Jak często inwentaryzować maszyny?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-29), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

wrz 30, 2010

Firma ma w ewidencji księgowej środki trwałe (maszyny), które wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. – Czy musimy je inwentaryzować co rok? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada współpracujący z „DGP” biegły rewident – jedynie w przypadku środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony i przeprowadzenie spisu jest niemożliwe, inwentaryzację można przeprowadzić przez porównanie danych składników aktywów z określoną częstotliwością.

W przypadku znajdujących się na terenie strzeżonym środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie inwentaryzację przeprowadza się minimum raz w ciągu czterech lat.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 września 2010 r.