Na co mogą liczyć osoby i firmy dotknięte powodzią

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2010-09-02), autor: Departament Funduszy MPiPS , oprac.: GR

wrz 3, 2010

MPiPS opublikowało poradnik, informujący o pomocy dla pracowników i przedsiębiorców, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.
 
Z poradnika można dowiedzieć się m.in.:

– Jakie środki Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na realizację zadań określonych w ustawie powodziowej?

– Na co mogą liczyć pracodawcy i pracownicy?

– Jak ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę?

– Na co pracodawca może ją przeznaczyć?

– Czy może ona zostać umorzona i kiedy?

– Jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć?

– Jaka pomoc przysługuje bezrobotnym?

– Na podstawie jakich aktów prawnych jest udzielana pomoc?

– Gdzie mieszczą się: Krajowe Biuro i Biura Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Pobierz poradnik »