.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Zmiany w zakresie gromadzenia danych

Dziennik Gazeta Prawna (2018-04-10), autor: Aneta Miśkowiec, oprac.: GR

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić ochronę danych osobowych kandydatów do pracy w okresie prowadzonej rekrutacji oraz pracowników w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu zatrudnienia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 
Jedną ze zmian, jaka została przewidziana w projekcie ustawy wdrażającej, jest nadanie nowego brzmienia treści artykułu 221 kodeksu pracy, który odnosi się do gromadzenia danych osobowych kandydatów ubiegających się o pracę oraz pracowników.

Zgodnie z propozycjami pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy podania takich danych osobowych, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nowością, jaka ma zostać wprowadzona, jest uprawnienie pracodawcy do żądania podania adresu e-mail albo numeru telefonu kandydata. Zmiana ta jest jak najbardziej praktyczna i funkcjonalna. Podawanie adresu e-mail czy numeru telefonu jest powszechnie stosowaną praktyką w zakresie procedur rekrutacyjnych. Z katalogu projektowanego przepisu usunięte zostało natomiast uprawnienie pracodawcy do żądania podania imion rodziców kandydata do pracy.

W zakresie gromadzenia danych osobowych pracowników projektowany art. 221 kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca będzie uprawniony żądać od pracownika podania takich danych osobowych, jak: adres zamieszkania, numer PESEL (a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz innych danych osobowych pracownika, a także danych osobowych dzieci i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. W obecnym stanie prawnym art. 221 kodeksu pracy nie zawiera uprawnienia do żądania danych innych członków najbliższej rodziny.

Projekt dodatkowo zakłada, że po nawiązaniu stosunku pracy przetwarzanie danych osobowych odnoszących się do adresu korespondencyjnego i adresu e-mail lub numeru telefonu, a więc danych, które zostały podane w okresie rekrutacji, będzie możliwe tylko, jeśli pracownik wyrazi na to zgodę.

Zgodnie z postanowieniami projektu pracodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe niewskazane w projektowanym przepisie art. 221 kodeksu pracy tylko i wyłącznie wtedy, jeśli podane dane są rzeczywiście związane ze stosunkiem pracy oraz jeśli kandydat ubiegający się o pracę bądź pracownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w postaci oświadczenia w formie papierowej lub elektronicznej. Ważne jest, że brak zgody udzielonej przez kandydata do pracy lub pracownika w zakresie udostępnienia danych niewskazanych w projektowanym przepisie art. 221 kodeksu pracy nie może być ani podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie czy pracownika, ani powodować wobec tych osób negatywnych konsekwencji. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie powinien skutkować odmową zatrudnienia, wypowiedzeniem stosunku pracy lub rozwiązaniem go bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Będą także takie kategorie danych osobowych, których przetwarzanie będzie zakazane, nawet pomimo udzielonej zgody kandydata ubiegającego się o pracę czy pracownika. Projekt zakłada, że do takich kategorii danych osobowych będą należały dane o nałogach, o stanie zdrowia czy o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej pracownika lub kandydata na pracownika.

Nawet pomimo powyższego ograniczenia pracodawca miałby uprawnienie do żądania podania danych osobowych innych niż wskazane w projektowanym przepisie art. 221 kodeksu pracy, danych biometrycznych, danych o nałogach, stanie zdrowia i życiu seksualnym lub orientacji seksualnej, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z odrębnych przepisów prawa bądź będzie to niezbędne do wypełnienia przez pracodawcę obowiązku nałożonego przepisem prawa. Takie dane osobowe będą mogły być przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego prawem obowiązku.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 kwietnia 2018 r.
dodano: 2018-04-10 10:57Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.