.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Czy trzeba mieszkać w Polsce, żeby otrzymać dodatek dla niepełnosprawnych

Dziennik Gazeta Prawna (2019-10-31), autor: Joanna Śliwińska, oprac.: GR

Jestem osobą niepełnosprawną, otrzymałem orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Chciałbym wystąpić o 500+ dla niepełnosprawnych, ale słyszałem, że trzeba cały czas mieszkać w Polsce. Ja czasami wyjeżdżam do córki za granicę. Czy ZUS nie wypłaci mi za ten okres dodatku? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada  ekspertka współpracująca z DGP - świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

• orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje ono osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

• obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

• posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,

• cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak widać, przepisy posługują się wyrażeniem „osobom zamieszkującym” na terenie Polski. Oznacza to, że uprawniona osoba powinna mieć w Polsce ośrodek interesów życiowych. To, że czasowo wyjeżdża z kraju, nie oznacza, że przestaje mieszkać w Polsce.

Gdyby jednak wyjechała z kraju na stałe, musi pamiętać, że ZUS ma uprawnienia do kontroli spełniania warunków do otrzymywania świadczenia. W każdej chwili może sprawdzić, czy świadczeniobiorca nadal zamieszkuje w Polsce. Jeśli okaże się, że nie, zobowiąże świadczeniobiorcę do zwrotu pobranych kwot. Chodzi o kwoty pobrane w czasie, gdy świadczeniobiorca wyjechał z kraju. ZUS nie może jednak żądać zwrotu kwot nienależnie pobranego świadczenia uzupełniającego za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenie zawiadomiła organ właściwy o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczenia lub zmianę jego wysokości, a mimo to świadczenie było jej nadal wypłacane, w pozostałych przypadkach – za okres dłuższy niż trzy lata.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 października 2019 r.
dodano: 2019-10-31 10:28Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.