.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Czego może się spodziewać zalegający ze składkami przedsiębiorca, który już otrzymał upomnienie

Dziennik Gazeta Prawna (2019-10-17), autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zalegam już kilka miesięcy ze składkami na ubezpieczenie. ZUS przysłał już mi upomnienie. Jakie są konsekwencje takiego upomnienia? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - art. 15 ust. 1–3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku przesłał mu pisemne upomnienie. Upomnienie powinno zawierać wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek ich uiszczenia powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

Skoro upomnienie zostało już doręczone przedsiębiorcy, to teoretycznie ZUS może podejmować dalsze działania, już stricte egzekucyjne, o ile rzecz jasna, nie nastąpi uprzednio spłata zadłużenia.

Kolejną czynnością podejmowaną przez ZUS jako wierzyciela jest wystawienie tytułu wykonawczego i w konsekwencji wszczęcie egzekucji administracyjnej. To zaś będzie skutkowało z wysokim prawdopodobieństwem zastosowaniem przez wierzyciela różnych sposobów (środków) egzekucji. Wśród nich występuje zarówno egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, jak i egzekucja z ruchomości.

Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Organ jednocześnie wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.

W przypadku ruchomości egzekucja polega na ich zajęciu. Dotyczy to ruchomości zobowiązanego znajdujących się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione.

Warto też dodać, że zobowiązany ma możliwość obrony w toku egzekucji, bo przysługuje mu możliwość złożenia zarzutu, np. w związku z przedawnieniem obowiązku albo nawet zastosowaniem zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego.

Jak widać, upomnienie wystosowane do przedsiębiorcy jest więc ostatnią czynnością przedegzekucyjną. W razie braku spłaty długu przedsiębiorca musi liczyć się z wszczęciem egzekucji przez ZUS i zajęciem zarówno rachunków bankowych, jak i majątku firmowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 października 2019 r.
dodano: 2019-10-17 10:29Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.