Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Prawo pomocy publicznej i analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby rozliczeń z PFRON i aplikowania o pozostałą pomoc publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Bieżące problemy dotyczące pozyskiwania pomocy publicznej przez pracodawców osób niepełnosprawnych

Celem szkolenia jest omówienie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…), prawnych aspektów oceny sytuacji ekonomicznej pracodawców ubiegających się o dofinansowania z PFRON oraz trudnych bieżących zagadnień dotyczących pozyskiwania pomocy publicznej z Funduszu.

Ekspert z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, przeanalizuje, w oparciu o wytyczne PFRON zasady oceny sprawozdania finansowego, konstruowanie i interpretację  wskaźnika Altmana. Poda przykłady oraz zastosowanie wskaźników alternatywnych. Odniesie się do wypełniania sekcji dotyczącej sytuacji ekonomicznej w formularzu INF-O-PP oraz pomoże przygotować się na ewentualne pytania Funduszu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo program pozwalający liczyć wskaźnik Altmana, oraz program, który wyliczy wysokość dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Państwa firmie z uwzględnieniem propozycji zmian w systemie wsparcia dla pracodawców zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji.


Prowadzący
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Dr Zbigniew Krysiak – pracownik naukowy Katedry Analizy Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw. Były wiceprezes Inteligo Financial Services S.A. Autor licznych publikacji z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca szkoleń

6 września 2010 r. – Łódź
Hotel Centrum, ul. Kilińskiego 59/63
lokalizacja hotelu

13 września – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

14 września – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

23 września – Katowice
Hotel Campanille, ul. Gen. Sowińskiego 48
lokalizacja hotelu

28 września – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum

Zmiana terminu szkolenia – 24 września Wrocław
11 października – Wrocław
Hotel System, al. M. Kromera 16
lokalizacja hotelu


Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

I. Omówienie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który zawiera m.in.:

1. Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

2. Zmiany w czasie pracy pracowników niepełnosprawnych.

3. Nowe zasady liczenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4. Nowe obowiązki dotyczące ZFRON.

5. Środki tworzące zakładowy fundusz rehabilitacji.

6. Zmiany dotyczące podmiotów uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

II. Informacje składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis.

1. Wniosek i informacje składane przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis na przykładzie dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w tym nowe zasady wypełniania formularza INF-O-PP.

2. Wniosek i informacje składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis na przykładzie ubiegania się o zaświadczenie przy wydatkach z zfron.

3. Prawne aspekty oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa dla PFRON:

– procedury odwoławcze przy nakazie zwrotu środków;

– za jaki okres ewentualny zwrot środków?

III. Bieżące problemy dotyczące pozyskiwania pomocy publicznej przez pracodawców osób niepełnosprawnych w tym nowe interpretacje dotyczące efektu zachęty.

IV. Ocena sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

1. Model Altmana: wzór, stosowane zmienne, wartości brzegowe i ich interpretacja.

2. Stosowalność modelu Altmana w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

3. Jak PFRON będzie interpretował wartości wskaźnika?

4. Modele alternatywne w stosunku do modelu Altmana.

5. Zdarzenia gospodarcze zaburzające: wysokość wskaźnika Altmana oraz odpowiedzi w Sekcji „B” formularza INF-O-PP, które można interpretować jako świadczące o dobrej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

6.  Dowodzenie poprawy sytuacji ekonomicznej.Koszt szkolenia
350 zł
od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia opcji „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Prosimy o zaznaczenie na przelewie tytułu, miejsca i terminu szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574