.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2016-01-28), autor: Justyna Smorżewska, oprac.: GR

PFRON wzywa do złożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za miesiąc styczeń 2016 r. „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa” w terminie do dnia 25 lutego 2016 r.
 
Beneficjenci posiadający status przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są również do przesłania „Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa. Informacja ta, powinna być składana wraz z każdym kolejno złożonym wnioskiem o wypłatę dofinansowania.

Beneficjenci nie posiadający statusu przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są do złożenia kolejnego oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa jedynie wówczas, gdy ten status ulegnie zmianie.

Przepis art. 3 ust. 1-3 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) określa definicje przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego oraz powiązanego.

Nie złożenie ww. dokumentów we wskazanym terminie spowoduje wstrzymanie wypłat dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, z uwagi na brak możliwości oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, a tym samym brak możliwości oceny zgodności udzielanej przez Fundusz pomocy publicznej z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, żaden podmiot tworzący jednostkę gospodarczą korzystającą z pomocy publicznej nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że gdy choć jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (niekoniecznie wnioskodawca), udzielenie pomocy publicznej jest niedopuszczalne.

Jednocześnie Fundusz informuje, iż w przypadku przedsiębiorstw powiązanych, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. p) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest wyłączona z obowiązku notyfikacji, o ile nie przekracza kwoty 10 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie. W związku z powyższym, ww. limit odnosi się do jednego podmiotu w sensie gospodarczym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do ww. rozporządzenia. Przy obliczaniu limitu pomocy należy sumować każdą pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych otrzymaną na poziomie grupy w danym roku.

Więcej na: www.pfron.org.pl 
dodano: 2016-02-01 11:58Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.