.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Moja pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim i aktualnie pobiera zasiłek z ZUS. Czy mogę zawrzeć z nią umowę zlecenia bez składek na dorywcze prace zdalne poprzez komputer. Jest okres wakacyjny, a potrzeba uzupełnić braki kadrowe? Mam wątpliwości, czy jest to możliwe? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę tę z pracodawcą podpisała osoba pozostająca z nim w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Szczególnej uwagi wymaga ponadto art. 6 ust. 1 pkt 19, gdzie ustawodawca postanowił, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W wyroku Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście we Wrocławiu z 10 lipca 2018 r., sygn. akt IV U 175/18, m.in. podkreślono, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego jest traktowane przez ustawodawcę jako osobny tytuł ubezpieczenia społecznego. W art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy zasiłkowej są wymienione osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z kolei art. 9 ust. 1c ustawy systemowej stanowi, że osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 8 i 10, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Na podstawie tych przepisów ZUS w piśmie z 13 października 2014 r. (znak WPI/200000/43/1165/2014) stwierdził, że jeżeli pracodawca zawrze umowę zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych. Osoba taka będzie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorca więc nie poniesie kosztów ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w okresie pobierania przez niego zasiłku macierzyńskiego. Przy czym konieczne będzie jednak odprowadzenia składki zdrowotnej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 lipca 2019 r.
dodano: 2019-07-09 10:50Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.