O zwolnieniu decyduje data szkolenia

Rzeczpospolita (2010-09-17), autor: SKK , oprac.: GR

wrz 20, 2010

Skierowaliśmy pracowników na szkolenie związane z odnowieniem uprawnień dotyczących dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Do 11 kwietnia 2010 r. wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych była zwolniona od PIT. Czy wartość świadczenia przyznanego pracownikom w czerwcu tego roku jest nadal zwolniona od podatku? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Tak  – odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem.

Jak wyjaśnia „Rz”, od 11 kwietnia 2010 r. przestały obowiązywać przepisy regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

Jak wynika jednak z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 sierpnia 2010 r. (1TPB2/415-524/10/ENB), „dla uniknięcia negatywnych konsekwencji zmiany omawianych uregulowań, w art. 3 powołanej ustawy nowelizującej wprowadzono zapis, zgodnie z którym do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed 11 kwietnia 2010 r.”

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 września 2010 r.