.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Jeśli zostanie przyjęty w obecnej wersji, firmy mogą stracić niektóre możliwości przetwarzania danych pracowników i kandydatów do pracy. Zagrożone będą m.in. oceny okresowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jak wiadomo, danych osobowych nie można... więcej

dodano: 2018-04-26 11:18

Prowadzę niewielką firmę. Jeden z moich podwładnych przed rozpoczęciem pracy poprosił o udzielenie mu urlopu na żądanie. Nie zgodziłem się na to, ponieważ doszło do awarii, w wyniku której przestały działać komputery. Wprawdzie inne osoby mogły usunąć skutki owej... więcej

dodano: 2018-04-26 11:06

Firma będzie mogła pozyskiwać np. odciski palców pracowników, ale tylko na potrzeby ochrony dostępu do informacji lub specjalistycznych pomieszczeń – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z... więcej

dodano: 2018-04-25 11:04

Organizacja IAB Europe przygotowała standard pozyskiwania zgód i informowania użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych. Ma on zapewnić administratorom zgodność z przepisami unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO) – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Polscy... więcej

dodano: 2018-04-26 11:16

Większość z nas cieszy się z nadchodzących przepisów RODO. Unijne rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych zacznie być stosowane już 25 maja – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Aż 89 proc. przebadanych za bardzo istotne lub istotne uznała, że... więcej

dodano: 2018-04-25 11:16

Planujący rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej nie powinni jej rejestrować w ciągu najbliższych kilkunastu dni – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Ci, którzy rozpoczną biznes 30 kwietnia 2018 r. i później, będą mogli liczyć na dodatkowe ulgi. Ten,... więcej

dodano: 2018-04-18 11:09

W praktyce zdarza się, że nie wszyscy członkowie rady nadzorczej spółki są na czas zawiadamiani o jej posiedzeniach oraz o projektowanych uchwałach. Mimo to rada w niepełnym składzie podejmuje uchwały. Czy mają one moc prawną? – pyta czytelnik Dziennika Gazety... więcej

dodano: 2018-04-18 10:58

W każdym czasie będzie można zastrzec w rejestrze, że nie podjęło się zgłoszonej wcześniej działalności gospodarczej. Od momentu rejestracji firmy do dnia rezygnacji z jej prowadzenia wpis nie będzie upubliczniany – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2018-04-17 11:07

Instytucja finansowa złoży w imieniu przedsiębiorcy wniosek o zarejestrowanie działalności i wystąpi o NIP i REGON. Jednak nie dokona już rejestracji w ZUS – donosi Dziennik Gazeta Prawna. W czasie kiedy trwały jeszcze prace nad ustawą o CEIDG, klienci... więcej

dodano: 2018-04-17 10:58

Naczelnik urzędu skarbowego miał prawo wykreślić spółkę z rejestru VAT, skoro jej przedstawiciel zareagował na odebrane wezwania z urzędu dopiero po pięciu latach – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółkę naczelnik urzędu skarbowego wykreślił z rejestru... więcej

dodano: 2018-04-26 11:13

Zmiana oprogramowania kas fiskalnych online nie będzie wymagała wydania nowego potwierdzenia prezesa Głównego Urzędu Miar. Wystarczająca będzie zmiana dotychczasowego – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Potwierdzenie prezesa GUM muszą uzyskiwać producenci i... więcej

dodano: 2018-04-26 11:10

Wartość własnej wierzytelności pożyczkowej wniesionej do spółki w zamian za udziały można zaliczyć do kosztów uzyskania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wspólnik udzielił spółce z o.o. pożyczki, gdy zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu... więcej

dodano: 2018-04-25 11:13

Wierzyciel nie skorzysta z ulgi na złe długi, gdy dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zasadniczo wierzyciel, któremu kontrahent nie zapłacił w ciągu 150 dni za wykonaną usługę lub dostarczony towar,... więcej

dodano: 2018-04-25 11:10

Opinie doradców podatkowych to usługi prawne. Można je odliczać od przychodu bez żadnych limitów, podobnie jak usługi księgowe i audytu finansowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi o interpretację obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. przepisu art.... więcej

dodano: 2018-04-24 11:06

Jeśli naczelnik urzędu skarbowego chce dłużej weryfikować zwrot VAT, powinien przed upływem ustawowego terminu doręczyć podatnikowi postanowienie w tej sprawie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.Podstawowy termin na zwrot VAT to 60 dni. Termin skrócony to 25... więcej

dodano: 2018-04-24 11:02

Podatnik, któremu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej raz odmówił odpowiedzi ze względu na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, może nie dostać wykładni w innej sprawie. Nawet gdy pytanie jest proste – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W sprawie, w... więcej

dodano: 2018-04-23 11:12

Nie można mówić o darowiźnie, gdy wystawca weksla zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy pieniędzy remitentowi – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyzna miał dostać od ojca weksel. Rodzic miał w nim zobowiązać się do wypłaty synowi określonej sumy... więcej

dodano: 2018-04-23 11:09

Organ nie może wyznaczyć terminu zwrotu VAT na dzień przypadający po terminie zakończenia czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka złożyła wniosek o zwrot prawie 400 tys. zł nadwyżki VAT... więcej

dodano: 2018-04-23 11:03

Kto wynajmie mieszkania w zabytkowej kamienicy firmie prowadzącej działalność hotelarską, nie ma prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Właściciel sześciu mieszkań w krakowskiej kamienicy, wpisanej do ewidencji zabytków... więcej

dodano: 2018-04-23 11:00

Jeśli dziecko zarobiło więcej niż 3089 zł, to rodzic traci prawo do preferencji w PIT. Nie ma znaczenia, czy dochód uzyskało w kraju czy za granicą – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Podatnik, którego pełnoletni syn uczy się, wyjechał w wakacje do Niemiec i... więcej

dodano: 2018-04-19 10:56

Wspólnicy spółek osobowych, którzy w sztuczny sposób wymieniają znaki towarowe na nowe, aby zaoszczędzić na podatku dochodowym, muszą liczyć się z możliwością zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Najnowsze... więcej

dodano: 2018-04-19 10:53

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uważała, że jej pracownicy tworzący programy komputerowe mają prawo do 50-proc. kosztów podatkowych bez żadnych ograniczeń. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie się z tym nie zgodził – donosi Dziennik Gazeta... więcej

dodano: 2018-04-19 10:47

Kosztem podatkowym przy zamianie nie jest wartość nowej nieruchomości, tylko cena zbywanej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pytanie KIS zadali podatnicy, którzy w 2016 r. kupili działki. Rok później zawarli umowę zamiany.Ich wątpliwości dotyczyły tego,... więcej

dodano: 2018-04-18 11:02

Postępowanie podatkowe może być zawieszone, jeśli do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy potrzebna jest odpowiedź zagranicznego fiskusa. W takich sytuacjach nie można mówić o przewlekłości działań skarbówki – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2018-04-18 10:55

Kto sprzedaje przez internet, nie może uchylać się od podatku, twierdząc, że obrót wypracował małżonek. Liczy się to, w czyim imieniu była prowadzona sprzedaż, na jaki rachunek wpływały pieniądze i gdzie były gromadzone towary – czytamy w Dzienniku Gazecie... więcej

dodano: 2018-04-17 11:04

Spółki, których rok podatkowy zaczął się w styczniu 2018 r., a skończył przed początkiem marca br., mogą wpłacić CIT i złożyć zeznanie roczne do końca czerwca tego roku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. W normalnej sytuacji musiałyby złożyć CIT-8, CIT-8A i... więcej

dodano: 2018-04-17 11:01

Organizujemy kongres branży budowlanej, który odbędzie się w Warszawie. Uczestnikami kongresu, oprócz firm polskich, będzie kilka firm zagranicznych. Z jaką stawką VAT powinniśmy wystawiać im faktury? Czy jesteśmy zobowiązani zarejestrować się jako podatnicy VAT UE?... więcej

dodano: 2018-04-17 10:54

Nie trzeba będzie kupować kas online. Przedsiębiorcy będą mogli ewidencjonować sprzedaż na urządzeniu wynajętym, wydzierżawionym lub wziętym w leasing – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taka możliwość wynika z rządowego projektu zmian w ustawie o VAT oraz ustawy... więcej

dodano: 2018-04-16 11:26

To, że wydatek jest związany z działalnością badawczo-rozwojową, nie oznacza automatycznie, że jest kosztem kwalifikowanym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka z branży spożywczej zajmuje się m.in. przetwórstwem mleka i wytwarzaniem produktów... więcej

dodano: 2018-04-16 11:19

Dochód z pracy przy zbiorach owoców i warzyw ma być zaliczany do innych źródeł – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy dotyczącej zatrudniania pracowników w gospodarstwach zajmujących się sadownictwem i ogrodnictwem. Ma to... więcej

dodano: 2018-04-16 11:16

Syn nie może złożyć zeznania za zmarłą matkę i skorzystać z preferencji przysługującej osobom samotnie wychowującym dzieci – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. O zmianę przepisów wystąpił podatnik, wskazując, że możliwość wspólnego rozliczenia mają wdowcy,... więcej

dodano: 2018-04-16 11:13

Treść pouczenia do wniosku jest tak skonstruowana, że zawiera zapisy o obowiązku informowania na bieżąco gminy o zmianach sytuacji dochodowej rodziny, które mają wpływ na pobieranie 500 zł na dziecko. Dlatego rodzic nie może wskazywać, że nie został prawidłowo... więcej

dodano: 2018-04-25 11:08

Więcej osób skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. I to już teraz, rozliczając PIT za ubiegły rok – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W tym roku niepełnosprawnych oraz ich opiekunów czeka szereg zmian, jeżeli chodzi o rozliczenie z fiskusem za ubiegły rok.... więcej

dodano: 2018-04-24 11:11

W rozliczeniu z fiskusem można odliczyć wydatki poniesione na adaptację oraz wyposażenie mieszkań i domów. Warunek? Muszą być związane z potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Oznacza to, że w przypadku... więcej

dodano: 2018-04-24 10:58

Przedsiębiorca, który oprócz przedszkola prowadzi też inną działalność gospodarczą, nie może skorzystać z obniżonego wskaźnika, zwalniającego z wpłat na rzecz PFRON – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Takie stanowisko przedstawił prezes funduszu w interpretacji... więcej

dodano: 2018-04-19 10:58

Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od napiwków otrzymywanych przez jego pracowników. Nawet w sytuacji, kiedy ustawodawca nałożył na niego obowiązek rejestrowania takich wpłat – donosi Dziennik Gazeta Prawna. W... więcej

dodano: 2018-04-24 11:08

Jeśli we wniosku płatnik nie zakwalifikował dodatków wypłacanych pracownikom jako przychodu, ZUS nie może tego sprawdzić – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z pytaniem wystąpił pracodawca, który zatrudniał pracowników naprzemiennie do pracy w Polsce i... więcej

dodano: 2018-04-19 10:51

Podjęcie współpracy z byłym pracodawcą nie musi oznaczać automatycznej utraty przez samozatrudnionego prawa do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ustalanych od podstawy wymiaru nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia – czytamy w Dzienniku... więcej

dodano: 2018-04-18 11:06

30 kwietnia wchodzi w życie ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Daje ona możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia nowej działalności – donosi Dziennik Gazeta Prawna.... więcej

dodano: 2018-04-16 11:22

Wydatki na pobyt w domu dziennym nie są odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co innego koszt przebywania w całodobowym domu opieki – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z pytaniem do KIS wystąpiła podatniczka, która przebywa w dziennym domu opieki 8... więcej

dodano: 2018-04-23 11:06

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.