.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Po śmierci rodzica 500 plus otrzyma drugi

Dziennik Gazeta Prawna (2018-03-07), autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR

Ojciec powinien mieć przyznane świadczenie wychowawcze od momentu przejęcia opieki nad dzieckiem po śmierci jego matki, a nie od dnia uprawomocnienia wyroku, w którym powierzono mu władzę rodzicielską – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej
 
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługiwało matce dziecka, której sąd okręgowy na podstawie wyroku rozwodowego powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jednocześnie ojcu została ona ograniczona w taki sposób, że mógł współdecydować o istotnych sprawach córki, takich jak wybór sposobu leczenia na wypadek choroby, szkoły i kierunku kształcenia oraz spędzania wolnego czasu.

Sytuacja zmieniła się po śmierci matki. Wtedy opiekę nad córką przejął ojciec i zgłosił się do gminy po przyznanie świadczenia wychowawczego. Wprawdzie pieniądze z rządowego programu otrzymał, ale zakwestionował datę, od której stał się do wsparcia uprawniony. Samorząd przyznał mu bowiem świadczenie od 26 kwietnia 2017 r., czyli dnia, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu rejonowego, które zmieniało zapisy wcześniejszego wyroku rozwodowego. Na jego mocy ojcu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córką.

Rodzic złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Katowicach, ale zostało ono oddalone. Kolegium stwierdziło, że decyzja gminy była prawidłowa. Organ stwierdził, że jest związany wyrokiem rozwodowym i dopiero po tym, gdy zaczęło obowiązywać późniejsze postanowienie sądu rejonowego, można przyjąć, że ojciec i córka stanowią rodzinę w rozumieniu ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.).

Kolejnym krokiem rodzica było złożenie skargi do WSA. Zarzucił w niej organom niższej instancji, że dokonały błędnej interpretacji jej przepisów, przez co został pozbawiony prawa do świadczenia wychowawczego, podczas gdy dziecko znajdowało się pod jego wyłączną pieczą i ponosił koszty związane z jego utrzymaniem. Podkreślił również, że wobec śmierci matki postanowienie sądu rejonowego stanowiło tylko potwierdzenie nabycia przez niego pełnej władzy rodzicielskiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 lutego 2018 r. (sygn. akt IV SA/GL 931/17) przyznał mu rację i uchylił decyzje gminy oraz SKO. W uzasadnieniu powołał się na art. 94 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, to władza rodzicielska przysługuje drugiemu z nich. W opinii WSA śmierć czy też uznanie za zmarłego to sytuacje, które w zasadzie definitywnie przesądzają o fakcie jednoosobowego wykonywania władzy rodzicielskiej. Bezspornie w przypadku osoby zmarłej wygasa ona z datą jej zgonu – od tej chwili jedynym jej dzierżycielem pozostaje drugi rodzic. Zdaniem sądu ojciec trafnie zauważył w skardze, że postanowienie sądu rejonowego ma charakter deklaratoryjny, potwierdzający stan faktyczny, że wobec śmierci sprawującej władzę rodzicielską matki ta część wyroku rozwodowego powierzająca jej wykonywanie zdezaktualizowała się.

WSA dodał, że przepisy ustawy z 11 lutego 2016 r. nie uzależniają przyznania świadczenia wychowawczego od tego, kto wykonuje władzę rodzicielską nad dzieckiem oraz od treści rozstrzygnięć sądowych w tej kwestii, poza wyjątkowym przypadkiem opieki naprzemiennej. Tym samym prawo do 500 zł na dziecko przysługuje ojcu od daty, kiedy córka weszła w skład jego rodziny, czyli wspólnie z nim zamieszkała. Jednocześnie sąd wskazał, że gmina przy ponownym rozpatrywaniu wniosku powinna zbadać, do kiedy zmarłej matce wypłacane było świadczenie, tak aby nie doszło sytuacji podwójnego przyznania wsparcia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 marca 2018 r.
dodano: 2018-03-07 10:54Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.