Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na 2007 rok

GAZETA PODATKOWA , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 6, 2007

Rząd dąży do tego, aby pod koniec 2007 r. stopa bezrobocia spadła do 13%. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat powinien wynieść w tym czasie 56%. Osiągnięcie tych wskaźników ma umożliwić realizacja Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia.

Aby ograniczyć bezrobocie i zwiększyć zatrudnienie konieczne będzie m.in.:

– rozwijanie przedsiębiorczości, inwestycji infrastrukturalnych oraz budownictwa mieszkaniowego,

– poprawienie funkcjonowania urzędów pracy i zwiększenie dostępu do usług przez nie świadczonych,

– lepsze informowanie o rynku pracy,

– aktywizowanie bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a przede wszystkim osób młodych pozostających bez pracy,

– wspieranie niepełnosprawnych poszukujących pracy,

– promowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.