.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Z efektem zachęty

Rzeczpospolita (2015-12-17), autor: Edyta Sieradzka, oprac.: GR

Prowadzę dwie firmy, w których zatrudniam osoby niepełnosprawne. Siedziba obu znajduje się w tym samym miejscu. Ponieważ zmniejszam zatrudnienie w jednej z tych firm na podstawie art. 231 k.p., przejmą ponad 90 osób do drugiej firmy. Przejęci niepełnosprawni pracownicy (poprzedni pracodawca wykazywał ich w SODiR i ustalił im w chwili zatrudnienia efekt zachęty) dalszym ciągu będą pracowali w tym samym zakładzie, a nawet na tych samych stanowiskach, ale pod inną nazwą firmy. Czy w tej sytuacji mam na nich jeszcze raz wykazać efekt zachęty, aby uzyskać na nich dofinansowanie do wynagrodzeń w nowej firmie? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej
 
Tak – odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem „Rz”. W miesiącu przejęcia pracowników nowy pracodawca musi na wszystkie niepełnosprawne osoby wykazać efekt zachęty, jeżeli po transferze będzie chciał na nich uzyskiwać miesięczne dofinansowanie. Najlepiej byłoby, aby był to efekt zachęty wykazany metodą ilościową (poz. 39 z wniosku Wn-D w miesiącu ich przejęcia powinna być większa od poz. 41 z Wn-D). Jeżeli jednak nie będzie mógł zastosować tej metody, powinien próbować zastosować jakościową.

Przypominam, że efekt zachęty ustala się jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika do czasu ustania jego zatrudnienia lub zmiany statusu. Przy przejęciu pracownika na podstawie art. 231 k.p. efekt zachęty ustala się w miesiącu jego pozyskania.

Stosownie do art. 483 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych, które stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE (traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), udziela się zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1). W myśl art. 59 tego rozporządzenia stosuje się je do pomocy publicznej udzielanej po 1 stycznia 2015 r. Przy pensjach osób niepełnosprawnych należy je stosować od dofinansowania należnego za styczeń 2015 r. Jednym z warunków udzielenia pomocy, o której mowa w tym rozporządzeniu, jest wykazanie, że pomoc wywołuje efekt zachęty.

Efekt zachęty może być wykazany metodą ilościową na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy o rehabilitacji. Chodzi o udowodnienie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w 12 miesiącach poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tę osobę.

Natomiast metoda jakościowa to wykazanie, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust 5 ustawy o rehabilitacji Zgodnie z jej art. 26b ust 4 jeżeli u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą zatrudnienie nowych niepełnosprawnych osób w konkretnym miesiącu nie powoduje wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo przyjętego nie należy się, jeżeli jego zaangażowanie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem Wyjątek dotyczy rozwiązania umowy: z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 k.p., za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, na mocy porozumienia stron, wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy, z upływem czasu, na który została zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

W myśl art. 26b ust. 5 ustawy o rehabilitacji, jeżeli nie są spełnione te warunki, miesięczne dofinansowanie na nowego pracownika niepełnosprawnego przysługuje wtedy, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku: wygaśnięcia umowy o pracę, zmniejszenia wymiaru czasu pracy - na wniosek pracownika.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 grudnia 2015 r.
dodano: 2015-12-17 13:43Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.