.
W bazie wiedzy znajduje się  3958  pytań wraz z odpowiedziami.
X
Info Baza Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem systemem wspierającym automatyczne przygotowanie deklaracji INF-U oraz INF-1-U wraz z elektroniczną ewidencją, spółka przygotowała specjalną ofertę zakupu Systemu.

Wszyscy Klienci korzystający obecnie z dowolnego systemu naszej firmy, którzy dokonają zakupu systemu eUlgi do 15 lipca 2016 r. otrzymają 50 % rabatu na korzystanie z aplikacji do 31 grudnia 2016 r.
Sprawdź cennik
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Polska zajmuje 51. na 190 miejsc pod względem stopnia skomplikowania systemu podatkowego. Przeciętny przedsiębiorca spędza 260 godzin rocznie, aby prawidłowo rozliczyć się z fiskusem – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Takie dane za 2016 r. wynikają z... więcej

dodano: 2017-11-22 11:19

Fiskus nie tylko uważa, że akcjonariusz ma przychód, gdy zamienia swoją wierzytelność na akcje, ale także, że przychód ten można potrącić tylko o nominalną wartość udzielonej pożyczki – donosi Dziennik Gazeta Prawna Z pytaniem do KIS wystąpił akcjonariusz... więcej

dodano: 2017-11-22 11:17

Kto sprzedał własną wierzytelność o zapłatę odszkodowania, nie odliczy jej wartości nominalnej, jeśli wcześniej nie zaliczył tej należności do przychodów – donosi Dziennik Gazeta Prawna Spółka zajmowała się wynajmem samochodów. Regularnie wymieniała swoją... więcej

dodano: 2017-11-22 11:15

Kto chce sprzedać bez PIT zwrócone mu przez państwo gospodarstwo rolne, należące wcześniej do rodziców, musi poczekać aż upłynie pięć lat od wydania decyzji o zwrocie – donosi Dziennik Gazeta Prawna Mężczyzna w 2012 r. sprzedał dwie działki. Pierwotnie... więcej

dodano: 2017-11-22 11:10

Spółka, która narusza prawo, nie może ciężaru kary przerzucić na Skarb Państwa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Na spółkę prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 850 tys. zł kary za naruszenie przepisów o zakazie porozumień cenowych... więcej

dodano: 2017-11-22 11:06

Innowacyjne firmy startujące z biznesem nie skorzystają z podatkowej preferencji na badania i rozwój. Natomiast centra badawczo-rozwojowe nie będą mogły się nią w pełni nacieszyć – donosi Dziennik Gazeta Prawna Pierwsze straciły na skutek poprawki dodanej na... więcej

dodano: 2017-11-21 11:25

Zbycie lokalu wynajmowanego w ramach firmy to jeszcze nie działalność gospodarcza – donosi Dziennik Gazeta Prawna Podatnik posiadał kilka mieszkań w budynku wielorodzinnym. Mężczyzna wynajmował je przez kilkanaście lat w ramach prowadzonej przez siebie firmy.... więcej

dodano: 2017-11-21 11:21

To nie my, lecz nasi klienci powinni powiadamiać fiskusa o planach optymalizacji, przekonują przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Przestrzegają też Ministerstwo Finansów przed skutkami marginalizacji ich zawodu – donosi Dziennik Gazeta Prawna... więcej

dodano: 2017-11-21 11:18

Jeśli kwoty wypłacane członkom rady nadzorczej z programu motywacyjnego będą ich wynagrodzeniem, to należy je zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Członkowie rady nadzorczej mieli przystąpić do... więcej

dodano: 2017-11-21 11:16

Podatnik, który składa pismo za pomocą urządzenia, o którym nie ma mowy w przepisach, wcale nie uchybia terminowi na jego wniesienie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Małżonkowie otrzymali decyzje w sprawie podatku od nieruchomości. Nie zgadzali się z... więcej

dodano: 2017-11-21 11:13

Policja, straż miejska i inspekcja handlowa nałożą mandaty za niewydanie paragonu oraz za sprzedaż alkoholu i papierosów z nielegalnego źródła. Sklep monopolowy nie sprzeda już więcej trunków bez kasy rejestrującej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Takie... więcej

dodano: 2017-11-17 11:12

Sprzedaż nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi nie podlega opodatkowaniu VAT. Dlatego kwota za przekształcenie tego prawa w prawo własności nie może stanowić reszty ceny za dokonaną w przeszłości dostawę – czytamy w Rzeczpospolitej Podatniczka jest... więcej

dodano: 2017-11-17 11:10

Przedsiębiorca nie musi sporządzać raportów z kasy rejestrującej, jeśli w danym dniu nic nie sprzedał – czytamy w Rzeczpospolitej O interpretacje wystąpił przedsiębiorca zajmujący się wykonywaniem i remontami instalacji systemów grzewczych, sanitarnych i... więcej

dodano: 2017-11-17 11:06

Organ podatkowy nie może wzywać do urzędu pod pretekstem przekazania akt sprawy, a przy okazji próbować zawiadomić go o wszczęciu postępowania karnego skarbowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Z taką sytuacją miał do czynienia podatnik, którego sprawę... więcej

dodano: 2017-11-17 11:02

W trakcie prac sejmowych nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych dodano przepisy, które dają organom podatkowym uprawnienie idące dalej od generalnej klauzuli cen transferowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Nowa klauzula wydaje się z jednej... więcej

dodano: 2017-11-15 10:46

Podatnik, który zbywa przedsiębiorstwo wraz z księgami podatkowymi i rachunkowymi, nie przerzuci zaległości na nabywcę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Mężczyzna przez kilka lat prowadził własną firmę i rozliczał podatki. Następnie ją sprzedał. Jego... więcej

dodano: 2017-11-15 10:40

Sejm zgodził się na dobrowolny system podzielonej płatności, a Ministerstwo Finansów pracuje już nad obligatoryjnym – donosi Dziennik Gazeta Prawna Obowiązek ma objąć tzw. branże wrażliwe, do których dziś mają zastosowanie przepisy o odwrotnym obciążeniu,... więcej

dodano: 2017-11-14 11:19

Spółka z o.o. otrzymała w październiku 2017 r. zaliczkę na poczet budowy magazynu w kwocie 50 000 zł brutto. Prace pierwszego etapu budowy, którego dotyczy otrzymana zaliczka, zostaną zakończone w styczniu 2018 r. W jaki sposób spółka powinna zaewidencjonować... więcej

dodano: 2017-11-14 11:12

Przedsiębiorca nie pomniejszy przychodu o koszty wyjazdów pracowników do podmiotów zależnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka akcyjna, najpierw, wraz z innymi podmiotami, utworzyła podatkową grupę kapitałową (PGK), a następnie została przez nią... więcej

dodano: 2017-11-14 11:10

Firma może odliczać 100 proc. VAT od wydatków związanych z samochodami, jeśli pracujący dla niej handlowcy parkują służbowe auta pod domem, a sama wprowadziła stosowne regulacje i zabezpieczenia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka zatrudniała... więcej

dodano: 2017-11-14 11:06

Organizacja pożytku publicznego, która zbyt późno powiadomi fiskusa o swoim rachunku bankowym, nie dostanie pieniędzy, które chcieli przekazać jej podatnicy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Fundacja liczyła na środki z 1 proc. PIT zadeklarowanego przez... więcej

dodano: 2017-11-10 10:40

Jak informuje Dzienniki Gazeta Prawna - bliscy, którzy odziedziczą majątek lub przekazują go sobie w darowiźnie, będą mogli nadal korzystnie rozliczać koszty podatkowe – zapewniły w specjalnym komunikacie resorty rozwoju i finansów. Co innego zakłada uchwalona... więcej

dodano: 2017-11-10 10:37

Nie trzeba płacić daniny od pojazdu, który spalił się 20 lat temu, a mimo to wciąż znajduje się w ewidencji pojazdów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Małżonkowie w 1993 r. zarejestrowali autobus, dwa lata później spalił się. Potwierdziły to dokumenty ze... więcej

dodano: 2017-11-10 10:32

Rodzice, których zarobki przekroczyły 112 tys. zł rocznie, nie skorzystają z odpisu na niepełnosprawnego jedynaka – czytamy w Rzeczpospolitej Z pytaniem do KIS zwrócił się ojciec dziewięcioletniego syna z orzeczeniem o niepełnosprawności w związku z rzadkim... więcej

dodano: 2017-11-22 11:13

O 175 mln zł więcej niż szacowano wyniosą w tym roku wpłaty od pracodawców, którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami. Pieniądze będą przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2017-11-17 11:15

Od 2008 r. dotacja dla zakładów aktywności zawodowej jest utrzymywana na tym samym poziomie. To powoduje, że brakuje im pieniędzy na wynagrodzenia – donosi Dziennik Gazeta Prawna W 2018 r. funkcjonowanie wielu zakładów aktywności zawodowej może być zagrożone.... więcej

dodano: 2017-11-15 10:51

Kluby dziecięce, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne nie będą musiały płacić na PFRON. Pod warunkiem że mają 2-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z uszczerbkiem na zdrowiu – donosi Dziennik Gazeta Prawna Taką... więcej

dodano: 2017-11-10 10:43

Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mają prawo zastrzec na użytek własnych towarów i usług m.in. określone kolory oraz dźwięki. Jaki jest koszt tego rodzaju zgłoszeń, gdzie należy je wnosić oraz na jak długo można uzyskać ochronę znaku? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2017-11-21 11:23

Spółkę komandytową reprezentują wspólnicy nazywani komplementariuszami. Często funkcję taką pełni osoba prawna – zazwyczaj spółka z o.o. Kto w takiej sytuacji powinien reprezentować spółkę komandytową np. w postępowaniu sądowym? – pyta czytelnik Dziennika... więcej

dodano: 2017-11-15 10:43

Pogorszenie stanu zdrowia pracownika bez związku z wykonywanymi zadaniami i będące skutkiem samoistnego rozwoju schorzenia nie będzie uznane za wypadek przy pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Mężczyzna był zatrudniony na stanowisku dyrektora szkoły.... więcej

dodano: 2017-11-15 10:48

Niektóre matki mają problemy z uzyskaniem w sądzie klauzuli wykonalności dla alimentów ustanowionych w akcie notarialnym. To zaś uniemożliwia im uzyskanie świadczenia wychowawczego na każde dziecko – donosi Dziennik Gazeta Prawna Co do zasady, osoby samotnie... więcej

dodano: 2017-11-14 11:16

Narażenie firmy na straty, wynikające z częstych zwolnień lekarskich, jest podstawą do rozwiązania stosunku pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Mężczyzna był zatrudniony na poczcie na stanowisku związanym z załadunkiem i rozładunkiem przesyłek,... więcej

dodano: 2017-11-14 11:03

Firma, która go traci, ale nadal ma zakładowy fundusz rehabilitacji, powinna wpłacać na niego środki z zaliczek podatkowych w tej samej dacie co przedsiębiorstwa, które status ten posiadają – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Takie stanowisko przedstawił... więcej

dodano: 2017-11-10 10:45

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.