Wniosek o podwyższenie emerytury raz na kwartał

Dziennik Gazeta Prawna (2010-10-01), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

paź 5, 2010

Osoba, której ZUS przyznał już starą emeryturę, może wnioskować o doliczenie do wymiaru świadczenia nieuwzględnionych dotychczas okresów zatrudnienia. Mogą to być przede wszystkim okresy pracy wykonywanej po przyznaniu świadczenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Okresy wykonywania takiej pracy zwiększą wysokość przyznanego już świadczenia. Nie tylko jednak takie okresy ZUS może doliczyć do wymiaru emerytury. Zdarza się bowiem, że ubiegając się o to świadczenie, osoba uprawniona nie mogła przedstawić wszystkich dokumentów potwierdzających okresy wykonywanej pracy. Oznaczało to, że ZUS nie mógł ich wziąć pod uwagę w wymiarze emerytury. Jeśli dotarła do tych dokumentów w późniejszym okresie, może się ubiegać o doliczenie okresów, które one potwierdzają.

Doliczenie przez ZUS okresów zatrudnienia następuje zawsze na wniosek emeryta.  Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający te okresy, tj. świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy. Jeśli świadczeniobiorca wnioskuje o doliczenie okresów sprzed przyznania świadczenia, wówczas może wystąpić z wnioskiem w każdym czasie i niezależnie od tego, czy aktualnie objęty jest ubezpieczeniami społecznymi.

Wniosek o doliczenie okresów przypadających po przyznaniu emerytury może być złożony najwcześniej po zakończeniu kwartału kalendarzowego, a więc nie wcześniej niż w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku danego roku. Jedynie wówczas, gdy ubezpieczenie ustało w trakcie kwartału, wniosek o doliczenie okresów składkowych można zgłosić w każdym czasie po ustaniu tego ubezpieczenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 października 2010 r.