.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Szanowni Państwo,

Dr Paweł Łukaszewicz wieloletni wykładowca dla zpchr i byłych zpchr, autor 8 książek w zakresie funkcjonowania zpchr, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA kasacji do NSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach a w szczególności o statusie zpchr, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami.


Temat szkolenia: Znowelizowane sprawozdanie finansowe wg wymogów PFRON składane do oddziałów w 2017r. Ocena sytuacji ekonomicznej przez oddziały PFRON w 2017r. Ewidencja w księgach rachunkowych w związku z JPK „księgi podatkowe” dla wydatków z ZFRON.

1. Wstęp – ważne informacje dla przedsiębiorców (wnioski z kontroli skarbowych i podatkowych) a także, JPK i Fv do paragonów (MF z 7.02.2017r), samochody w 2017r. wybrane zagadnienia,


2. Informacja dodatkowa- szczegółowa prezentacja. Układ i treść bilansu, rachunku zysków i strat. Retrospektywne przekształcenie sprawozdania finansowego (dodatkowa kolumna), – na czym polega?,


3. Różnice w sprawozdaniach finansowych wysyłanych do PFRON w wcześniejszych okresach a w sprawozdaniach finansowych składanych do oddziałów PFRON za 2016r. w terminie do 30-04-2017r.


4. Sprawozdani a finansowe składane do oddziałów PFRON. Oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych składane do oddziałów PFRON, Pisma przewodnie,
5. Obowiązek składania zestawienia zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych,
6. Kategoria jednostek uznawanych za mikro, małe, średnie, inne przedsiębiorstwa w 2017r.:
a) Pułapy zatrudnienia (RJR), pułapy finansowe (obrót, suma bilansowa),
b) Przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane,
c) Powiązania poprzez osoby fizyczne,


7. Ocena sytuacji ekonomicznej (rozporządzenie UE 651/2014) dla przedsiębiorstw MŚP oraz tzw. dużego przedsiębiorstwa,
a) Subskrybowany kapitał podstawowy, kapitał własny, kapitał rezerwowy, zapasowy i z aktualizacji wyceny, utrata połowy kapitału subskrybowanego w efekcie zakumulowanych strat, utrata połowy kapitału wykazanego w sprawozdaniu finansowym w efekcie zakumulowanych strat, wynik z działalności operacyjnej, skumulowane straty, odsetki, amortyzacja,
b) Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA, wartość bezwzględna, księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego - jako dane finansowe do obliczeń oceny sytuacji ekonomicznej,
c) Ocena sytuacji ekonomicznej dla spółek kapitałowych, spółek osobowych, cywilnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
d) Ocena sytuacji ekonomicznej dla spółdzielni, przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych, przedsiębiorstw nowo powstałych,
e) Przedsiębiorstwa powstałe w wyniku przekształceń (osoba fizyczna prowadząca działalność w spółkę kapitałowa, spółdzielnia w spółkę), połączeń, podziałów i ich ocena sytuacji ekonomicznej.


8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i ocena sytuacji ekonomicznej,


9. Pomoc publiczna w 2017 (w tym wyszukiwarka dla kwot uzyskanej pomocy de minimis i kwot uzyskanej pomocy na zatrudnienie „sod” dostępna na stronie)


10. Inna ewidencja w księgach rachunkowych w związku z JPK -księgi podatkowe- dla wydatków z ZFRON.

 


SZKOLENIE

3 kwietnia 2017r., Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14a.

4 kwietnia 2017r., Wrocław, Hotel Jana Pawła II, ul. św. Idziego 2.

6 kwietnia 2017r., Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5.

7 kwietnia 2017r., Rzeszów, hotel Grein, Al. T. Rejtana 1.

10 kwietnia 2017r., Łódź, Hotel Reymont, ul. Legionów 81.

19 kwietnia 2017r., Koszalin, Blu. Centrum Szkoleniowe, ul. Słowiańska 11g.

20 kwietnia 2017r., Bydgoszcz, Hotel Brda, ul. Dworcowa 94.

21 kwietnia 2017r., Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. Wł. Węgorka 20a.

26 kwietnia 2017r., Olsztyn, Hotel Kur, ul. Bałtycka 89 

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE
Materiał szkoleniowy zawiera slajdy z wykładu, informacje uzupełniające z 2017r otrzymane z PFRON z tematyki objętej szkoleniem oraz interpretacje UOKiK, BON, PFRON z lat 2016-2004r dla oceny sytuacji ekonomicznej, MF Departamentu Rachunkowości z 2017r dla retrospektywnego przekształcenia „bilansu” za 2016r i dla ewidencji wydatków z ZFRON (czy na kapitały czy na konto RMP).


Zgłoszenia:


tel.: kom: 600 883 447, 600 881 693, e-mail pawellukaszewicz@wp.pl

Opłata za szkolenie os. 420 zł netto +23 % VAT, przy dwóch os. po 400 zł netto +23 % VAT płatne gotówką w dniu szkolenia, lub przelewem na rachunek :75 1020 2791 0000 7702 0010 3663

KANCELARIA KONSULTINGOWO- SZKOLENIOWA dr Paweł Łukaszewicz,
Koszalin, ul. Wiśniowa 25a


Czas szkolenia 10.00 do 16.00, (w przerwie serwis kawowy i lunch).

Formularz zgłoszeniowy

dodano: 2017-03-15 11:45Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry G.R.


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.