.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Na wizytę fiskusa trzeba się odpowiednio wcześniej przygotować

Rzeczpospolita (2016-09-12), autor: Piotr Zając, oprac.: GR

Preferencje przyznawane firmom prowadzącym działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych traktowane są jako pomoc publiczna, która podlega licznym ograniczeniom i jest kontrolowana zarówno z perspektywy krajowej, jak i unijnej. W przypadku działalności prowadzonej w strefach w grę wchodzą jednak nie tylko kwestie związane z kontrolą pomocy publicznej, ale także zagadnienia dotyczące rozliczeń podatkowych – czytamy w Rzeczpospolitej
 
W konsekwencji można przyjąć, że kontrole związane z działalnością prowadzoną w SSE sprowadzają się do trzech głównych obszarów:

1. po pierwsze jest to kontrola prawidłowości korzystania z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia podatkowego (prowadzona przez organy podatkowe oraz urzędy kontroli skarbowej),

2. po drugie jest to kontrola wypełnienia warunków zezwolenia (prowadzona z upoważnienia ministra gospodarki przez podmiot zarządzający daną strefą),

3. po trzecie jest to kontrola zgodności pomocy z zasadami wspólnego rynku (prowadzona przez Komisję Europejską).

Głównym bonusem dla podatników inwestujących na tych obszarach są zwolnienia podatkowe. Artykuł 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT przewiduje, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Wielkość zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest natomiast uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

W tej sytuacji, nie może zatem dziwić, że rozliczenia podatników prowadzących działalność w SSE są przedmiotem wnikliwej analizy oraz licznych kontroli, zarówno ze strony organów podatkowych, jak i kontroli skarbowej. Oznacza to, że każdy podatnik prowadzący działalność w strefie powinien się odpowiednio na taką ewentualność przygotować. I to nie z chwilą, gdy otrzymuje od organów kontrolnych zawiadomienie o planowanej kontroli, ale już na etapie planowania takiej działalności.

Największym wyzwaniem jest w tym obszarze przede wszystkim właściwe ustalenie z jednej strony kwestii dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, a z drugiej - mocno z tym elementem związanej – kwestii właściwego ustalenia tej części dochodu, która może korzystać ze zwolnienia z podatku. Jest to tym trudniejsze, im bardziej zróżnicowana jest działalność podatnika, szczególnie jeśli prowadzi on ją równocześnie na terenie SSE, jak i poza strefą Oznacza to bowiem konieczność nie tylko wydzielenia przychodu z każdego z tych obszarów, ale także odpowiedniego przypisania do nich kosztów, które często - jak np. usługi działu marketingu czy księgowości - mają związek zarówno z przychodami zwolnionymi, jak i opodatkowanymi. Zmusza to podatników do dokładnego zaplanowania kluczy podziału dla poszczególnych kosztów, najlepiej z zabezpieczeniem poprawności ich stosowania interpretacją podatkową To z kolei wymaga podejmowania działań przygotowawczych na długo przed tym zanim podatnik otrzyma zawiadomienie o planowanej kontroli.

Komplikacje mogą być także związane ze źródłami finansowania. Szczególnie jeśli finansowanie takie pochodzi od podmiotu powiązanego. Dochodzi wówczas jeszcze dodatkowy element związany z kontrolą dokumentacji cen transferowych. Istotne są także zagadnienia związane z właściwym ustaleniem wielkości dopuszczalnej pomocy, a zatem i zwolnienia podatkowego. Podmioty powiązane najczęściej traktowane są bowiem z punktu widzenia limitów pomocy, jak jeden podmiot.

Poza sprawdzaniem właściwego przyporządkowania przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej, kontrole podatkowe i skarbowe koncentrują się w ostatnich latach głównie na sprawdzaniu kompletności oraz poprawności prowadzonej przez podatników dokumentacji podatkowej. Podstawowym ryzykiem, z jakim musi liczyć się w tym przypadku podatnik, jest brak możliwości właściwego udokumentowania transakcji gospodarczych przeprowadzonych w okresie, którego dotyczy zwolnienie podatkowe. Konsekwencje są łatwe do przewidzenia, szczególnie, że ciężar zgromadzenia dowodów dokumentujących fakt zawierania transakcji spoczywa w tym przypadku na podatniku. Dlatego z jednej strony należy dokładnie przestrzegać przepisów, z drugiej zaś opracować szczegółowe procedury związane z prowadzeniem właściwej dokumentacji podatkowej i to zarówno w zakresie dokumentowania kosztów i przychodów, jak i ich zaliczania ich do kategorii związanej lub niewiążącej się z działalnością strefową. Pożądane jest także przeprowadzanie regularnych audytów takiej dokumentacji, które pozwoliłyby na przejrzenie jej i właściwe przygotowanie na wypadek kontroli. Jeśli działania takie nie są prowadzone regularnie, to powinny być przeprowadzone najpóźniej w momencie otrzymania zawiadomienia o planowanej kontroli. Należy mieć jednak świadomość, że czas pozostały wówczas na weryfikację takiej dokumentacji może okazać się za krótki, aby uniknąć błędów. A te mogą być następnie wykorzystane przez kontrolujących.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 września 2016 r.
dodano: 2016-09-12 11:34Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.