.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Resort finansów objaśnił, jak w ostatnim kwartale br. stosować nowe przepisy dotyczące niższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i wyższych kosztów uzyskania przychodów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wyjaśnienia dotyczą zmian, które od 1... więcej

dodano: 2019-10-17 10:39

Termin na złożenie odwołania nie może być liczony od daty przesłania pisma, którego nie sposób otworzyć – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pełnomocnik spółki otrzymał na elektroniczną skrzynkę podawczą decyzję określającą wysokość podatku od nieruchomości.... więcej

dodano: 2019-10-17 10:33

Znaczny wzrost od 2020 r. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów to większa comiesięczna pensja. U wieloetatowców może to skutkować sporą dopłatą w zeznaniu rocznym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mowa o ostatniej nowelizacji ustawy o PIT z 30... więcej

dodano: 2019-10-16 10:57

Pracodawca, który na postawie ugody musiał wypłacić odszkodowanie niesłusznie zwolnionemu pracownikowi, nie odliczy go od przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka w ugodzie przed sądem przyznała, że rozwiązała umowę o pracę z naruszeniem... więcej

dodano: 2019-10-16 10:53

Zależnie od tego, czy pośrednictwo dotyczy sprzedaży usług turystycznych realizowanych w Unii Europejskiej, czy poza Wspólnotą, stawka VAT wynosi 23 proc. lub 0 proc. – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadał agent turystyczny, który sprzedaje... więcej

dodano: 2019-10-16 10:48

Miasto, pobierając opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach prowadzonych przez jego jednostki budżetowe, działa jako organ władzy publicznej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gliwice po 2017 r. scentralizowało rozliczenia VAT ze swoimi jednostkami... więcej

dodano: 2019-10-16 10:44

Zagraniczna osoba, która wykonywała usługi poza terytorium Polski, musi podzielić się wynagrodzeniem z polskim fiskusem, mimo że ustawa o PIT wymagała przebywania na terenie naszego kraju – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka w 2015 r. kupowała usługi... więcej

dodano: 2019-10-16 10:40

Kto korzysta z samochodu osobowego zarówno w firmie, jak i do celów prywatnych, będzie jeszcze przez trzy lata odliczać 50 proc. podatku z faktur dokumentujących zakup pojazdu i wydatki związane z jego używaniem – donosi Dziennik Gazeta Prawna. O akceptującej... więcej

dodano: 2019-10-15 10:27

Koszt wymiany pieca węglowego na gazowy może być uznany za wydatek na przystosowanie domu do potrzeb niepełnosprawności. Jest więc objęty ulgą rehabilitacyjną – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z pytaniem do KIS zwrócił się starszy mężczyzna cierpiący na... więcej

dodano: 2019-10-15 10:24

W katalogu kosztów finansowania dłużnego nie mieści się zapłata wekslem własnym, bo w tym przypadku nie dochodzi do otrzymania żadnych pieniędzy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka sprzedaje produkty elektryczne. Planowała, że kupi od spółki jawnej... więcej

dodano: 2019-10-15 10:21

Przedsiębiorcy, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 r., a skończył przed 1 września br., będą mogli złożyć deklarację CIT-8 i zapłacić podatek do 31 grudnia 2019 r. – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wynika tak z opublikowanego projektu nowelizacji... więcej

dodano: 2019-10-14 10:03

Nie jest działalnością badawczo-rozwojową nabycie systemu komputerowego wraz z licencją na oprogramowanie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka chcąc unowocześnić swoją działalność, postanowiła kupić system zarządzania produkcją APS (advanced planning... więcej

dodano: 2019-10-14 09:58

Przybywa podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2018 r. było ich 1,2 mln, tj. o prawie 85 tys. więcej niż rok wcześniej i 150 tys. niż dwa lata temu – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Łącznie wykazali oni przychody w... więcej

dodano: 2019-10-14 09:52

Od 1 listopada 2019 r. konieczne będzie oznaczanie niektórych faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Czy będzie to dotyczyć także faktur wystawianych osobom prywatnym? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert... więcej

dodano: 2019-10-14 09:46

Ze względu na dokonywanie dostaw towarów, które będą wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, z dniem 1 listopada 2019 r. podatnik utraci prawo do składania deklaracji kwartalnych VAT-7K. Czy pierwszą deklarację miesięczną podatnik będzie obowiązany do złożenia... więcej

dodano: 2019-10-14 09:41

Prawie 624 tys. podatników w rozliczeniu za ubiegły rok zastosowało ryczałt do przychodów z najmu prywatnego. Tylko 2,5 proc. z nich odprowadziło 12,5-proc. stawkę od nadwyżki ponad 100 tys. zł. – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Wynika to z przekazanej przez... więcej

dodano: 2019-10-10 10:42

Będzie można dzielić zakupy, aby kwoty na fakturach nie przekraczały brutto 15 tys. zł. Kto tak zrobi, uniknie obowiązku zapłaty w podzielonej płatności, ale będzie solidarnie odpowiadał za VAT sprzedawcy – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie stanowisko w... więcej

dodano: 2019-10-09 10:39

Kopia akt sprawy może mieć również formę elektroniczną. Na wniosek podatnika lub jego pełnomocnika organ musi ją przesłać za pośrednictwem ePUAP – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W spółce trwała kontrola, jej pełnomocnik wystąpił do organu podatkowego o... więcej

dodano: 2019-10-09 10:32

Koszty przechowywania informacji w chmurze są limitowane na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przepis ten dotyczy kupowanych od podmiotów powiązanych usług: doradczych, badania rynku, usług reklamowych,... więcej

dodano: 2019-10-09 10:27

Ani obecni i byli pracownicy, ani członkowie ich rodzin nie mają przychodu, gdy uczestniczą w imprezie integracyjnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Odkąd zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) stanowisko organów... więcej

dodano: 2019-10-09 10:22

Dodatnia wartość firmy nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka nabyła przedsiębiorstwo, notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. Uznał bowiem, że w wyniku transakcji powstała wartość firmy w... więcej

dodano: 2019-10-09 10:17

Przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszanych – prywatnych i firmowych należy rozliczyć na dwa sposoby, ale nie zawsze po połowie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik kilkanaście lat temu kupił nieruchomość,... więcej

dodano: 2019-10-08 10:31

Nawet gdy podatnik czynnie uczestniczy w postępowaniu o przestępstwo skarbowe, to i tak nie dochodzi do zawieszenia biegu terminu przedawnienia, jeśli zapomniano o pełnomocniku – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca miał zaległości w VAT.... więcej

dodano: 2019-10-08 10:28

Nie mam jeszcze 26 lat. Mam umowę na czas nieokreślony i nie złożyłam pracodawcy oświadczenia o niepobieranie zaliczek na podatek. Czy będę miała zwrócone te pieniądze? Czy pracodawca musi dostać ode mnie takie oświadczenie, żeby nie potrącać zaliczek na PIT? –... więcej

dodano: 2019-10-08 10:26

Zatrudniony nie ma obowiązku zapłaty zaległego PIT z odsetkami, jeśli płatnik nie pobrał zaliczek od wynagrodzenia, stosując się do otrzymanej interpretacji indywidualnej ministra finansów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Identyczne wyroki zapadły w... więcej

dodano: 2019-10-07 10:27

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie, czy można nakładać 20-proc. dodatkowe zobowiązanie podatkowe na podatnika, który pomylił się w rozliczeniach i naprawił swój błąd, bez straty dla budżetu państwa – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Pytanie prejudycjalne... więcej

dodano: 2019-10-07 10:23

Koszty zakupu biletu komunikacji miejskiej należy wliczyć do podstawy wymiaru składek, jeżeli pracownik otrzymuje za niego ekwiwalent w formie pieniężnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przedsiębiorca zamierza pokrywać pracownikom dojeżdżającym do pracy... więcej

dodano: 2019-10-17 10:35

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zalegam już kilka miesięcy ze składkami na ubezpieczenie. ZUS przysłał już mi upomnienie. Jakie są konsekwencje takiego upomnienia? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspert współpracujący z... więcej

dodano: 2019-10-17 10:29

Jestem zatrudniony w dwóch firmach na pół etatu. Łącznie z tego tytułu uzyskuję ok. 4000 zł brutto. Od listopada planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy będę zwolniony ze składek za firmę? Czy sytuacja się zmieni, jeśli będę przebywał na... więcej

dodano: 2019-10-17 10:25

Odszkodowanie z tytułu utraconego przez przyszłego pracownika zarobku, w okresie przed objęciem przez niego nowej posady, nie wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka zawarła umowę o pracę z... więcej

dodano: 2019-10-15 10:18

ZUS wydał decyzję o podleganiu do 20 sierpnia 2019 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności prowadzonej w formie jednoosobowej spółki z o.o. Tymczasem jeszcze w 2018 r. ogłoszono upadłość spółki, gdyż interes się nie udał, a postanowieniem z 10 lutego 2019... więcej

dodano: 2019-10-10 10:39

Prowadzę od ośmiu miesięcy działalność gospodarczą. Muszę jednak zająć się moim trzyletnim dzieckiem, które sama wychowuję. Czy jest możliwe zawieszenie prowadzenia firmy i niepłacenie składek? Nie będę jednak mogła zupełnie wyłączyć się z jej spraw, bo w ciągu... więcej

dodano: 2019-10-10 10:35

Spółka z o.o. może być rozwiązana przez sąd. Następuje to wtedy, gdy osiągnięcie jej celu staje się niemożliwe. Powodem mogą być też inne ważne przyczyny wywołane stosunkami w spółce. Czy można do nich zaliczyć konflikt między wspólnikami? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2019-10-15 10:14

Stopniowo jest wprowadzanych coraz więcej możliwości dotyczących elektronicznego zawiązywania, rejestrowania czy zarządzania spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Na co jednak należy zwracać uwagę przy korzystaniu z tych udogodnień? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2019-10-08 10:21

Jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające jest składany przez pełnomocnika osoby niesamodzielnej, nie jest konieczne pokazanie jej aktu urodzenia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez ZUS na wątpliwości, jakie pojawiają... więcej

dodano: 2019-10-10 10:50

Nowe świadczenie nie będzie się liczyć do kryterium dochodowego, jeśli osoba ubiega się o pomoc o charakterze pieniężnym, będzie zaś uwzględniane przy wnioskowaniu np. o usługi opiekuńcze czy posiłek – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taki podział wynika z nowego... więcej

dodano: 2019-10-08 10:33

Windy dla osób niepełnosprawnych, specjalne podjazdy, poręcze, bezpieczne dojazdy do budynków – takie udogodnienia będą możliwe do zrealizowania w budynkach mieszkalnych, dzięki środkom przekazanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.... więcej

dodano: 2019-10-07 10:30

W ciągu trzech lat ma powstać Centralna Informacja Emerytalna. Zakłada to projekt ustawy przygotowany przez resorty finansów oraz inwestycji i rozwoju, który właśnie trafił do konsultacji publicznych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Zadaniem CIE będzie... więcej

dodano: 2019-10-10 10:47

W przyszłym roku kwota odprowadzana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za jednego pracownika będzie naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r. W efekcie odpis wzrośnie z 1271,20 zł do 1550,25 zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taką... więcej

dodano: 2019-10-07 10:34

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.