Emeryci i renciści otrzymają zaległy ekwiwalent…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

kwi 11, 2007

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych ' z przedsiębiorstw robót górniczych. Kwota ta będzie wypłacana emerytom i rencistom mającym ustalone prawo do świadczenia, którzy pobierali bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstw robót górniczych albo przeszli na emeryturę lub rentę.

– Rządowy projekt ustawy wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2005 r. Trzeba zakończyć sprawę zaległych deputatów węglowych za 2002 roku przysługujących wszystkim pracownikom pracującym w górnictwie – mówi Andrzej Chwiluk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Obecnie, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28. listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. nr 210, poz. 2037 z późn. zm.), tylko byłemu pracownikowi kopalni całkowicie likwidowanej, który uzyskał emeryturę lub rentę przed 1 stycznia 2007 r., wypłacany jest ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Po zmianie przepisów z takiego prawa skorzystają osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty górnicze związane z budową, utrzymaniem lub likwidacją zakładu górniczego, które jeszcze nie otrzymały zaległych wypłat za 2002 rok. W przypadku zbiegu prawa do kilku ekwiwalentów osoba uprawniona otrzyma tylko jedną wypłatę. Świadczenie to będzie wypłacać ZUS wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Zainteresowani muszą złożyć wniosek o wypłatę ekwiwalentu nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Więcej Gazeta Prawna.