Kiedy zaksięgować fakturę za towar

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-20), autor: Marta Zemka , oprac.: GR

wrz 21, 2010

Przyjęcie towaru do naszego magazynu nastąpiło 20 sierpnia, natomiast faktura dotarła do spółki 25 sierpnia. Czy należy zaksięgować osobno dokument PZ, a osobno fakturę? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z „DGP”, ze względu na fakt, że zarówno przyjęcie towaru, jak i otrzymanie faktury nastąpiło w ciągu tego samego miesiąca, można zastosować dwa rozwiązania. W zależności od zasad przyjętych w zakładowym planie kont – zaksięgować dokument PZ i fakturę w tym samym momencie lub zaksięgować oba dokumenty osobno w korespondencji z kontem rozliczenie zakupu.

Ewentualne różnice między ceną towaru przyjętą do wyceny ruchów magazynowych a wynikającą z faktury należy ująć na odpowiednim koncie odchyleń. Różnice te mogą wynikać z faktu, że w momencie otrzymania towaru jednostka nie była świadoma lub nie była w stanie dokładnie oszacować, jaka będzie ostateczna wartość faktury.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 września 2010 r.