Mniej młodych emerytów…

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Fandrejewska , oprac.: GR

kwi 11, 2007

W przyszły wtorek będzie gotowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych – zapowiada Romuald Poliński, wiceminister pracy i polityki społecznej. Szacuje, iż prawo do wcześniejszych emerytur zachowa nieco ponad 320 tysięcy pracowników, czyli jedna czwarta z około 1,2 miliona osób, które dotychczas mogły na to liczyć.

– To nie my tniemy prawo do wcześniejszej emerytury. O tym, że ludzie mają pracować dłużej i ograniczona zostanie lista zawodów uprzywilejowanych, zdecydowali przed ośmiu laty autorzy reformy emerytalnej – dodaje wiceminister.

51 wybranych zawodów

W resorcie opracowano dwie definicje pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. W pierwszej kładzie się nacisk na to, iż ekstremalnym warunkom, w jakich pracują ludzie, nie można w żaden sposób zapobiegać ani ich poprawić. Druga mówi o tym, że są profesje, gdzie niezbędna jest szczególna sprawność psychologjczno-fizyczna, a jej zmniejszenie (następujące w sposób naturalny z wiekiem człowieka) może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.

W ten sposób wybrano 51 zawodów, w których zachowane może być prawo do wcześniejszej emerytury. Jednak tylko dla tych, którzy pracowali przed 1999 rokiem, a urodzili się wiatach 1948 -1969. Na liście jaką przygotowuje resort, znaleźli się min. piloci, nawigatorzy, maszyniści, motorniczowie, hutnicy i kontrolerzy ruchu. Nie ma na niej nauczycieli, drukarzy, drwali i łącznościowców. Nie ma też górników, ale ta grupa zawodowa ma przyznane szczególne przywileje wynikające z innych ustaw.

Prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwać ubezpieczonym, gdy przepracują 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety), w tym 15 lat w warunkach szkodliwych. Świadczenie ma wynosić nie mniej niż 90 proc. najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS (teraz jest to ok. 538 zł). Na emerytury te płacić mają pracodawcy zatrudniający w warunkach szkodliwych i o szkodliwym charakterze osobną trzyprocentową składkę emerytalną. Emeryturę pomostową otrzymywać się będzie do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Więcej Rzeczpospolita.