Szczęśliwy los przedsiębiorcy to ból głowy dla księgowego

Rzeczpospolita (2010-10-01), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

paź 3, 2010

Osoba, który zdobywa nagrodę w loterii przeznaczonej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, powinna zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek. Taki sam jak wygrywający w totolotka. Tak twierdzą sądy, fiskus ma tej sprawie odmienną opinię.
 
Jak czytamy w Rzeczpospolitej, według fiskusa wartość wygranej w konkursie związanym z prowadzoną firmą zwiększa przychody z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o PIT od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie UE lub innym należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobierany jest 10-proc podatek. Zasadę tę stosuje się z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o PIT. 

Pojawia się problem, jak rozliczyć wygraną w loterii przeznaczonej dla przedsiębiorców. Zajmowała się nim m.in Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 13 października 2009 r. (IPPB1/415-524/09-4/EC).

Zdaniem IS, skoro uczestnikami loterii będą przede wszystkim przedsiębiorcy, to nagroda będzie ich przychodem z działalności gospodarczej. Izba powołała się na art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Stanowi on, że za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei z ust. 2 pkt 8 tego przepisu wynika, że przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Według fiskusa to oznacza, że w takiej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Przedsiębiorca powinien sam doliczyć wartość nagrody do swoich przychodów.
 
Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Ten w wyroku z 21 lipca 2010 r. (III SA/Wa 169/10) zwrócił uwagę, że w wyniku otrzymania wygranej nie dochodzi do zmniejszenia ceny (rabatu). Otrzymanie wygranej przez uczestnika loterii premiowej nie wpływa też na wysokość ceny stosowanej między kontrahentami.

Wprawdzie uczestnik loterii, aby otrzymać los, musi spełnić warunek w postaci doprowadzenia do zawarcia ubezpieczenia z oferty wnioskodawcy, ale sama wygrana jest dziełem przypadku, cechuje ją losowość. Dlatego stanowisko izby skarbowej, że niemożliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, nie ma żadnych uzasadnionych podstaw.

Zdaniem sądu do momentu, kiedy nie da się wykluczyć losowości wygranej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a także nie będzie można uznać, że w wyniku działań podatników i ich partnerów handlowych dochodzi do próby zmniejszenia obciążeń podatkowych, możliwe będzie odrębne opodatkowanie (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba w wyniku otrzymania nagrody uzyska przychód z działalności gospodarczej czy też przychód z innego źródła. Oznacza to, że spółka pełni rolę płatnika.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 października 2010 r.