.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Centrum Szkolenia Info Baza zaprasza na szkolenie dotyczące nowelizacja ustawy o rehabilitacji oraz przepisów wykonawczych:

Nowy program pomocy finansowej dla przedsiębiorców udzielany przez ZUS. Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis. Zmiana (od 01.07.2016) zakresu danych wykazywanych w informacjach i deklaracjach składanych do PFRON. Kwota ulgi od 01.07.2016 i od 01.01.2017. Nowe (od 01.07.2016) informacje INF-U, INF-1-u oraz ewidencje związane z ulgą. Kalkulator (aplikacja) licząca kwotę ulgi.

W trakcie szkolenia zgłębicie Państwo wiedzę na temat nowelizacja ustawy o rehabilitacji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających do obrotu prawnego wiele nowych zagadnień, które dotychczas nie występowały a które wymagają komentarza. Wykład oparty będzie również o liczne uzyskane wyjaśnienia z UOKiK, MRPiPS, PFRON.
 
 

Prowadzący
dr Paweł Łukaszewicz - wieloletni wykładowca, autor 8 książek, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA kasacji do NSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach a w szczególności o statusie zpchr, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami.


Terminy i miejsca szkoleń

17 maja 2016 r. – Koszalin
„Blu” Centrum Szkoleniowe ul. Słowiańska 11 g

19 maja 2016 r. – Zielona Góra
Hotel Qubus Ceglana 14a

20 maja 2016 r. – Wrocław
Hotel Jana Pawła II, ul. św. Idziego 2

24 maja 2016 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94

31 maja 2016 r. – Poznań
Centrum Kongresowe IOR, ul. Wł. Węgorka 20a.

01 czerwca 2016 r. – Łódź
Hotel Reymont ul. Legionów 81

03 czerwca 2016 r. – Rzeszów
Hotel Grein, Al. T.Rejtana 1

07 czerwca 2016 r. – Kraków
Hotel Europejski ul. Lubicz 5

15 czerwca 2016 r. – Olsztyn
Hotel KUR, ul. Bałtycka 89


Czas szkolenia 10.00 do 16.00, (w przerwie serwis kawowy i lunch)

Program szkolenia

1. Nowy program pomocy finansowej dla przedsiębiorców udzielany przez ZUS.
- Działania podlegające dofinansowaniu (zakup maszyn, urządzeń),
- Dofinansowanie poza pomocą publiczna de minimis i inna pomocą, struktura wniosku o pomoc.

2. Zmiany w ustawie o rehabilitacji od 01.07.2016.
- Dofinansowanie na pracowników sprawnych, którzy uzyskali niepełnosprawność, legitymacje ON,

3. Nowe rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis INF-OO-P składanej przez przedsiębiorców do PFRON. Forma prawna podmiotu, wielkość podmiotu, data utworzenia, powiązania z innymi przedsiębiorcami, informacja o sytuacji ekonomicznej, utrata kapitału ponad 50 % w spółkach kapitałowych i osobowych -przykłady, długi ( t tym konto rozliczeń międzyokresowych, zobowiązania ZFRON), dzień badania sytuacji ekonomicznej)
informacja o rodzaju działalności, informacje o trzymanej pomocy, suma otrzymanej pomocy, informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawiania informacji.

4. Zmiana (od 01.07.2016) zakresu danych wykazywanych w INF-D-P, DEK –II-a, DEK-II-b, DEK-R, DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-I-u, INF-1 składanych do PFRON.

5. Sposób obliczania struktury zatrudnienia i wskaźnika ZON- zwolnienie z podatku od nieruchomości.
ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo (z+u ), ZOG – stan zatrudnienia ogółem sprawnych i niepełnosprawnych pracowników,
- wyłączenia ze stanów zatrudnienia.

6. Sposób obliczania struktury zatrudnienia i wskaźnika ZON – uprawnienie (30%) do wystawiania ulgi.
ZON(z+us) –stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności us, ZOG – stan zatrudnienia ogółem sprawnych i niepełnosprawnych pracowników,
- wyłączenia ze stanów zatrudnienia.

7. Kwota ulgi (od 01.07.2016) – Składniki wzoru. Kwota ulgi (od 01.01.2017) – Składniki wzoru.
Pk — przychód ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych przez niego w danym miesiącu na rzecz nabywcy, Po — przychód ogółem ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych przez niego w danym miesiącu, Nw – najniższe wynagrodzenie, ZONzu – zatrudnienie osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ZON — zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników, ZOG — stan zatrudnienia ogółem, - wyłączenia ze stanów zatrudnienia,
Pzn – kwota netto uiszczona za zakup, – dane z okresu, do którego zaliczono przychód Pk,
Przychody ze sprzedaży czy rachunkowe? czy podatkowe? – zasada wydzielenia kont analitycznych.

8. Ochrona praw nabytych (otrzymanie informacji i cechy ulg nabytych przed 1 lipca 2016), zakup potwierdzony fakturą uprawniający do obniżenia wpłat oraz stosowanie 50 % czy 80 % pokrywalności oraz wystawienie przez uprawnionego sprzedającego informacji, wysokość kwoty obniżenia, terminowość wydania ulgi i wpływ terminowości na możliwość jej wykorzystania.

9. Przykłady obliczeń kwoty ulgi obowiązujących do 30.06.2016 od 01.07.2016 i od 01.01.2017.

10. Informacja o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U) – układ i treść.

11. Informacja o wystawionych informacjach o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-1-u) – układ i treść.

12. Ewidencja o wystawionych informacjach o kwocie obniżenia – układ i treść.


Zgłoszenia telefonicznie: kom: 600 883 447, 755 287 104, 600 881 693
e-mail: pawellukaszewicz@wp.pl 

Formularz zgłoszeniowy »


Opłata za szkolenie
os. 390 netto +23 % VAT zł, przy dwóch os. po 370 netto +23 % VAT płatne gotówką w dniu szkolenia, lub przelewem na r. bank : KANCELARIA KONSULTINGOWO- SZKOLENIOWA dr Paweł Łukaszewicz, Koszalin ul. Wiśniowa 25a : 75 1020 2791 0000 7702 0010 3663

Materiał szkoleniowy składa się z wydruku części wykładu z zakresu tematyki objętej szkoleniem.

 
- Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

- Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574

dodano: 2016-05-06 10:39Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry G.R.


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.