Zaświadczenie dostanie płatnik z czystym kontem…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

kwi 11, 2007

Przedsiębiorcy, który ma zaległości w składkach, ZUS nie wystawi zaświadczenia, lecz decyzję o odmowie jego wydania. Od niej płatnik może się odwołać do sądu.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydaje właściwy dla prowadzenia działalności oddział ZUS na zasadach określonych w art. 217 – 219 kodeksu postępowania administracyjnego.

Najpierw jednak przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem o jego wydanie na specjalnym formularzu, dostępnym w każdej jednostce ZUS. Urząd przyjmie też wniosek sporządzony własnoręcznie w formie pisemnej. Ważne jest, by się w nim znalazły dane identyfikacyjne zgodne ze zgłoszeniem płatnika składek.

ZUS powinien wystawić zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Płatnik dostanie je, jeśli na jego koncie nie ma zaległości ani wymaganych do uregulowania zobowiązań objętych układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności. Nie ma żadnej kwoty minimalnego zadłużenia, które by dopuszczało wydanie zaświadczenia. Jeśli okaże się, że przedsiębiorca ma zaległości, ZUS powinien wydać mu decyzję o odmowie wystawienia zaświadczenia. Od niej można się odwołać do sądu.

Wygląda na to, że konsekwencje bałaganu w systemie informatycznym ZUS z początków reformy ubezpieczeń społecznych ponosi przedsiębiorca. Od zaległości z tytułu składek płaci bowiem odsetki, i to niemałe. Inna rzecz, gdy zadłużył się świadomie, bywa jednak że o zaległościach nic nie wie. Im później się dowie o długach, tym większe dla niego obciążenie. Teraz odsetki wynoszą 11 proc, ale był czas, że wynosiły 40 proc.

W 2005 r. ZUS wydał prawie 8 mln tytułów dochodzenia należności składkowych, a kwota należności wynosiła 9 mln zł. W 2006 r. było to odpowiednio prawie 9 mln tytułów i ponad 9 mln zł.

W 2005 r. ZUS odzyskał 1,5 mln zl zaległości z tytułu składek, a w 2006 r. o 100 tys. więcej. W ciągu ostatniego roku wydał ponad 401 tys. zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami.

Więcej Rzeczpospolita.