Były wojskowy nie może otrzymać emerytury cywilnej…

Gazeta Prawna , autor: Maria Sankowska , oprac.: GR

kwi 5, 2007

Były wojskowy nie może otrzymać emerytury cywilnej

Pobieranie emerytury wojskowej wyklucza ustalenie prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioskodawca – były wojskowy – od 1980 roku pobierał emeryturę wojskową i jednocześnie pracował. W 2000 roku zwrócił się do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). W wydanej decyzji ZUS uwzględnił wnioskodawcy w sumie ponad 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz wyliczył emeryturę w wysokości 4 tys. zł.

Wnioskodawca zawiadomił Wojskowe Biuro Emerytalne, że rezygnuje z emerytury wojskowej. Jednak w kolejnej decyzji ZUS odmówił przyznania świadczenia, stwierdzając, że powołane przez wnioskodawcę okresy pracy uzasadniające przyznanie świadczenia zostały już policzone do emerytury wojskowej. Sądy obu instancji oddaliły odwołanie. Stwierdziły, że korzystanie ze świadczenia wojskowego eliminuje możliwość przyznania emerytury cywilnej, jeżeli uwzględnione do jej ustalenia okresy zostały już wcześniej wykorzystane przy obliczaniu emerytury wojskowej.

Wnioskodawca wniósł skargę kasacyjną, w której zarzucił, że odmowa przy znania mu emerytury z FUS nastąpiła pomimo tego, iż spełniał on warunki do nabycia tego świadczenia. Pełnomocnik skarżącego argumentował, że dopiero po osiągnięciu wieku uprawniającego do cywilnej emerytury wnioskodawca mógł dokonać oceny obu świadczeń i wybrać to, które jest dla niego korzystniejsze. Pozbawianie go tego prawa jest sprzeczne z przepisami.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną. W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że zasadnicze i rozstrzygające znaczenie w tej sprawie ma treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, w którym wyraźnie stwierdzono, że świadczenia określone w ustawie nie przysługują ubezpieczonym, którzy mają ustalone prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych (także policjantów, strażaków, pracowników ABW, Straży Granicznej, BOR i służb więziennych).

Sąd wskazał, że jeśli pobierający emeryturę wojskową pracuje; to na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym odpowiednio dolicza mu się kolejne przepracowane lata do pobieranego świadczenia (art. 14 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. (Dz.U. z 1994 r. nr 10, poz. 36 z późn. zm.).

Więcej Gazeta Prawna.