Centra integracji będą dalej działać, ale w innej formie

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-03), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

wrz 6, 2010

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, zakłady aktywności zawodowej oraz centra integracji społecznej, jeśli są prowadzone przez gminy, mogą działać tylko w formie gospodarstw pomocniczych. Takie gospodarstwa działające przy samorządach nie będą mogły jednak funkcjonować od 1 stycznia 2011 r.

Wchodząca w życie 4 września 2010 r. ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. nr 152 poz. 1020) pozwoli gminom na przekształcanie tych jednostek w samorządowe zakłady budżetowe i uchroni je przed likwidacją.

Dodatkowo centra integracji będą mogły działać jako jednostki budżetowe. Gminy mogą też przekazać CIS i ZAZ organizacjom samorządowym, które w swoim statucie mają zapisaną działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 września 2010 r.