.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jak należy zapisać w księgach dofinansowanie kolonii dla dzieci pracowników

Dziennik Gazeta Prawna (2019-07-08), autor: Aneta Szwęch, oprac.: GR

Spółka, będąca administratorem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przyznała dofinansowanie do kolonii dzieci swoich pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych przyznanie i wypłatę tego dofinansowania ze środków funduszu? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP - na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca finansuje ze środków ZFŚS m.in. różne form wypoczynku. Na tej podstawie ze środków funduszu mogą być sfinansowane wydatki dotyczące letniego wypoczynku dzieci pracowników.

W celu odpowiedniego ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki istotne jest również, czy świadczenie na rzecz pracownika i jego dzieci polegające na dofinansowaniu kolonii podlega opodatkowaniu PIT oraz składkom ZUS. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT dopłaty dla dzieci i młodzieży do lat 18 mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, jeśli są przekazane ze środków ZFŚS i dotyczą wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie m.in. w formie kolonii. Po spełnieniu warunków określonych wskazanym przepisem dofinansowanie korzysta ze zwolnienie od podatku i to bez względu na jego wysokość. Z kolei z par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe) wynika, że świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS. Warunkiem jest jednak sfinansowanie świadczenia (np. kolonii) zgodnie z ustawą o ZFŚS, czyli m.in. z uwzględnieniem warunku określonego przez art. 8 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że świadczenia finansowane ze środków funduszu powinny być przyznawane z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego. Po spełnieniu warunków określonych przez art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT oraz par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego dofinansowanie ze środków ZFŚS do kolonii dzieci pracowników nie będzie wymagało opodatkowania PIT oraz naliczenia składek ZUS.

Załóżmy, że pracodawca administruje środkami ZFŚS, a zasady przyznawania świadczeń określa wewnętrzny regulamin, z którego wynika m.in. możliwość dofinansowania wypoczynku dla dzieci pracowników organizowanego w formie kolonii. Przyznanie dofinansowania odbywa się z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, który złożył wniosek w tej sprawie. W lipcu jeden z pracowników złożył wniosek o dofinansowanie do kolonii dziecka. Dofinansowanie przyznane ze środków ZFŚS wyniosło 720 zł. Nie podlegało ono opodatkowaniu PIT ani składkom ZUS. Dopłatę do kolonii wypłacono w lipcu z rachunku ZFŚS.

Zapisy w księgach rachunkowych lipca:

1. PK – przyznanie ze środków ZFŚS dofinansowania do kolonii dziecka pracownika:

•Wn konto 850 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 720 zł,

•Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (w analityce: konto imienne pracownika) 720 zł.

2. WB – wypłata świadczenia ze środków ZFŚS:

•Wn konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (w analityce: konto imienne pracownika) 720 zł,

•Ma konto 135 „Rachunek bankowy ZFŚS” 720 zł.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 lipca 2019 r.
dodano: 2019-07-10 10:37Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.