.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Jeśli niepełnosprawne dziecko jest na utrzymaniu obojga rodziców, to każdy z nich może odliczać wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w ramach własnego limitu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała matka niepełnosprawnego dorosłego... więcej

dodano: 2019-02-20 10:26

Ciekawski pracodawca może w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy jego pracownik ma inne źródła dochodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Żeby obejrzeć na Portalu Podatkowym zeznanie podatkowe sporządzone przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej,... więcej

dodano: 2019-02-20 10:23

Firmy farmaceutyczne, które fundują lekarzom udział w kongresach medycznych, muszą wystawiać im informacje potwierdzające uzyskany z tego tytułu przychód – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firmę organizuje konferencje, seminaria i kongresy dla lekarzy.... więcej

dodano: 2019-02-20 10:21

Spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych oraz te, w których choć jedna akcja została objęta obrotem regulowanym, będą podlegać pod specjalistyczne urzędy skarbowe, tak wynika z opublikowanego projektu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Zakłada on... więcej

dodano: 2019-02-18 10:23

Większość respondentów, którzy wzięli udział w ankiecie Ministerstwa Finansów, uważa, że zmiany w ustawie o rachunkowości są niepotrzebne – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To wniosek z opublikowanych przez resort wyników badań przeprowadzonych w ubiegłym roku.... więcej

dodano: 2019-02-18 10:20

Jeżeli za życia spadkodawcy nie została mu doręczona decyzja ustalająca wysokość podatku od spadków i darowizn, to spadkobierca nie musi go płacić – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Interpretacja KIS dotyczyła kobiety, której matka nie zapłaciła przed... więcej

dodano: 2019-02-18 10:18

Przedsiębiorca, który zorganizował imprezę z okazji otwarcia nowego zakładu produkcyjnego, odliczy od przychodu wydatki na część formalną i bankietową, ale nie taneczną – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał producent balkonów, który w... więcej

dodano: 2019-02-18 10:15

Wynajem nawet większej liczby mieszkań może być opodatkowany jak prywatny, jeśli jest przejawem zwykłego zarządu majątkiem, nastawionym na zaspokojenie rodzinnych potrzeb – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka planuje z mężem kupić i przebudować dom... więcej

dodano: 2019-02-13 10:30

Koszty przekształcenia prawa lokatorskiego w odrębną własność można zaliczyć do wydatków na nabycie mieszkania objętych ulgą w PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik sprzedał udział w odziedziczonym mieszkaniu krótko po jego nabyciu, w związku z... więcej

dodano: 2019-02-13 10:26

Aport do spółki działki, na których ona sama wybudowała infrastrukturę, jest dostawą jedynie gruntu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Województwo realizowało inwestycję kolejową. W związku z tym nabyło działki gruntu od Skarbu Państwa (zwolnione lub... więcej

dodano: 2019-02-13 10:21

W najbliższy piątek 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa po raz pierwszy udostępni podatnikom wypełnione zeznania PIT-37 i PIT-38 – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Będzie się można z nimi zapoznać do 30 kwietnia. Administracja skarbowa sporządzi je, bazując... więcej

dodano: 2019-02-11 10:15

Darmowe zniesienie współwłasności nieruchomości jest opodatkowane tak jak odpłatne zbycie, gdy jedna ze stron nie musi już spłacać kredytu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Para zaciągnęła kredyt na kupno wspólnego mieszkania, po roku postanowili się... więcej

dodano: 2019-02-11 10:12

Ministerstwo Finansów nie obawia się pozwów o odszkodowania od posiadaczy zablokowanych rachunków bankowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.– Mimo stosowania od wielu lat przepisów o blokadzie na podstawie innych ustaw nie miały miejsca przypadki... więcej

dodano: 2019-02-11 10:07

Ministerstwo Finansów rozpoczęło kolejne konsultacje w sprawie znowelizowanych przepisów ordynacji podatkowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tym razem chodzi o zmienioną od 1 stycznia 2019 r. klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania (tzw. generalną) oraz... więcej

dodano: 2019-02-11 10:03

Jeśli okres rozliczeniowy zdążył się przedawnić, to zwróconą kwotę ujmuje się jako przychód – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka na mocy wyroku sądu dostała z ZUS zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy... więcej

dodano: 2019-02-08 10:36

Nie wystarczy stać się właścicielem ponad 1 ha gruntów rolnych, żeby skorzystać z preferencji podatkowej. Działki nie mogą zostać przeznaczone na cele handlowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka do już posiadanej działki rolnej dokupiła trzy kolejne,... więcej

dodano: 2019-02-08 10:33

Organizowanie spływów kajakowych dla klientów nie przysłuży się promocji i reklamie działalności przedsiębiorcy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z branży meblarskiej organizowała szkolenia dla swoich kontrahentów połączone z imprezami... więcej

dodano: 2019-02-08 10:30

Jestem zatrudniona u jednego pracodawcy. Do pracy dojeżdżam pociągiem do innego miasta. Jest to udokumentowane; mam bilety miesięczne imienne i paragony. Rocznie dojazdy do pracy kosztują mnie ponad 2500 zł. Czy w zeznaniu rocznym mogę uwzględnić faktyczne wydatki?... więcej

dodano: 2019-02-08 10:25

Otwarcie i zamknięcie działalności gospodarczej tego samego dnia nie pozbawia możliwości korzystania z preferencyjnego ZUS dla nowych przedsiębiorców – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. 23 października 2018 r. do ZUS wpłynął wniosek o wydanie indywidualnej... więcej

dodano: 2019-02-20 10:18

Otrzymałem z ZUS decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej, która była wpisana do rejestru, ale jej nie wykonywałem. Decyzja nie wspomina o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy ZUS wyda odrębną decyzję w tej sprawie,... więcej

dodano: 2019-02-14 10:21

Prowadzę niskodochodową działalność gospodarczą – kwiaciarnię. ZUS doręczył mi decyzję o zaległościach składkowych prawie na 12 tys. zł. Wcześniej nic nie robił przez prawie rok. Nie ponaglał mnie do zapłaty, aż dług osiągnął takie rozmiary. Czy mogę się... więcej

dodano: 2019-02-14 10:18

Każdego dnia do ZUS wpływa 75 tys. elektronicznych zwolnień lekarskich. Dokumenty są zapisywane w Centralnym Rejestrze e-ZLA, a ZUS ma plan, jak je wykorzystać – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Informacje zawarte w rejestrze będą podstawą do analizy stanu... więcej

dodano: 2019-02-08 10:39

Termomodernizacja domu czy wymiana pieca to spory wydatek. Gospodarstwa domowe mogą jednak liczyć na wsparcie. I to z kilku źródeł – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest deklarowanym priorytetem władz i… koniecznością. A... więcej

dodano: 2019-02-20 10:14

Samorządy i przedsiębiorcy zyskają nowe narzędzia do walki ze smogiem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerza ofertę wsparcia finansowego o dwa nowe programy, których budżety opiewają łącznie na ponad 4,5 mld zł. Nabory w programach... więcej

dodano: 2019-02-19 10:05

Ponad 1,2 mld zł zasili wkrótce budżety mniejszych miast, które zmagają się z fatalną jakością powietrza. Zielone światło dla takiego dofinansowania dały przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2019 r. poz. 51) – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2019-02-12 10:16

Firmy nie wiedzą, czy przy ubieganiu się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami powinny uwzględniać w kosztach płacy składkę na Fundusz Pracy w nowej, niższej wysokości – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z... więcej

dodano: 2019-02-19 10:08

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien żądać zwrotu dofinansowań do pensji, tylko jeśli ustali, że nieprawidłowości w ponoszeniu kosztów płacy dotyczą pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tak... więcej

dodano: 2019-02-14 10:34

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wykazywanie efektu zachęty nie jest uzależnione od tego, czy w dniu podpisywania umowy o pracę, pracodawca dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnianej osoby – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2019-02-12 10:22

Żadne przepisy nie wymagają od osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego zrezygnowała z jego dalszego uzyskiwania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tak wynika z odpowiedzi udzielnej przez Ministerstwo Rodziny,... więcej

dodano: 2019-02-19 10:02

Samotni rodzice będą musieli przedstawiać dokumenty potwierdzające posiadanie alimentów tylko w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taką zmianę przepisów zapowiedziała Elżbieta Rafalska, minister... więcej

dodano: 2019-02-18 10:12

Znana jest wysokość ostatniego czynnika umożliwiającego ustalenie faktycznej wysokości waloryzacji świadczeń. GUS podał wartość realnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego – donosi Dziennik Gazeta Prawna. W... więcej

dodano: 2019-02-12 10:25

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. W jej imieniu występują wspólnicy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców. Często wspólnikami są osoby fizyczne. Co należy zrobić, żeby spółka nadal funkcjonowała, gdy umiera jeden z tych wspólników? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2019-02-19 09:58

Wszystkie koszty rozliczenia po spłacie kredytu przed terminem muszą być wskazane w umowie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna zaciągnął w 2013 r. pożyczkę na bardzo niekorzystnych warunkach. Choć wypłacono mu niecałe 4 tys. zł, zobowiązany był... więcej

dodano: 2019-02-12 10:18

Powołanie tego samego członka zarządu na kolejną kadencję z wyprzedzeniem dopuszczalne jest w spółce akcyjnej. Może to nastąpić najwcześniej na rok przed upływem jego bieżącej kadencji. Czy z wyprzedzeniem można też powołać członka zarządu spółki z o.o.? – pyta... więcej

dodano: 2019-02-12 10:13

Pracodawcy i związki zawodowe proponują, aby pensja osoby przyuczającej się do zawodu była powiązana z najniższą płacą – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Taki postulat znalazł się w stanowisku podjętym przez zespół problemowy ds. reformy polityki rynku... więcej

dodano: 2019-02-14 10:37

Najistotniejszą kwestią związaną z zajęciem wynagrodzenia jest dokonywanie potrąceń na rzecz komornika – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wysokość dopuszczalnych potrąceń, jak również kwoty wolnej od potrąceń, zależy od rodzaju zobowiązania. W przypadku... więcej

dodano: 2019-02-14 10:26

W tym roku powstanie prawie 250 Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”, które będą dysponować 5,6 tys. miejsc dla osób starszych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło właśnie tegoroczną... więcej

dodano: 2019-02-13 10:34

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.