Opłaty za mieszkanie prezesa mogą być kosztem

Rzeczpospolita (2010-09-08), autor: Łukasz Sitek , oprac.: GR

wrz 9, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności ponoszone na wynajem mieszkania dla prezesa zarządu. Musi jednak pamiętać, aby wydatek miał związek z prowadzoną działalnością, a jego poniesienie mogło mieć wpływ na wielkość uzyskanych przychodów. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 sierpnia 2010 r. (ILPB4/423-6/10-2/DS).

Izba przypomniała, że aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione określone warunki, mianowicie wydatek:

– ma być poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on być pokryty z zasobów majątkowych podatnika, jest definitywny, tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

– pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

– poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

– został właściwie udokumentowany,

– nie może się znajdować w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 września 2010 r.