.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Skarga pauliańska wniesiona przez skarbówkę do sądu powszechnego będzie skutkować zawieszeniem terminu nie tylko poboru podatku, ale też jego wymiaru – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z uzasadnienia do projektu nowej ordynacji podatkowej. Projekt jest... więcej

dodano: 2019-06-18 10:56

Agencja pracy tymczasowej musiała zapewnić pracownikom z zagranicy noclegi, bo inaczej poszliby oni do konkurencji. Były to więc świadczenia w interesie pracodawcy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Firma zatrudnia cudzoziemców (m.in. z Ukrainy) na umowę o... więcej

dodano: 2019-06-18 10:49

Stowarzyszenie zajmujące się edukacją zdrowotną musi najpierw zapłacić podatek od przychodu z wynajmowanych nieruchomości, a dopiero potem może starać się o jego zwrot – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi o podatek, który obciąża podmioty zarabiające... więcej

dodano: 2019-06-18 10:46

Spółka, która powstała z przekształcenia zakładu budżetowego, kontynuuje jego działalność, a więc może odliczyć wygenerowaną przez niego stratę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością... więcej

dodano: 2019-06-18 10:43

Sześciomiesięczny termin na zgłoszenie darowizny od najbliższej rodziny liczy się od daty jej otrzymania. Nie ma znaczenia późniejsze podpisanie umowy u notariusza – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna dostał w darowiźnie od matki 134 tys. zł.... więcej

dodano: 2019-06-17 10:31

Należności za wykup certyfikatów inwestycyjnych należy zaliczyć do działalności gospodarczej, a nie do kapitałów pieniężnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa dotyczyła funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego uczestnikami są spółki osobowe. Na... więcej

dodano: 2019-06-17 10:28

Przed 2018 r. nie można było zaliczyć spłaty kredytu do kosztów podatkowych przy sprzedaży odziedziczonego mieszkania. W obecnym stanie prawnym jest to możliwe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Chodziło o małżonków, którzy odziedziczyli po zmarłym synu... więcej

dodano: 2019-06-17 10:25

Kto dzierżawił grunt należący do majątku prywatnego, ten musi zapłacić VAT od późniejszego zbycia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spór z fiskusem toczyli małżonkowie, którzy kupili grunty orne. Oboje pracowali na etacie i nigdy nie prowadzili... więcej

dodano: 2019-06-17 10:21

Firmy zatrudniające lub współpracujące z osobami do 26. roku życia nadal będą potrącać zaliczki na podatek, chyba że podwładny złoży oświadczenie, że chce skorzystać z nowego zwolnienia od PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Już od sierpnia 2019 r.... więcej

dodano: 2019-06-14 10:45

Spółki udzielające sobie wzajemnie poręczeń mają przysporzenie, bo nie muszą ponosić takich kosztów jak w sytuacji, gdy poręczycielem jest podmiot zewnętrzny – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dwie spółki z grupy kapitałowej, przystąpiły do wewnątrzgrupowej... więcej

dodano: 2019-06-14 10:37

Dochód ze sprzedaży wyrobów jest w całości zwolniony z CIT, nawet jeśli część procesu produkcyjnego odbywa się poza specjalną strefą ekonomiczną – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka zajmuje się produkcją rur, przewodów rurowych oraz łączników, tj.... więcej

dodano: 2019-06-13 10:18

Za pomyłkę pełnomocnika, który nie dostrzegł przesyłki wysłanej za pomocą systemu e-PUAP, zapłaci podatnik – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik był kiedyś członkiem zarządu spółki z o.o., a teraz miał odpowiedzieć solidarnie z innym wiceprezesem za... więcej

dodano: 2019-06-13 10:12

Resort finansów chce poznać opinie wszystkich zainteresowanych co do kryteriów oceny, kiedy leasing zwrotny należy traktować jako jedną kompleksową usługę finansową, która nie daje prawa do odliczenia VAT, a kiedy jako dwie odrębne transakcje – donosi Dziennik... więcej

dodano: 2019-06-12 10:27

Już od początku sierpnia br. osoby do 26. roku życia będą mogły nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. W pełni skorzystają z nowych rozwiązań w przyszłym roku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z opublikowanego na stronach Rządowego Centrum... więcej

dodano: 2019-06-12 10:23

Od początku 2021 r. akcje posiadane przez akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną przymusowo zdematerializowane i trafią do specjalnego rejestru – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji kodeksu... więcej

dodano: 2019-06-12 10:21

Od przyszłego roku deklaracja VAT-7 ma zostać zastąpiona raportowaniem elektronicznym – zmodyfikowaną strukturą JPK_VAT. Nowe regulacje obejmą od stycznia 2020 r. dużych podatników, a od lipca 2020 r. pozostałych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2019-06-11 10:30

Tymczasowy zarządca spadkowego mienia nie wpłaca zaliczek na PIT od dochodów pozyskiwanych w imieniu przyszłych spadkobierców – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał przedsiębiorca, który na podstawie postanowienia sądu wydanego w trybie art.... więcej

dodano: 2019-06-11 10:19

Działkowiec płaci podatek od odszkodowania za nasadzenia w likwidowanym ogródku działkowym, jeśli nie jest ono wypłacane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, tak stwierdził dyrektor KIS w dwóch interpretacjach – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2019-06-11 10:14

Od 1 stycznia największe firmy będą wysyłać do urzędu skarbowego elektronicznie tylko plik JPK_VAT. Kolejne – od lipca 2020 r. Każdy podatnik i płatnik będzie mieć własny, przypisany mu rachunek – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Rząd przyjął projekty... więcej

dodano: 2019-06-10 10:33

Nie da się uciec od 70-proc. PIT, potrącając odszkodowanie za zakaz konkurencji z roszczeniem przysługującym pracodawcy wobec byłego menadżera – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prezes jednej z miejskich spółek po odejściu z pracy zobowiązał się do... więcej

dodano: 2019-06-10 10:30

Nabywca nie powinien płacić odsetek, jeżeli po trzymiesięcznym terminie wykaże VAT należny od usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem, tak orzekł WSA w Warszawie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. To kolejny wyrok stwierdzający, że przepisy... więcej

dodano: 2019-06-10 10:27

Jednostka zleciła opracowanie firmowego logo i otrzymała z tego tytułu fakturę na kwotę netto 3000 zł. W jaki sposób należy ująć ten wydatek w księgach rachunkowych firmy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP -... więcej

dodano: 2019-06-10 10:24

Firma prowadzi hurtownię artykułów instalacyjno-sanitarnych. Pojedyncze modele określonych towarów handlowych, objętych ewidencją magazynową, przekazaliśmy na ekspozycję, która będzie zmieniana co trzy miesiące. Towary wystawione na ekspozycję mogą być przedmiotem... więcej

dodano: 2019-06-10 10:20

Jeśli usługa kompleksowa składa się z wielu świadczeń, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na fakturze wykazać odrębnie jej poszczególne elementy składowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka zajmuje się hurtową sprzedażą metali i rud metali, głównie... więcej

dodano: 2019-06-07 10:21

To, że można ustalić datę wydania towaru, nie oznacza, że nie można rozliczyć dostawy jak ciągłej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka sprzedawała towary jednemu kontrahentowi, który regularnie pobierał je z magazynu. Chciała uprościć swoje rozliczenia... więcej

dodano: 2019-06-07 10:18

Od odszkodowania za wycięcie drzew i zniszczenie drogi, które były niezbędne do konserwacji linii energetycznej, nie ma PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gospodarstwo rolne było częściowo zalesione. Przebiegała przez nie linia elektryczna. Właściciel... więcej

dodano: 2019-06-06 10:20

21 czerwca mija termin na złożenie skargi do sądu, w którym zapadł wyrok w sprawie zaniżonej emerytury po emeryturze. Termin ten dotyczy jednak tylko tych pań, które w przeszłości odwołały się do sądu od negatywnej dla siebie decyzji ZUS – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2019-06-18 10:39

Wynagrodzenie uzyskane przez osobę poniżej 26. roku życia, od którego nie będzie płacić należności do fiskusa, będzie liczyło się do kryterium przy ustalaniu prawa do zasiłku na dziecko oraz becikowego – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z projektu... więcej

dodano: 2019-06-17 10:34

Niektórym samorządom nie wystarcza pieniędzy z budżetowej dotacji na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu. Ale są i takie, które jej w pełni nie wykorzystują i zwracają – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez... więcej

dodano: 2019-06-14 10:29

Otrzymałem decyzję o przyznaniu renty stałej z tytułu niezdolności do pracy. W ZUS powiedziano mi jednak, że i tak co jakiś czas ZUS może sprawdzić, czy nadal jestem chory. Nie rozumiem dlaczego, skoro właśnie przyznali mi stałą rentę – pyta czytelnik Dziennika... więcej

dodano: 2019-06-07 10:14

Od marca do końca maja wpłynęło do ZUS 54 tys. wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowujących trzy pierwsze... więcej

dodano: 2019-06-06 10:23

Blisko milion osób prowadzących firmy ma niezapłacone składki w ZUS na kwotę mniejszą niż 20 tys. zł – średnio to 2,3 tys. zł na głowę. Wszystko wskazuje na to, że dług będzie się zmniejszać – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. ZUS ma powody do... więcej

dodano: 2019-06-14 10:40

ZUS wydał 25 maja decyzję o wysokości zadłużenie składkowego za 2018 r. Wcześniej otrzymałem decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym, której nie zaskarżyłem. Nie zgadzam się z decyzją o zadłużeniu, bo w tym okresie nie prowadziłem działalności. Czy jest szansa... więcej

dodano: 2019-06-07 10:09

Prowadzę od niedawna żłobek dla dzieci. Otrzymuję na ten cel dotację z budżetu gminy. Jednocześnie jestem dyrektorem tej jednostki, zatrudniam też opiekunów. Pobieram z tej dotacji wynagrodzenie. Czy jest ono oskładkowane? Przepisy nic na ten temat nie mówią –... więcej

dodano: 2019-06-06 10:15

Urodziłam dziecko i wykorzystałam już prawie cały urlop macierzyński. Tydzień temu złożyłam wniosek o dwa miesiące urlopu rodzicielskiego. Słyszałam, że jeśli nie wykorzysta się pełnego urlopu rodzicielskiego, to przysługuje dodatkowa wypłata zasiłku. Ile będzie... więcej

dodano: 2019-06-06 10:10

W samym fakcie, że kurier nie chce zostawić nam papierów do podpisania i żąda ich zwrotu, nie ma jeszcze naruszenia prawa. Stwierdził tak Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie. Zarazem jednak sędziowie podkreślili, że można sobie wyobrazić szereg sytuacji, w... więcej

dodano: 2019-06-14 10:34

Wykonawcy powinni mieć świadomość możliwych problemów ze składaniem ofert przez internet i nie pozostawiać tego na ostatnią chwilę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pół roku po elektronizacji zamówień powyżej progów unijnych przedsiębiorcy wciąż napotykają... więcej

dodano: 2019-06-12 10:17

Technologia blockchain cieszy się coraz większym zainteresowaniem biznesu, a także badaczy różnych dziedzin nauki, w tym prawników. Jej znaczenie rośnie na tyle, że zaczął się jej przyglądać ustawodawca. Blockchain można przetłumaczyć jako łańcuch bloków lub łańcuch... więcej

dodano: 2019-06-11 10:24

Obowiązujące od 16 marca 2019 r. nowe przepisy prawa własności przemysłowej przewidują, że w przypadku naruszenia prawa przedsiębiorcy do znaku towarowego może on wystąpić z roszczeniami także przeciwko pośrednikom. Kogo uznaje się za pośrednika? – pyta... więcej

dodano: 2019-06-11 10:09

Decyzja rządu o podwyżce najniższego wynagrodzenia przy niezmienionym od 2014 r. poziomie dofinansowań do płac pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi powoduje, że stają się one coraz mniejszą zachętą do ich zatrudniania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2019-06-13 10:22

W czerwcu br. w punktach Poczty Polskiej pojawią się nowe oznaczenia. Będą informować o pierwszeństwie obsługi osób z niepełnosprawnością, a także kobiet w ciąży oraz osób z dziećmi do drugiego roku życia – informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób... więcej

dodano: 2019-06-13 10:15

Nowe miejsca pracy dla osób z dysfunkcjami w dużych przedsiębiorstwach oraz instytucjach administracji publicznej przewidują trzy programy, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje w ramach nowego projektu „Aktywni+” –... więcej

dodano: 2019-06-06 10:27

Pracownica miała rozpocząć wykonywanie obowiązków na trzeciej zmianie, w nocy o 23. Około 22.50 poślizgnęła się na oblodzonym chodniku. Efektem uderzenia było pęknięcie kości potylicznej. Wypadek miał miejsce na terenie parkingu, przed głównym wejściem do firmy.... więcej

dodano: 2019-06-13 10:09

Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął propozycję wysokości przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia. Najniższa pensja dla pracownika ma wynieść 2450 zł (czyli o 200 zł więcej niż w 2019 r.; 8,9 proc.), a stawka dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 16... więcej

dodano: 2019-06-12 10:14

Już obowiązują przepisy, które pozwalają samorządom zakładać małe placówki dziennego lub całodobowego pobytu dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taką możliwość wprowadza rozporządzenie ministra rodziny, pracy... więcej

dodano: 2019-06-07 10:24

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.