Kwoty przychodu przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

www.zus.pl (2010-08-27), autor: ZUS , oprac.: GR

sie 30, 2010

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 oraz 2010 r. Nr 40, poz. 224) ogłasza się, iż od dnia 1 września 2010 r. kwota przychodu odpowiadająca:

– 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. – wynosi 2 238,50 zł,

– 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. – wynosi 4 157,30 zł.