystąpiła o dwie decyzje o... więcej

dodano: 2019-12-02 10:53

Jeśli pracownik mieszka w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się siedziba pracodawcy, to ma prawo do podwyższonych kosztów, nawet gdy w umowie określono miejsce wykonywania pracy jako obszar województwa lub kilku województw – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2019-12-02 10:48

Kto chce rozpocząć przewóz osób, nie odzyska dziś 700 zł na zakup kasy. Dlaczego? Producenci nie wytwarzają dla tej branży urządzeń działających online, a tylko takie uprawniają do częściowego zwrotu wydatku – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Taksówkarze nie kryją... więcej

dodano: 2019-12-02 10:44

Podstawą opodatkowania przy zamianie nieruchomości jest, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, wszystko, co stanowi zapłatę, pomniejszone o kwotę podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Gmina wydając spółce swoją działkę otrzymała jako zapłatę działkę o... więcej

dodano: 2019-11-29 10:01

Jeśli osoba przenosi własność mieszkania na pożyczkodawcę i lokal jest zabezpieczeniem pożyczki, to podatek od nieruchomości musi zapłacić nowy właściciel – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Spółka A udzieliła pożyczki osobie fizycznej B. Zabezpieczeniem dla... więcej

dodano: 2019-11-29 09:57

Rząd zdecydował o kolejnym odroczeniu – o pół roku – wejścia w życie daniny od sklepów wielkopowierzchniowych. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej trafi teraz do Sejmu – donosi Dziennik Gazeta Prawna.Niedawno wydawało się... więcej

dodano: 2019-11-28 10:39

Przedsiębiorca, który zaufał nieuczciwej agencji pracy tymczasowej, nie mógł potrącić podatku z wystawionych przez nią faktur. Jeśli sam wystawił fakturę w związku z fikcyjną umową, musi zapłacić wykazaną daninę, zgodnie z art. 108 ustawy o VAT – czytamy w... więcej

dodano: 2019-11-28 10:31

Właściciel zadłużonej nieruchomości, który został prawidłowo powiadomiony o licytacji, ale nie złożył w terminie skargi na działania komornika bądź urzędu skarbowego, nie podważy postanowienia o przybiciu na rzecz licytanta oferującego najwyższą cenę – czytamy... więcej

dodano: 2019-11-27 10:34

Prowadzący aptekę mogą pomniejszyć przychód o wydatki na studia doktoranckie z farmacji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Z pytaniem do KIS zwróciła się para aptekarzy. Obydwoje są z wykształcenia magistrami farmacji, a teraz każde z nich otworzyło przewód... więcej

dodano: 2019-11-27 10:30

Zagraniczni kontrahenci niezarejestrowani dla celów VAT w Polsce nie zgłaszają swoich rachunków polskiemu fiskusowi. Dlatego wpłacający należność na podane przez nich konto nie musi zaglądać do białej listy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Chodzi o... więcej

dodano: 2019-11-25 10:17

Spółka, która płaci za szkolenie urozmaicone dodatkowymi atrakcjami, może odliczyć VAT od całej usługi realizowanej przez podmiot zewnętrzny. Rozdzielenie atrakcji od szkolenia byłoby sztuczne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Spółka należąca do... więcej

dodano: 2019-11-25 10:13

Jeżeli podatek od czynności cywilnoprawnych, który musi zapłacić kupujący, przekracza maksymalną kwotę pomocy de minimis w rolnictwie, to podatkowa ulga wcale się nie należy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Podatniczka w styczniu 2018 r. kupiła za prawie 4... więcej

dodano: 2019-11-25 10:10

Zakup kwiatów i warzyw z gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z mężem nie jest sprzedażą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ale daje żonie biznesmence prawo do odliczenia VAT z faktury VAT RR wystawionej na męża – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Mąż jest... więcej

dodano: 2019-11-25 10:05

W okresie 2018–2019 r. 273 pracodawców nie zapewniło zatrudnionym odpowiedniego systemu udzielania pierwszej pomocy. Tak wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, których wyniki przedstawiono na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy – donosi Dziennik Gazeta... więcej

dodano: 2019-12-04 10:29

Firmy nie wiedzą, że mogą żądać takich należności. Tymczasem potwierdzają to i sądy, i resort pracy. Dodatkową trudność sprawiają zaś przepisy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Kiedy pracodawca nieterminowo dokona wpłaty na PFRON, musi się liczyć z... więcej

dodano: 2019-11-29 10:09

Według nowych przepisów zaangażowani w spór sądowy przedsiębiorcy powinni najpierw wziąć udział w odformalizowanym posiedzeniu przygotowawczym. Na co muszą być przygotowani, jeśli nie uda im się osiągnąć porozumienia na tym wstępnym etapie? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2019-12-03 10:51

Szanowni Państwo,informujemy, iż w dniach od 24.12.2019 r. do 27.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r. Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.PozdrawiamyZespół Obsługi Klienta Info Baza Solution Sp. z o.o. więcej

dodano: 2019-12-02 14:03

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.