.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Co musi zrobić prezes zarządu, aby uniknąć odpowiedzialności za długi wobec ZUS

Dziennik Gazeta Prawna (2018-03-22), autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR

Jestem prezesem małej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na skutek problemów w 2017 r. spółka ma do dziś długi, w tym zadłużenie w ZUS. Egzekucja okazała się bezskuteczna, a ostatnio ZUS doręczył mi decyzję o odpowiedzialności jako członka zarządu za długi. Mam zapłacić nie tylko zaległe składki, lecz także odsetki. Nie zgadzam się z nią. Po pierwsze, byłem prezesem, a nie członkiem zarządu, a po drugie, starałem się ratować firmę, ale nie dostałem kredytu. Czy mam jakąkolwiek szansę na zmianę decyzji? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Nie – odpowiada ekspert współpracujący z „DGP”. Sąd decyzji ZUS najprawdopodobniej nie zmieni. W opisywanej sytuacji odwołujący jako argument przeciwko swojej osobistej odpowiedzialności podaje jedynie to, że nie sprawował funkcji członka, ale prezesa zarządu, a jednocześnie podjął starania w celu wyciągnięcia spółki z długów. Zapewne spółka nie składała również wniosku o ogłoszenie upadłości. To wszystko należy odnieść do art. 116 ordynacji podatkowej, który stosuje się do zadłużenia składkowego. Za zaległości podatkowe, m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 6 września 2017 r. (sygn. akt III AUa 458/16) wskazał, że odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne niewypłacalnej spółki ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, której przesłanką jest nieuiszczenie należności podatkowych (składkowych) przez dłużnika, wynikający z niedołożenia staranności wymaganej od członków zarządu. Podkreślił, że członkowie zarządu odpowiadają solidarnie z płatnikiem całym swoim majątkiem za należność główną, tj. wartość składek ubezpieczeniowych nieopłaconych w terminie oraz za odsetki za zwłokę od tej zaległości. Odsetki mają zatem charakter ustawowy i obowiązek ich zapłaty ma charakter bezwzględny. Zatem odpowiedzialność członka zarządu obejmuje nie tylko składki sensu stricto, ale również odsetki.

W zbliżonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy w Siedlcach w wyroku z 17 stycznia 2018 r. (sygn. akt IV U 152/17) oddalił odwołanie od decyzji ustalającej odpowiedzialność prezesa zarządu spółki z o.o. Podzielił stanowisko ZUS, że odpowiedzialność z art. 116 ordynacji podatkowej nie jest uzależniona od funkcji pełnionych w zarządzie. Członkowie zarządu, w tym prezes, odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Również podjęcie starań o otrzymanie kredytu nie uzyskało aprobaty sądu.

Artykuł 116 nie wskazuje jako przesłanki zwalniającej z odpowiedzialności podjęcia starań o naprawę finansów spółki. Skoro nie udało się pozyskać dodatkowych środków, prezes powinien podjąć działania wskazane w tym przepisie, np. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 marca 2018 r.
dodano: 2018-03-23 11:29Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.