Co robić, kiedy zatrzyma drogówka

Rzeczpospolita (2010-09-23), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

wrz 24, 2010

Kierowca złapany na wykroczeniu przez drogówkę może: odmówić przyjęcia mandatu lub zgodzić się z nim co oznacza wizytę w sądzie.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, gdy zgadzamy się z decyzją policjanta  próbujemy się targować o wysokość mandatu, co na niewiele się zdaje gdyż większość wykroczeń drogowych została w taryfikatorze wyceniona na konkretne, sztywne kwoty. Za wykroczenia niewycenione w taryfikatorze funkcjonariusz może wystawić mandat od 20 zł do 500 zł. Czasem, kiedy kierowca jednym zachowaniem popełni kilka wykroczeń może dostać mandat wynoszący nawet 1 tys. zł.

Kierowca, który nie tylko popełnił wykroczenie, ale jeszcze spowodował nim zagrożenie bezpieczeństwa do kwoty mandatu za wykroczenie dodaje się 200 zł (gdyby kierowca był nietrzeźwy, doliczy się więcej – 300 zł).

Jeśli kierowca nie zgodzi się z decyzją policjanta, policjant sporządza wniosek o ukaranie, który przekazuje do sądu wraz z dokumentacją (fotografie, zeznania świadków itd.). Grzywna orzeczona przez sąd jest na ogół tej samej wysokości co mandat proponowany przez policjanta. Do tego trzeba jednak doliczyć koszty postępowania. Za postępowania mandatowe, trzeba zapłacić 50 zł (ryczałt), do tego opłatę od kary grzywny – 10 proc., ale nie mniej niż 30 zł i dodatkowo opłatę za badanie alkomatem (jeśli było robione) – 70 zł.

Jeśli za wykroczenie przewidziano także punkty karne, to bez względu na to, czy sprawą zajmie się sąd, czy policjant, i tak trafią na konto kierowcy.

Przyjęty mandat można uchylić tylko gdy policjant czy strażnik miejski nałoży grzywnę za coś, co według prawa nie jest wykroczeniem. Np. wypisze mandat za parkowanie w strefie zakazu, a okaże się, że tam, gdzie kierowca zaparkował, taki zakaz nie obowiązuje. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się mandatu (jest to tzw. termin zawity, co oznacza, że po jego upływie wygasa prawo do złożenia wniosku). Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze została nałożona grzywna.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 września 2010 r.