.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Na jakiej podstawie ZUS może zamienić rentę stałą na okresową

Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-06), autor: Joanna Śliwińska, oprac.: GR

Otrzymałem decyzję o przyznaniu renty stałej z tytułu niezdolności do pracy. W ZUS powiedziano mi jednak, że i tak co jakiś czas ZUS może sprawdzić, czy nadal jestem chory. Nie rozumiem dlaczego, skoro właśnie przyznali mi stałą rentę – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP - zgodnie z art. 59 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (dalej: ustawa emerytalna) osobie, która spełniła warunki określone do przyznania emerytury z tytułu niezdolności do pracy, przyznawana jest renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest trwała albo renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa. Wydawać by się mogło, że renta stała nie podlega już weryfikacji, skoro ZUS lub sąd w wyniku postępowania odwoławczego uznał, że niezdolność do pracy jest trwała. Tak jednak nie jest.

Zgodnie z ogólnymi regułami renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

- jest niezdolny do pracy;

- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

- niezdolność do pracy powstała w określonym czasie (w uproszczeniu – w okresie ubezpieczenia i do 18 miesięcy po ich ustaniu)

- nie ma ustalonego prawa do emerytury z funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która:

- całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i

- nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Przede wszystkim trzeba jednak zwrócić uwagę na art. 13 ust. 2 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której lekarz orzecznik stwierdza, że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. Z brzmienia tego przepisu Sąd Najwyższy w wyroku z 2 marca 2017 r., sygn. akt I UK 100/16, wywnioskował, że orzeczenie o niezdolności do pracy na okres dłuższy niż 5 lat nie jest orzeczeniem stwierdzającym tę niezdolność bezterminowo; jest tylko prognozą, że wcześniej nie zajdą zmiany zdrowia uzasadniające zmianę oceny niezdolności do pracy. Jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem 5 lat, niezdolność do pracy orzeka się na zamknięty okres dłuższy niż 5 lat, ale nie na trwałe. W każdym razie czas trwania niezdolności do pracy ma być zamknięty datą końcową, po której bezwzględnie wymaga się badania kontrolnego. Orzeczenie o trwaniu niezdolności do pracy „na okres dłuższy niż 5 lat” nie może być interpretowane jako ustalenie tej przesłanki na czas nieokreślony. SN stwierdził też wprost, że nie jest znana instytucja renty dożywotniej, tj. prawa do renty niezależnego od zmiany okoliczności istniejących od chwili jej przyznania. Renty nie są przyznawane bezterminowo, lecz na czas spełniania przesłanki niezdolności do pracy.

Wcześniej wyjaśniał to chociażby Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 22 października 2013 r., sygn. akt III AUa 124/13. Sąd ten podkreślił, że trwała niezdolność do pracy i renta stała są pojęciami prawnymi mającymi inną treść niż w języku potocznym, oznaczającą raczej niezdolność orzekaną na czas określony i niezdolność orzekaną na czas nieokreślony. Renta stała w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej odnosi się do trwałości niezdolności do pracy, a nie trwałości prawa do renty.

Tak więc osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu renty stałej, nie może być pewna, czy w przyszłości nadal będzie ją pobierać. Musi też pamiętać o art. 126 ustawy emerytalnej. Zgodnie z nim osoba mająca ustalone prawo do świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy jest zobowiązana na żądanie organu rentowego poddać się badaniom lekarskim oraz – na wniosek lekarza orzecznika lub na wniosek komisji lekarskiej – badaniom psychologicznym, jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 czerwca 2019 r.
dodano: 2019-06-07 10:14Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.