Urlop macierzyński: okres płatności świadczenia można wydłużyć

Rzeczpospolita (2010-10-08), autor: Marta Marciniak-Szostaczko , oprac.: GR

paź 11, 2010

Matka ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i pobierania za ten czas zasiłku. Aby tak się stało, musi złożyć pracodawcy wniosek z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony w przepisach kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2010 r. także za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Świadczenie to przysługuje zarówno ubezpieczonym będącym pracownicami korzystającym z tych urlopów, jak również innym osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, które pracownikami nie są. Przykładowo wymienić można opłacających składki z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, współpracy przy jej prowadzeniu czy z tytułu wykonywania umowy-zlecenia.

Zasiłek macierzyński – przez okres dodatkowego urlopu – przysługuje także osobom pobierającym to świadczenie po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego. Warunkiem wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wystąpienie przez ubezpieczoną lub ubezpieczonego z pisemnym wnioskiem w tej sprawie do płatnika zasiłku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 października 2010 r.