.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Wykonawcy wciąż mają problem z e-dokumentami

Dziennik Gazeta Prawna (2020-02-18), autor: Sławomir Wikariak, oprac.: GR

Elektroniczne zaświadczenia z KRK czy ZUS muszą mieć właściwą formę. Nie wystarczy przesłanie pliku PDF, co nagminnie robią firmy startujące w internetowych przetargach – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Już drugi rok zamówienia powyżej progów unijnych udzielane są w internecie. Cała komunikacja jest prowadzona w formie elektronicznej, dokumenty nie mogą już być składane na piśmie. Dotyczy to również zaświadczeń obligatoryjnie wymaganych od firm chcących wziąć udział w przetargu. Chodzi głównie o potwierdzenie niekaralności za określone przestępstwa, brak zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz podatków.

Kłopoty sprawiają dokumenty wskazane w rozporządzeniu ministra rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Przede wszystkim informacje z Krajowego Rejestru Karnego składane na potwierdzenie niekaralności. Są one generowane przez e-Platformę Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykonawca dostaje archiwum w formacie ZIP, w którym są trzy pliki – zaświadczenie właściwe w formacie XML, plik podpisu zewnętrznego oraz wizualizacja zaświadczenia w formacie PDF.

Niestety duża część wykonawców przesyła plik wizualizacji w formacie PDF i składając go jako kopię potwierdzoną za zgodną z oryginałem własnym e-podpisem kwalifikowanym. Taki dokument nie może być honorowany przez zamawiającego.

W takiej samej formie powinno być składane zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie na bieżąco składek za pracowników. Tu sytuacja jest o tyle nietypowa, że przepisy pozwalają na posługiwanie się wydrukiem dokumentu elektronicznego, który jest traktowany tak jak oficjalny dokument wystawiony na piśmie. Powód jest prosty – każdy może zweryfikować prawdziwość tego zaświadczenia. Wystarczy podać dane, takie jak numer zaświadczenia, datę jego wystawienia i identyfikator płatnika – system ZUS potwierdzi, czy dane są prawdziwe. To dlatego art. 50 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) pozwala posługiwać się wydrukiem elektronicznego dokumentu.

Prowadzi to do pewnej dwoistości – w przetargu papierowym można więc posługiwać się wydrukiem, w przetargu elektronicznym powinien to być jednak dokument elektroniczny z podpisem kwalifikowanym wystawcy. Wciąż bowiem obowiązuje par. 5 ust. 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej.

Dlatego też, podobnie jak to jest z zaświadczeniem z KRK, także dokument z ZUS powinien być przesłany w formacie XML podpisanym podpisem kwalifikowanym. Także i tu niestety wykonawcy często posługują się samą wizualizacją dokumentu, na którym znajduje się jedynie adnotacja, że plik był podpisany podpisem kwalifikowanym, jednakże sam plik podpisany nie jest.

W przypadku zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami są one albo podpisywane e-podpisem kwalifikowanym pracownika organu podatkowego, albo też poświadczane profilem zaufanym ePUAP. W takiej też postaci powinny być przekazane zamawiającemu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lutego 2020 r. 

dodano: 2020-02-19 10:30Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.