Składki na ubezpieczenie żony zmniejszą podatek

Rzeczpospolita (2010-09-29), autor: Łukasz Sitek , oprac.: GR

wrz 30, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, z przepisów wynika, że za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Zgodnie z przepisami, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Jeśli zatem np. żona przedsiębiorcy pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności, to opłacone przez niego składki na jej ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od jego podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy, jak również odliczenia dokonywanego w zeznaniu rocznym. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2010 r. (IBPBI/1/415-695/10/BK).

Trzeba pamiętać, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 września 2010 r.