Jak uzyskać oprocentowanie niesłusznie zapłaconych odsetek za zwłokę?

Rzeczpospolita (2010-09-06), autor: Ireneusz Krawczyk , oprac.: GR

wrz 7, 2010

Jak donosi Rzeczpospolita, jeszcze tylko do 9 września można składać wnioski do urzędów skarbowych o wznowienie postępowań w sprawie odmowy zapłaty oprocentowania od nienależnie uiszczonych odsetek za zwłokę od nieistniejącej zaległości.

Jak czytamy w dzienniku, dotyczy to podatników, którym organy podatkowe odmówiły zapłaty takiego oprocentowania, powołując się na przepisy ordynacji podatkowej obowiązujące w latach 1998 – 2001. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 lipca 2010 r. (SK 21/08) potwierdził, że były one niezgodne z konstytucją.

Sposób odzyskiwania oprocentowania od niesłusznie zapłaconych odsetek za zwłokę jest uzależniony od tego, czy wydano decyzję odmawiającą zapłaty takiego oprocentowania, powołując się w podstawie prawnej na niekonstytucyjne przepisy.

Jeśli tak, ordynacja podatkowa przewiduje możliwość wznowienia postępowania. Podatnik ma 30 dni na złożenie wniosku o wznowienie postępowania. Termin ten liczy się od wejścia w życie orzeczenia TK, czyli od dnia ogłoszenia jego sentencji w Dzienniku Ustaw. Ostatnim dniem, kiedy można to zrobić, jest czwartek 9 września.

Uwzględniając wyrok TK, organ podatkowy uchyli decyzję o odmowie oprocentowania odsetek za zwłokę i zwróci nadpłatę wraz z oprocentowaniem.

Będzie ono przysługiwać od dnia zapłaty odsetek za zwłokę do dnia faktycznego zwrotu nadpłaty. Jednocześnie, w związku z art. 78a op, organ podatkowy będzie zobowiązany ponownie rozliczyć zwróconą poprzednio nadpłatę, zaliczając ją proporcjonalnie na poczet kwoty nadpłaty i kwoty oprocentowania. Zwracane obecnie odsetki będą naliczane od kwoty, która pozostanie po ponownym rozliczeniu.

Uzyskanie oprocentowania może sprawić problem, jeśli podatek i odsetki za zwłokę zostały zwrócone bez wydania decyzji w tej sprawie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 września 2010 r.