Właściciel może być pracownikiem, ale nie zawsze

Rzeczpospolita (2010-09-06), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

wrz 8, 2010

W wyroku z 9 czerwca 2010 r. SN stwierdził, że przepisy prawa pracy i kodeksu spółek handlowych nie stoją na przeszkodzie temu, aby ta sama osoba była wspólnikiem spółki, pełniła funkcję członka jej zarządu i była zatrudniona przez tę spółkę jako pracownik. Zaznaczył jednak, że zapadłoby inne rozstrzygnięcie, gdyby spółka miała jednego właściciela (sygn. II UK 33/10) – czytamy w Rzeczpospolitej.

W omawianej sprawie, dwóch współwłaścicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością było  także członkami zarządu tej spółki i pracowali w niej na etatach jako dyrektorzy dwóch działów, produkcji i marketingu (zatrudnieni prawidłowo przez pełnomocnika powołanego do reprezentowania właścicieli w sprawach dotyczących spółki).

Gdy  jeden z właścicieli spółki uległ wypadkowi w drodze do pracy, ZUS zakwestionował prawo prezesa do świadczenia odmawiając uznania jego zatrudnienia na etacie.

ZUS uznał, że w myśl art. 22 kodeksu pracy jednym z elementów stosunku pracy jest podporządkowanie. W tym zaś przypadku zdaniem urzędników nie mogło być o tym mowy, gdyż wspólnicy jako dyrektorzy podlegali sobie samym jako członkom zarządu spółki.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 września 2010 r.