.
W bazie wiedzy znajduje się  3965  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Gdy firma decyduje się na wyburzenie obiektu, który był sfinansowany z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nie musi przekazywać na jego konto kwoty odpowiadającej niezamortyzowanej wartości budynku – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2018-08-20 10:53

Prawidłowość gospodarowania pieniędzmi gromadzonymi na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych będzie sprawdzana przez izby administracji skarbowej w ramach audytu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji... więcej

dodano: 2018-08-13 11:05

Protokół z posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym jako przyczynę dysfunkcji zdrowotnej wpisano schorzenie psychiczne, nie może stanowić podstawy do zwiększenia dofinansowania do wynagrodzenia takiej osoby – donosi Dziennik Gazeta... więcej

dodano: 2018-08-10 11:06

Do 22 sierpnia można zgłaszać uwagi do zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów schematów elektronicznych sprawozdań finansowych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To drugi etap konsultacji. Odnosi się do struktur wynikających z rozporządzeń do ustawy o... więcej

dodano: 2018-08-20 10:50

Limit, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT, dotyczy kwoty netto wydatków na usługi niematerialne nabywanych od podmiotów powiązanych, tak stwierdził dyrektor KIS w interpretacji zmieniającej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Uwzględnił tym samym skargę banku... więcej

dodano: 2018-08-20 10:48

Jeśli spółka korzysta z dwóch lub więcej zezwoleń na terenie tej samej specjalnej strefy ekonomicznej, to może sumować limity pomocy publicznej, czyli zwolnienia z podatku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka prowadzi na terenie jednej specjalnej... więcej

dodano: 2018-08-20 10:45

Osoba fizyczna niezarejestrowana jako czynny podatnik VAT wynajmuje dwa apartamenty. Osoba ta otrzymuje faktury za pośrednictwo od booking.com. Czy powinna rozliczać VAT na podstawie tych faktur? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert... więcej

dodano: 2018-08-20 10:42

Pieniądze wypłacone za nielegalne użytkowanie budynku są opodatkowanym przychodem, tak stwierdził wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak w odpowiedzi z 23 lipca 2018 r. na zapytanie poselskie nr 7657 – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2018-08-14 10:58

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego dostaną nie tylko uprawiający ziemie, ale też hodowcy bydła. Dodatkowo wzrośnie roczny limit zwrotów, tak wynika z opublikowanego 13 sierpnia br. projektu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak jak dotychczas rekompensata będzie... więcej

dodano: 2018-08-14 10:55

Żona musi rozliczyć podatek od towarów i usług, jeśli przenosi firmowy majątek do przedsiębiorstwa męża, ale faktury nie wystawia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała podatniczka prowadząca firmę budowlaną, która kupiła za środki z... więcej

dodano: 2018-08-14 10:53

Przekazanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki oznacza powstanie u niej przychodu i konieczność zapłaty CIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa dotyczyła spółki z o.o., którą wspólnicy postanowili zlikwidować. Po zamknięciu... więcej

dodano: 2018-08-14 10:49

Spadkobierca nie może przejąć ulgi w PIT, nawet gdy odziedziczone pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zamierza inwestować w taki sam sposób jak zmarły – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kobieta odziedziczyła pieniądze ze sprzedaży przez matkę udziału w... więcej

dodano: 2018-08-13 11:00

Wynagrodzenie z umowy o udostępnienie nieruchomości nie jest zwolnione z PIT, nawet gdy jej treść wskazuje na ustanowienie służebności przesyłu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadała właścicielka działki, na której stoją słupy przesyłowe i... więcej

dodano: 2018-08-13 10:57

Wydatki poniesione przez właściciela mieszkania na remont części wspólnych budynku, których jest on współwłaścicielem, również służą realizacji własnych celów mieszkaniowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa dotyczyła trojga właścicieli mieszkań... więcej

dodano: 2018-08-13 10:53

Nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK zastąpi obecne JPK_VAT już od 1 stycznia 2019 r. Dopiero jednak od połowy przyszłego roku mogłaby być używana zamiast deklaracji podatkowych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z wypowiedzi Mariana... więcej

dodano: 2018-08-09 11:24

Rodzic straci prawo do ulgi prorodzinnej, gdy jego syn bądź córka zarobią za granicą więcej niż równowartość 3089 zł – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z ustawy o PIT wynika, że rodzice dorosłego dziecka mogą odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, jeżeli... więcej

dodano: 2018-08-09 11:17

Dochody stowarzyszenia przeznaczone na dokapitalizowanie spółki córki nie są zwolnione z CIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa dotyczyła stowarzyszenia będącego jedynym udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta została... więcej

dodano: 2018-08-09 11:14

Podatek od reklam o powierzchni kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów kwadratowych, przykręconych do fundamentów śrubami, jest ustalany od ich wartości – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem kilku wolnostojących... więcej

dodano: 2018-08-09 11:11

Stypendyści programu Erasmus+ nadal nie będą płacić podatku dochodowego, tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Minister finansów zapowiada, że zaniecha poboru PIT od przychodów z tego tytułu osiąganych do końca 2023 r. Tym samym przedłuży rozwiązanie... więcej

dodano: 2018-08-08 11:09

Podatnik musi zapłacić PIT od rekompensaty za wady kupionego mieszkania. Od przychodu może jednak odliczyć wydatki poniesione na naprawy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka kupiła mieszkanie, szybko wyszły na jaw jego wady. Problem był m.in. ze... więcej

dodano: 2018-08-08 11:06

Komplementariusz, który odpłatnie prowadzi sprawy swojej spółki, wykonuje na jej rzecz usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W sprawie będącej przedmiotem interpretacji komplementariuszem była spółka z ograniczoną... więcej

dodano: 2018-08-08 11:04

Spółka otrzymała płatności od nabywcy w systemie podzielonej płatności. Czy może następnie wystawić fakturę korygującą (ujemną) i dokonać kompensaty z partnerem handlowym? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Nie - odpowiada Ministerstwo Finansów.... więcej

dodano: 2018-08-08 10:58

Kwota wpłacona przed wykonaniem usługi najmu nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT. Powstanie on później, w momencie wystawienia faktury za każdy miesiąc – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka będąca właścicielem centrum handlowego w listopadzie 2015 r.... więcej

dodano: 2018-08-07 11:04

Zatrudnieni na etacie muszą wybrać: albo odliczają w zeznaniu rocznym PIT faktycznie poniesione wydatki na dojazd do pracy z innego miasta, albo odejmują koszty zryczałtowane. Obu metod nie da się łączyć – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie zadała KIS... więcej

dodano: 2018-08-07 11:00

Organizacja wycieczek dla klientów w ramach sprzedaży premiowej nie oznacza, że spółka świadczy usługi turystyczne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka handluje wyrobami sanitarno-instalacyjnymi. Ich nabywcami są przede wszystkim instalatorzy... więcej

dodano: 2018-08-06 11:26

Fiskus nie ma prawa żądać PIT od wypłat ekwiwalentów za umarzane udziały, gdy nabycie tego prawa jest objęte podatkiem od spadków i darowizn – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W sytuacji, gdy umiera jeden ze wspólników spółki kapitałowej, a umowa wyklucza... więcej

dodano: 2018-08-06 11:24

Kto domaga się od pozostałych współwłaścicieli zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość, ten ma prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatniczka wraz z mężem wybudowała... więcej

dodano: 2018-08-06 11:19

Dokument potwierdzający występowanie u pracownika schorzenia szczególnie utrudniającego pracę musi być wystawiony przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z interpretacji przepisów wydanej przez PFRON dla jednego... więcej

dodano: 2018-08-14 11:01

Niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiej osoby i jej udziału w życiu społecznym. Bardzo często brak wiedzy o niepełnosprawności stanowi dużą barierę związaną z decyzją pracodawcy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej – pisze Państwowy... więcej

dodano: 2018-08-10 10:57

Pomoc udzielana w ramach realizacji indywidualnego programu rehabilitacji jest uzależniona od konkretnej sytuacji osoby z dysfunkcją zdrowotną. Katalog kosztów, które można z niego sfinansować, ma charakter otwarty – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Takie... więcej

dodano: 2018-08-07 11:16

Sposób finansowania Funduszu Solidarnościowego będzie obciążał głównie osoby zatrudnione na umowach o pracę. Nie wiadomo też, na co konkretnie będą wydatkowane gromadzone w nim pieniądze – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Takie zastrzeżenia zgłosił NSZZ... więcej

dodano: 2018-08-06 11:29

Osoby w wieku od 30 do 55 lat, które cierpią z powodu przewlekłego bólu w części lędźwiowej kręgosłupa, mają szybciej dostać się na leczenie – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To efekt pilotażu dotyczącego nowych zasad finansowania i sprawozdawczości w... więcej

dodano: 2018-08-13 11:03

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych chce, aby budżet państwa w większym stopniu pokrywał koszty utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Organizacja, która zrzesza dziewięć wojewódzkich związków... więcej

dodano: 2018-08-08 11:02

Kierownik budowy, który odejdzie z firmy przed zakończeniem inwestycji, zachowuje prawo do premii końcowej, mimo że regulamin przewiduje takie bonusy wyłącznie dla zatrudnionych pracowników – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna był zatrudniony w... więcej

dodano: 2018-08-10 11:04

Stypendium przeznaczone dla polskich żaków kształcących się na najlepszych zagranicznych szkołach wyższych ujętych w tzw. liście szanghajskiej, przewiduje program stypendialny, który tworzy pięć fundacji korporacyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa – donosi... więcej

dodano: 2018-08-10 11:01

Zatrudniający ma prawo zakazać pracownikowi podejmowania działalności konkurencyjnej. Czy może ograniczać także jego dodatkową aktywność, w szczególności tę, która nie jest powiązana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.... więcej

dodano: 2018-08-09 11:08

Uchylenie porozumienia zbiorowego przez nowe, które spowodowało zmianę warunków pracy na niekorzyść pracowników, nie wymagało wypowiedzenia zmieniającego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Od 1999 r. u pracodawcy obowiązywał zakładowy układ zbiorowy pracy.... więcej

dodano: 2018-08-07 11:07

2200 zł ma wynosić od 1 stycznia 2019 r. najniższe wynagrodzenie za pracę na etacie. Stawka godzinowa na umowie cywilnoprawnej wzrośnie do 14,50 zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie kwoty znalazły się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie... więcej

dodano: 2018-08-06 11:31

54 proc. wszystkich dzieci poniżej 18. roku życia jest objęte wsparciem z programu 500+. Na wypłatę świadczeń dla nich w pierwszym półroczu br. budżet państwa wydał ponad 11,3 mld zł. – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki... więcej

dodano: 2018-08-10 10:54

W sierpniu Urząd Ochrony danych Osobowych sprawdzi różne podmioty na podstawie skarg i zgłoszonych naruszeń. Później w konkretnych branżach. Ale w jednym i drugim przypadku już na nowych zasadach – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obok kontroli doraźnych odrębną... więcej

dodano: 2018-08-07 11:10

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.