.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Na jakie preferencje składkowe może liczyć stowarzyszenie, które wykonuje zadania publiczne

Dziennik Gazeta Prawna (2020-07-30), autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR

Na początku lipca założyłem stowarzyszenie. Będzie ono wykonywać m.in. zadania publiczne (ochrona zdrowia, pomoc niepełnosprawnym) na rzecz gminy. Chcemy zatrudnić jedną osobę. Czy możemy ubiegać się o preferencyjne składki? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
 
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 17 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach). Na uwagę zasługuje także to, że każde stowarzyszenie określa samodzielnie swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie może również realizować różne zadania publiczne, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 
Podkreślenia jednakże wymaga, że okoliczności te ‒ mimo iż istotne – to jednak nie będą argumentem za skorzystaniem z składek preferencyjnych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie bowiem z art. 18a tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe prowadzących działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności stanowi zadeklarowana kwota wynosząca nie mniej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ulga skierowana jest jednak do prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a nie do pracowników lub zleceniobiorców zatrudnionych przez stowarzyszenie lub jakikolwiek inny podmiot.
 
Nie oznacza to jednak braku innych możliwości wsparcia. Rozważyć warto mechanizmy zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można wymienić np. refundację składek na ubezpieczenia zatrudnionego bezrobotnego lub skorzystanie ze stażystów. Na mocy art. 47 tej ustawy starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy pracodawca zatrudniał bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy, po których upływie zatrudnia go nadal. Kwota refundowanych składek nie można przekroczyć trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. Z kolei w przypadku zatrudnienia stażystów (art. 53) pracodawca podpisuje umowę z urzędem pracy, ale nie ponosi żadnych kosztów, bo urząd pracy wypłaca stażyście stypendium równe 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych. 

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 lipca 2020 r. 
dodano: 2020-07-30 09:43Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.