.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

ZUS IWA za 2018 rok do końca stycznia

Dziennik Gazeta Prawna (2018-12-06), autor: Marta Nowakowicz-Jankowiak, oprac.: GR

Pracodawcy muszą złożyć informacje ZUS IWA do 31 stycznia 2019 r. Obowiązek ten wynika z art. 31 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.). Część pracodawców będzie jednak zwolniona z tego obowiązku, ponieważ opłaca z góry określoną składkę na ubezpieczenie wypadkowe, w wysokości 1,67 proc. podstawy wymiaru – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 
System ubezpieczeń w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych różnicuje wysokość składek zależnie od kategorii ryzyka. Zatem im częściej w zakładzie pracy dochodzi do wypadków przy pracy, tym wyższą składkę zapłaci przedsiębiorca – pracodawca.

W celu obliczenia indywidualnej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS wymaga podania danych o liczbie zatrudnionych, lecz tylko tych, którzy zostali ubezpieczeni od wypadków. Dodatkowo ZUS wymaga poinformowania, czy w poprzednim roku miały miejsce wypadki przy pracy, a jeśli tak, to jak poważne. Ostatnią wymaganą przez ZUS wartością jest liczba osób pracujących w warunkach szkodliwych.

Informację IWA złożyć muszą płatnicy, którzy spełniają łącznie trzy warunki:

- byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja, i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku;

- w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych;

- byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia roku, za który jest składana informacja.

Deklarację składa się w taki sam sposób, jak dokumenty rozliczeniowe, tj. korzystając z programu Płatnik lub papierowo w oddziale ZUS.

Rzetelnie prowadzona dokumentacja wypadkowa wraz z prawidłowym raportowaniem liczby ubezpieczonych w firmie pozwoli na zebranie wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia formularza ZUS IWA. Ustalając liczbę ubezpieczonych w każdym miesiącu, można posiłkować się programem Płatnik lub programem kadrowo-płacowym, aby ustalić listę osób ubezpieczonych od wypadków. Z tej listy należy wyłączyć wszystkich, za których składka wypadkowa nie została naliczona. Należą do nich osoby, które przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Będą to także osoby, które podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają wypadkowemu.

Pierwszym krokiem jest ustalenie, ile osób było ubezpieczonych z tytułu wypadków w każdym miesiącu 2018 r. Dotyczy to zarówno ubezpieczonych cały miesiąc, jak i tych, którzy byli zgłoszeni do wypadkowego tylko jeden dzień. Jeśli jakaś osoba była ubezpieczona dwukrotnie (przykładowo na początku miesiąca jako zleceniobiorca, a na koniec miesiąca jako pracownik), to do liczby osób w ZUS IWA wliczymy ją tylko jeden raz. Od tak ustalonej liczby należy odjąć osoby, które cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, oraz inne osoby, które nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu (np. praca nakładcza). Po ustaleniu liczby ubezpieczonych w każdym z miesięcy i jej zsumowaniu należy podzielić otrzymany wynik przez 12. Jeśli liczba wynosi 10 i więcej, to należy złożyć informację ZUS IWA. Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności.

Poza liczbą ubezpieczonych w każdym z miesięcy należy przekazać do ZUS informację o numerze PKD, jaki obowiązywał u płatnika 31 grudnia 2018 r. Następnie należy wpisać liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich. Dotyczy to wypadków, jakie miały miejsce w 2018 r. Dla pracowników data wypadku jest tożsama z datą rejestracji w rejestrze wypadków. Dla pozostałych ubezpieczonych będzie to data sporządzenia karty wypadku. Zatem jeśli wypadek przy pracy pracownika miał miejsce 29 grudnia 2018 r., ale został zarejestrowany w rejestrze 3 stycznia 2019 r., to należy go zaliczyć do 2019 r.

Ostatnim krokiem jest wskazanie liczby osób zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy według stanu na 31 grudnia 2018 r. Ustala się ja według zasady obowiązujących przy wypełnianiu działu 2 (wiersz 1, rubryka 1) sprawozdania o warunkach pracy Z-10.

Informację ZUS IWA należy uzupełnić o dane adresowe płatnika, datę wypełnienia, opatrzyć właściwym identyfikatorem i wysłać do ZUS do 31 stycznia 2019 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 grudnia 2018 r.
dodano: 2018-12-10 10:56Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.