Pracodawcy RP apelują o rozsądek w poszukiwaniu oszczędności w budżecie PFRON

www.pracodawcyrp.pl (2010-08-27), autor: Pracodawcy RP , oprac.: GR

sie 31, 2010

Zdaniem Pracodawców RP interpretacja Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych mówiąca o braku przesłanek do wypłacania pomocy dla pracodawców zatrudniających pracownika, który w trakcie trwania stosunku pracy stał się osobą niepełnosprawną jest działaniem godzącym w interesy pracodawców i osób niepełnosprawnych.

Interpretacja stanowi, że bezzasadne było wystąpienie o dofinansowanie do płacy pracownika, w sytuacji kiedy rozpoczął on pracę u danego pracodawcy po 1 stycznia 2009 r. a następnie w wyniku zdarzenia losowego stał się osobą niepełnosprawną i pracodawca zaczął otrzymywać dopłaty od jego pensji. Zdaniem Biura Pełnomocnika, nie stanowi to zachęty w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. W związku z tym pracodawcy będą musieli zwrócić pobrane pieniądze.

Zdaniem Pracodawców RP interpretacja ta godzi w interes pracodawców, którzy będą musieli podejmować nieracjonale decyzje w celu ominięcia tej interpretacji. W jej wyniku pracodawca będzie proponował zatrudnionemu, który stał się niepełnosprawnym rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a następnie będzie taką osobę ponownie zatrudniał. W przypadku braku zgody pracownika nie będzie mógł pobierać profitów z tytułu zatrudniania osoby niepełnosprawnej.

Taka interpretacja może naruszać równość podmiotów wobec prawa. Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP „wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.” Tymczasem dwa podmioty zatrudniające w danym punkcie czasowym osobę niepełnosprawną będą miały zupełnie inne uprawnienia i możliwości konkurowania ze sobą. Pracodawcy RP są przeciwni stanowieniu prawa, które aby zachować pozycję konkurencyjną należy omijać i które jest absurdalne. – Uważamy, że zmiana ta narazi przedsiębiorstwa na straty wnikające z konieczności zwracania pieniędzy, a także obniży skłonność pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych – mówi ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.