.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jednorazowa amortyzacja

GAZETA PODATKOWA (2016-10-03), autor: Jolanta Białkowska, oprac.: GR

Jednorazowy odpis amortyzacyjny od środków trwałych stanowi pomoc publiczną. Dniem jej udzielenia jest dzień, w którym podatnik dokonał odpisu. Ma on swoją wymierną wartość wyliczoną jako ekwiwalent dotacji brutto, która pomniejsza przedsiębiorcy limit dostępnej pomocy de minimis w ciągu trzech lat podatkowych – czytamy w Gazecie Podatkowej
 
W świetle ustaw podatkowych PIT i CIT jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych) stanowi dla podatnika pomoc de minimis. Nie jest jednak ulgą podatkową w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. Ma taki status na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.). Zakłada ona, że za dzień udzielenia pomocy na podstawie aktu normatywnego w formie ulgi podatkowej, bez wymogu wydania decyzji uznaje się dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych. Ma to zastosowanie pod warunkiem, że nie ma obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy. Ponieważ tak właśnie jest w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień, w którym dokonano takiego odpisu.

Skoro jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis, podatnik jest zobowiązany monitorować wartość tej pomocy pod względem dopuszczalnych limitów. Ten dla przedsiębiorców spoza sektora rolnego i rybołówstwa oraz świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym wynosi 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego towarów). Ma zastosowanie do jednego przedsiębiorcy (jednego organizmu gospodarczego) w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach. Przykładowo, jeśli w latach podatkowych 2014 i 2015 przedsiębiorca otrzymał pomoc de minimis o wartości 150 tys. euro, to w 2016 r. może wykorzystać 50 tys. euro (200 tys. euro -150 tys. euro).

Na potrzeby monitorowania limitu pomocy de minimis przedsiębiorca może sam obliczyć wartość pomocy de minimis dla jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Innym rozwiązaniem jest wystąpienie do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis przed upływem 2 miesięcy od dnia skorzystania z jednorazowej amortyzacji. Wynika to z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis... (Dz. U. z 2015 r. nr 53, poz. 1983 ze zm.).

Jednorazowy odpis amortyzacyjny ma swoją wymierną wartość, która określana jest jako ekwiwalent dotacji brutto. By obliczyć jego wartość, stosuje się wzory określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. nr 194, poz. 1983 ze zm.).

Więcej w Gazecie Podatkowej z 3 października 2016 r.
dodano: 2016-10-04 11:33Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.