.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Jak często można przyznawać pracownikom nagrody, aby nie trzeba było odprowadzać od nich składek

Dziennik Gazeta Prawna (2019-09-26), autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR

Spółka zatrudnia ponad 20 pracowników. Z racji specyfiki branży chcemy zapobiec odejściom kolejnych z długim stażem, dlatego planujemy wprowadzić do regulaminu wynagrodzeń nagrody okresowe co kilka lat. Nagrody mają mieć formę rzeczową, ale do określonej kwoty, np. sprzęt rtv, fotograficzny i inne przedmioty. Czy takie świadczenia podlegają oskładkowaniu? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynika zasada, że podstawę wymiaru składek stanowi przychód pracownika w rozumieniu przepisów podatkowych z tytułu zatrudnienia w stosunku pracy. Nie jest wliczane do tego przychodu wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłki z ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia enumeratywnie określone w par. 2 rozporządzenia.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 stycznia 2016 r., sygn. akt III AUa 1615/14, podkreślono, że przewidziano dwa warunki, których łączne spełnienie umożliwia dopiero skorzystanie z przewidzianego w rozporządzeniu zwolnienia. Po pierwsze zasady przyznawania nagrody jubileuszowej powinny być uregulowane w zakładowych źródłach pracy (np. w regulaminie wynagradzania). Po drugie prawo do tej nagrody uregulowane w wewnętrznych przepisach pracodawcy winno być obwarowane zastrzeżeniem, że przysługuje ona pracownikowi nie częściej niż co pięć lat.

Kluczową kwestią dla zachowania zwolnienia z obowiązku składkowego jest przede wszystkim przyznawanie nagród nie częściej niż co pięć lat zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u pracodawcy. Co przy tym istotne, ustawodawca nie rozróżnia, w jakiej formie wspomniana nagroda miałby zostać wypłacona. W konsekwencji nie ma znaczenia, czy będzie to forma czysto pieniężna, czy też forma rzeczowa. Warto również odnotować stanowisko zawarte w najnowszym piśmie ZUS z 5 września 2019 r., znak WPI/200000/43/840/2019. ZUS stwierdził jednoznacznie, że wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej wypłacanej co pięć lat uznać należy za prawidłowe. Jednocześnie wskazał, że sama faktyczna wypłata tych świadczeń może nastąpić w okresie krótszym niż pięć lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej.

Opisane świadczenia rzeczowe nie będą więc podlegać składkowaniu, pod warunkiem że będą przyznawane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami u pracodawcy nie częściej niż co pięć lat.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 września 2019 r.
dodano: 2019-09-26 10:25Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.