Czy trzeba płacić składki od ekwiwalentu za przejazdy?

Rzeczpospolita (2010-09-10), autor: MRZ , oprac.: GR

wrz 13, 2010

Firma, która zwraca pracownikom zryczałtowane koszty zakupu biletów komunikacji miejskiej lub PKP, nie musi płacić od tego ZUS – informuje Rzeczpospolita.

Po kontroli przeprowadzonej w łódzkiej spółce budowlanej ZUS wystawił decyzję nakazującą zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od dopłat, jakie otrzymywali pracownicy na zakup biletów komunikacji publicznej i PKP niezbędnych podczas dojazdów do pracy, gdyż zdaniem ZUS trzeba je traktować jak wynagrodzenie pracownika.

Spółka odwołała się decyzji ZUS do SN, który w wyroku z 2 grudnia 2009 r. uwzględnił skargę kasacyjną firmy (sygn. I UK 201/09) i przypomniał wyrok z 3 kwietnia 2008, w którym SN stwierdził, że firma nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotnej od pieniędzy zwróconych pracownikowi za bilet w myśl przepisów wewnętrznych firmy. SN odesłał sprawę do sądu apelacyjnego do ponownego rozpoznania z zastrzeżeniem, aby ten sprawdził, czy dodatki wypłacane pracownikom na dojazdy do miejsca pracy rzeczywiście stanowią ekwiwalent za przejazdy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 września 2010 r.