Składki są nawet, gdy brak dochodów

Rzeczpospolita (2010-08-19), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

sie 20, 2010

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą również w okresach przestoju. Stąd pomimo braku zysków nadal podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – czytamy w Rzeczpospolitej.

W praktyce spore wątpliwości wywołuje kwestia, czy podleganie ubezpieczeniom społecznym istnieje w czasie, gdy przedsiębiorca nie wykonuje swych czynności usługowych lub produkcyjnych będących przedmiotem jego działalności, lecz oczekuje na uzyskanie zamówień, czy podejmuje różnego rodzaju przygotowania do rozpoczęcia swej zasadniczej działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej występuje zarówno w okresach faktycznego wykonywania usług, jak też w okresach wykonywania innych czynności związanych z tą działalnością – takich jak np. poszukiwanie nowych klientów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, załatwianie spraw urzędowych czy kupowanie materiałów. Wszystkie te czynności pozostają bowiem w ścisłym związku z działalnością gospodarczą, gdyż zmierzają do stworzenia właściwych warunków do jej wykonywania. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 17 lipca 2003 r. (II UK 111/03), podnosząc, że faktyczne niewykonywanie działalności gospodarczej w czasie oczekiwania na kolejne zamówienie lub w czasie ich poszukiwania nie oznacza zaprzestania prowadzenia takiej działalności i nie powoduje uchylenia obowiązku ubezpieczenia społecznego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 sierpnia 2010 r.