Nie krzywdź przy wypłacie…

Rzeczpospolita , autor: . G.or. , oprac.: GR

kwi 11, 2007

Jeśli pracodawca ustala w wewnętrznych przepisach wypłatą jubileuszówkl tylko dla zatrudnionych na umową o pracą, to musi respektować te regulacje wobec wszystkich tak zatrudnionych, także emerytów

– Zakładowe przepisy przewidują prawo do nagrody jubileuszowej dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Mam pracownika, który wkrótce przechodzi na emeryturę. Z tego powodu rozstajemy się za porozumieniem stron, a po Jednym dniu przerwy pracownik ponownie podejmie u nas zatrudnienie na umowę o pracę. Czy należy musie nagroda jubileuszowa za 45-lecie pracy. A co z tymi emerytami zatrudnionymi na umowy o pracę, którym nie wypłaciłem jubileuszówki.

Art. i 83a lep. zakazuje pracodawcy dyskryminowania pracowników w zatrudnieniu i dotyczy to bardzo wielu zagadnień. Odnosi się m.in. do równego traktowania w zakresie warunków zatrudnienia, wieku czy rodzaju umowy. Skoro więc szef ustalił w wewnętrznych przepisach, że nagroda jubileuszowa należy się każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę, to musi ją respektować wobec wszystkich takich osób. Dotyczy to także emerytów z umowami o pracę.

Nie wiemy, na jakiej podstawie u czytelnika przysługują pracownikom jubileuszówki. Prawdopodobnie jest to regulamin wynagradzania lub odrębny regulamin przyznawania i wypłaty nagród jubileuszowych. W takiej sytuacji niekorzystne postanowienia tego regulaminu, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. Tak stanowi art. 9 § 4 k.p. Ponadto pracownicy mogą domagać siew sądzie odszkodowania za naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu.

Wątpliwości może jednak budzić to, że przerwanie stosunku pracy nawet na jeden dzień (ze względu na wykazanie ZUS, że przed przejściem na świadczenie emeryt nie pozostaje w stosunku pracy) narusza ciągłość zatrudnienia jeśli taki warunek określają przepisy wewnętrzne. Jednak pracodawcy zawsze wolno zinterpretować obowiązujące wymogi na korzyść pracownika.

Jeśli natomiast postanowi tak choćby wobec jednego emeryta, to musi liczyć się z tym, że kolejni emeryci zatrudnieni u niego na umowę o pracę i pokrzywdzeni przy wypłacie jubileuszówki wskażą ten argument. A z tym roszczeniem będą mogli się zgłaszać nawet przez trzy lata od momentu, kiedy upływa okres uprawniający do nagrody. Jest to roszczenie z zakresu prawa pracy, a te zgodnie z art. 291 § i k.p. przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

Więcej Rzeczpospolita.