Czy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy za dni wolne?

Rzeczpospolita (2010-09-22), autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

wrz 23, 2010

Zgodnie z umową-zleceniem zleceniobiorca miał płatne dni wolne od 6 do 10 września 2010 r. 7 września 2010 r. złamał rękę i dostał zwolnienie lekarskie od 7 września do 8 października 2010 r. Zwolnienie to nie przerywa płatnych dni wolnych, nie ma bowiem takiego postanowienia w umowie-zlecenie. Czy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy za dni wolne, za które otrzymał wynagrodzenie  – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Z odpowiedzi udzielonej w dzienniku wynika, że osoby ubezpieczone z racji wykonywania zlecenia nie mogą w razie choroby dostać wynagrodzenia z pieniędzy zakładu pracy, mogą natomiast uzyskać zasiłek chorobowy ze środków ZUS.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli więc zleceniobiorca za niektóre dni, określone w zwolnieniu lekarskim, otrzymał wynagrodzenie, nie powinien za te same dni otrzymać zasiłków chorobowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 września 2010 r.


Wzorcowa dokumentacja kadrowa, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz rozrachunki z ZUS i PFRON w procesie zatrudniania i pracy pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych – praktyczne wyjaśnienia najważniejszych problemów
Szkolenia w Bydgoszczy (14 października 2010 r.), Poznaniu (15 października), Wrocławiu (21 października), Warszawie (22 października)
zobacz więcej »