.
W bazie wiedzy znajduje się  3955  pytań wraz z odpowiedziami.
X
Info Baza Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem systemem wspierającym automatyczne przygotowanie deklaracji INF-U oraz INF-1-U wraz z elektroniczną ewidencją, spółka przygotowała specjalną ofertę zakupu Systemu.

Wszyscy Klienci korzystający obecnie z dowolnego systemu naszej firmy, którzy dokonają zakupu systemu eUlgi do 15 lipca 2016 r. otrzymają 50 % rabatu na korzystanie z aplikacji do 31 grudnia 2016 r.
Sprawdź cennik
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Już od kilku lat, po nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., trwa spór dotyczący momentu powstawania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług udzielania licencji. Ważnym głosem w tej sprawie może stać się wyrok Naczelnego Sądu... więcej

dodano: 2017-09-20 10:37

Nabycie sprzętu oraz licencji, umożliwiające lepsze zarządzanie procesem produkcyjnym, nie stanowi jeszcze o tym, że prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa – czytamy w Rzeczpospolitej Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółki zajmującej się... więcej

dodano: 2017-09-20 10:27

Jeśli nie użytkownik wieczysty, lecz inny podmiot (np. dzierżawca) wybudował na działce znajdującej się w użytkowaniu wieczystym budowlę, to w przypadku zbycia prawa własności gruntu przez tego użytkownika, możliwe jest także zbycie prawa własności tej budowli... więcej

dodano: 2017-09-20 10:23

Przedsiębiorca nie wykazuje w firmie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nawet jeśli ujmował go w podatkowych kosztach – czytamy w Rzeczpospolitej O interpretację wystąpił prowadzący działalność agent ubezpieczeniowy. Zaciągnął kredyt na mieszkanie, a... więcej

dodano: 2017-09-18 10:04

Zwrotne przeniesienie wierzytelności należy rozpatrywać wyłącznie w ścisłym związku z pierwotnie zawartą umową cesji, a nie jako odrębne świadczenie w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – czytamy w Rzeczpospolitej Spółka, jako czynny podatnik VAT,... więcej

dodano: 2017-09-18 10:01

Od podatnika, który przez błąd wystawi pustą fakturę, tj. dokumentującą czynność wyłączoną z VAT, nie może żądać zapłaty wynikającego z niej podatku, jeśli nie doszło do uszczuplenia należności budżetu – czytamy w Rzeczpospolitej Podatniczka w 2014 r.... więcej

dodano: 2017-09-18 09:57

Zbiór zasad postępowania dla firm, które chcą uniknąć podatkowych oszustów, ma być gotowy pod koniec października – czytamy w Rzeczpospolitej Ministerstwo Finansów podsumowało pierwszy etap konsultacji w sprawie wzorca należytej staranności, czyli zbioru... więcej

dodano: 2017-09-14 10:45

Spółka, która płaci udziałowcowi za usługi informatyczne i administracyjne, nie musi potrącać mu podatku – czytamy w Rzeczpospolitej O interpretację wystąpiła spółka z o.o. Jeden z jej wspólników zobowiązany jest do powtarzających się w każdym miesiącu... więcej

dodano: 2017-09-14 10:43

Wśród wielu obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez przepisy podatkowe jest konieczność ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących – czytamy w Rzeczpospolitej Stosownie bowiem do art. 111 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz... więcej

dodano: 2017-09-14 10:40

Przedsiębiorca, który dzieli usługę na etapy, powinien odrębnie rozliczyć każdą płatność – czytamy w Rzeczpospolitej O interpretację wystąpił przedsiębiorca, który chce produkować maszyny. Wykonywane przez niego prace będą dzielone na trzy etapy. Pierwszy to... więcej

dodano: 2017-09-12 10:28

Właściciel wynajmujący mieszkanie na doby może rozliczyć się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – czytamy w Rzeczpospolitej Z pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się podatnik, który w 2016 r. kupił mieszkanie i chciałby wynajmować je na... więcej

dodano: 2017-09-12 10:25

Usługi wspierające zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym są jedynie czynnościami służącymi efektywnemu prowadzeniu działalności w zakresie sprzedaży usług ubezpieczeniowych i nie korzystają ze zwolnienia od podatku – czytamy w Rzeczpospolitej Spółka należy do... więcej

dodano: 2017-09-12 10:22

Do podpisu ministra finansów wreszcie trafiły długo oczekiwane rozporządzenia o cenach transferowych – czytamy w Rzeczpospolitej Dwa rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej dotyczą około 20 tys. podatników CIT i tysiąca... więcej

dodano: 2017-09-11 10:57

Pensje osób zatrudnionych przy produkcji towarów firma powinna ująć w rachunku podatkowym już w miesiącu wypłaty tych kwot, a nie dopiero w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży – czytamy w Rzeczpospolitej Przepisy podatkowe przewidują podział kosztów na... więcej

dodano: 2017-09-11 10:54

Kwoty wydatkowane na usługi gastronomiczne związane z wewnętrznymi spotkaniami pracowników oraz osób współpracujących ze spółką, a także z naradami zarządu i kadry kierowniczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – czytamy w Rzeczpospolitej... więcej

dodano: 2017-09-11 10:52

Zwrotne przeniesienie wierzytelności należy rozpatrywać wyłącznie w ścisłym związku z pierwotnie zawartą umową cesji, a nie jako odrębne świadczenie w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – czytamy w Rzeczpospolitej Spółka, jako czynny podatnik VAT,... więcej

dodano: 2017-09-11 10:50

Podatnik, który raz skorzystał z ulgi na kasę fiskalną, nie ma do niej już prawa, gdy wznawia, rozszerza czy zakłada nową działalność – czytamy w Rzeczpospolitej Kobieta w marcu 2015 r. wystąpiła o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.... więcej

dodano: 2017-09-11 10:46

Zakorkowane ulice, ograniczenia w parkowaniu samochodów, a także koszty bieżącej eksploatacji sprzyjają podejmowaniu decyzji o nabyciu na potrzeby firmy niewielkich motocykli, powszechnie nazywanych skuterami. Pojazdy te wpisały się już w krajobraz miejskich ulic.... więcej

dodano: 2017-09-11 10:41

Wpłaciliśmy 100-proc. zaliczkę na poczet zakupu maszyny, w związku z czym 17 sierpnia 2017 r. francuski dostawca wystawił nam fakturę zaliczkową. Maszyna zostanie nam dostarczona w październiku 2017 r. Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie maszyny powinniśmy rozpoznać w... więcej

dodano: 2017-09-08 10:28

7 września 2017 r. rzecznik generalny wydał opinię dotyczącą polskich przepisów dotyczących zwrotu VAT podróżnym (sprawa C-307/16, S. Pieńkowski vs Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie). Opinia dotyczy pytania prejudycjalnego zadanego przez NSA, a skierowanego do... więcej

dodano: 2017-09-08 10:26

Udzielenie licencji na korzystanie z programów komputerowych, któremu oprócz udostępnienia i wdrożenia nie towarzyszą inne prace, to usługa jednorazowa – czytamy w Rzeczpospolitej We wniosku o interpretację firma wskazała, że jest właścicielem autorskiego... więcej

dodano: 2017-09-08 10:20

Preferencja rehabilitacyjna na psa przewodnika przysługuje tylko wtedy, gdy czworonóg ma specjalny certyfikat – czytamy w Rzeczpospolitej Fiskus zgodził się, że osoby niewidome i niedowidzące I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu... więcej

dodano: 2017-09-20 10:34

Komornik sądowy, który zatrudnia pracowników, czyli pracodawca, nie jest zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON – czytamy w Rzeczpospolitej W 2015 r. skarżący doszedł do przekonania, że będąc komornikiem sądowym, dokonywał wpłat na PFRON, choć nie był do tego... więcej

dodano: 2017-09-20 10:30

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy, który ma skrócić czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat – czytamy w Rzeczpospolitej Nowe rozwiązania zawarte w projekcie mają umożliwić pracodawcom, którzy będą tego chcieli,... więcej

dodano: 2017-09-18 10:09

Chciałem wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Ten jednak odmówił jego przyjęcia. Jakie skutki wywołuje jego odmowa? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej Jak odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem „Rz” - wypowiedzenie stosunku... więcej

dodano: 2017-09-14 10:34

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednym z obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest wskazanie w firmie osób, które utworzą lub będą wykonywać zadania w ramach tzw. służby bhp. Ta służba to organ doradczy i kontrolny w zakresie... więcej

dodano: 2017-09-08 10:31

Sam fakt zaprzestania działalności gospodarczej przez pracodawcę nie jest zdarzeniem prawnym, z którym ustawodawca wiąże ustanie stosunku pracy w dacie zaprzestania działalności. Stosunek pracy może bowiem być rozwiązany na podstawie zdarzeń prawnych określonych w... więcej

dodano: 2017-09-08 10:24

Prezes spółki musi oddać zasiłek macierzyński na pierwsze dziecko, bo kontroler przy drugim podważył jej etat – czytamy w Rzeczpospolitej Właścicielka, a zarazem większościowy udziałowiec spółki poligraficznej zatrudniła się w swojej firmie na etacie jeszcze w... więcej

dodano: 2017-09-18 10:06

Do ubezpieczonego, który w okresie zwolnienia lekarskiego uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i w związku z tym podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono ZUS, nie ma zastosowania przepis o utracie zasiłku chorobowego za cały... więcej

dodano: 2017-09-14 10:37

Przedsiębiorca, który przewiduje przejściowe trudności finansowe, wynikające np. z oczekiwania na zapłatę przez kontrahentów za wykonane usługi, może złożyć w ZUS wniosek o odroczenie terminu płatności składek – czytamy w Rzeczpospolitej Jeśli ZUS wyrazi zgodę... więcej

dodano: 2017-09-12 10:33

Pełne oskładkowanie przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych, w tym o dzieło, już niedługo może stać się faktem – czytamy w Rzeczpospolitej Analitycy ZUS i Ministerstwa Finansów ustalili, że ponad 4,6 miliona Polaków zarabia lub dorabia na takich... więcej

dodano: 2017-09-12 10:30

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 11 września 2017 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zostanie udostępniony aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w... więcej

dodano: 2017-09-12 10:52

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.