.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Od kiedy wspólnik upadłej jednoosobowej spółki z o.o. nie podlega ubezpieczeniom

Dziennik Gazeta Prawna (2019-10-10), autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR

ZUS wydał decyzję o podleganiu do 20 sierpnia 2019 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności prowadzonej w formie jednoosobowej spółki z o.o. Tymczasem jeszcze w 2018 r. ogłoszono upadłość spółki, gdyż interes się nie udał, a postanowieniem z 10 lutego 2019 r. sąd prawomocnie zakończył postępowanie upadłościowe. W sierpniu 2019 r. spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Czy decyzja jest zasadna? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - jakkolwiek nie wynika to wprost z regulacji ustawy, to stanowisko ZUS wydaje się wadliwe. Przede wszystkim przypomnieć należy, że z korelacji art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 13 pkt 4 ustawy systemowej wynika, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od rozpoczęcia do zaprzestania wykonywania tej działalności. Z kolei kwestie związane z upadłością są uregulowane w prawie upadłościowym. I tak w art. 51 ust. 1 tej ostatniej ustawy postanowiono, że uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, które zawiera ustawowo określone elementy składowe np. dane wyznaczonej osoby syndyka. Ten zaś obejmuje władztwo w spółce w każdym aspekcie jej funkcjonowania, w tym prowadzenia działalności i wszelkich okoliczności towarzyszących. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Co jednak istotne, wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie powoduje utraty członkostwa przez daną osobę w spółce. Warto w tym miejscu przypomnieć o stanowisku zawartym w wyroku Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2012 r., sygn. akt II UK 121/12, z którego wynika, że obowiązek ubezpieczenia społecznego wynika wyłącznie z członkostwa w spółce prawa handlowego. W tym kontekście istotne znaczenie dla sprawy może mieć dopiero postanowienie (prawomocne) o zakończeniu postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 368 prawa upadłościowego sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego. Sąd stwierdza zakończenie postępowania także wtedy, gdy w toku postępowania wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

Szczególnie pomocne w ocenie podanego zapytania może być stanowisko zawarte w wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z 28 listopada 2018 r., sygn. akt IV U 53/18. Sąd wskazał, że dopiero w dniu następującym po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego ubezpieczony stracił status członka jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dalej jednoznacznie podkreślił, że od tego dnia ustał też obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zakończenie postępowania upadłościowego powoduje rozwiązanie spółki i wykreślenie jej z rejestru. Finalnie sąd uznał zasadność odwołania i zmienił decyzję ZUS, ustalając, że jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubezpieczony nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z tego tytułu od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

W opisywanej sytuacji istnieją więc podstawy do złożenia odwołania od decyzji ZUS. Sąd prawdopodobnie uwzględni je jednak tylko co do okresu po 10 lutego 2019 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 października 2019 r.
dodano: 2019-10-10 10:39Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.