Zmiana przeznaczenia nieruchomości wpływa na stawkę VAT

Rzeczpospolita (2010-10-07), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

paź 8, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, o interpretację do Izby Skarbowej wystąpiła spółka z o.o. realizująca inwestycję. Początkowo miał to być hotel, później zmieniono plany i powstać ma budynek hotelowo-apartamentowy. Spółka zapytała, jaką stawkę VAT powinna stosować na fakturach dokumentujących otrzymanie zaliczek w sytuacji zmiany charakteru lokalu pierwotnie niemieszkalnego na mieszkalny (lub odwrotnej).

IS w Poznaniu w interpretacji z 2 lipca 2009 r. uznała, że o stawce podatku w momencie powstania obowiązku podatkowego (otrzymania części zapłaty) decyduje zamiar powzięty przez strony co do przeznaczenia lokalu, który ma zostać wytworzony i przeniesiony na nabywcę.

Zamiar ten definiuje bowiem towar, który będzie przedmiotem dostawy. Dopóki zatem, zgodnie z zawartą umową przedwstępną, przedmiotem dostawy ma być lokal niemieszkalny w budynku niemieszkalnym, dopóty – otrzymując poszczególne części zapłaty – spółka powinna obliczać VAT, stosując 22-proc. stawkę.

Zmiana zamiaru stron wyrażona w aneksie do umowy oznaczać będzie zmianę przeznaczenia lokalu. Jeżeli jako przedmiot dostawy w miejsce lokalu niemieszkalnego wskazany zostanie lokal mieszkalny, dostawa ta objęta będzie preferencyjnym 7-proc. podatkiem. Taka zmiana powoduje również konieczność korekt wcześniej wystawionych faktur.

Pobierz pełną treść interpretacji ILPP1/443-439/09-4/KG »

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 października 2010 r.