Pracownik otrzymał pożyczkę z ZFRON na zakup samochodu osobowego. W ramach przeglądów okresowych wg planu
serwisowego ponosi koszty z tym związane, które dotyczą np. wymiany filtrów i innych napraw. Czy można te
wydatki, które są udokumentowane fakturą sfinansować z ZFRON z pomocy indywidualnej?


Żeby widzieć odpowiedzi, musisz być zalogowany, bądź podać kod odblokowujący Cennik