Zwracam się z prośbą o weryfikację podstawy dotyczącej powołania Komisji Rehabilitacyjnej w celu realizacji IPR.
Czy wskazana poniżej podstawa jest obowiązująca? Czy na przestrzeni lat podstawa prawna ulegała zmianie?
Jeżeli się zmieniała, proszę o wskazanie w jakim okresie i jaka podstawa prawna obowiązywała.
Dziękuję za odpowiedź.
„ § 6 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. 2007 nr 245 poz 1810 ).”


Żeby widzieć odpowiedzi, musisz być zalogowany, bądź podać kod odblokowujący Cennik