Spóźnione renty

Internetowy Serwis Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl) (2010-09-20), autor: Biuro RPO , oprac.: GR

wrz 21, 2010

W listach do Rzecznika Praw Obywatelskich wiele osób informuje, że okres podjęcia decyzji o przyznaniu przez ZUS renty z tytułu niezdolności do pracy trwa o wiele dłużej niż przepisowe 60 dni. W tym czasie poszkodowany i członkowie jego rodziny często mają kłopoty ze zdobyciem środków utrzymania.

O zajęcie stanowiska w tej sprawie RPO poprosił Prezesa ZUS.

pobierz pismo »